Ga direct naar de inhoud
Toeslagen Ministerie van Financiën, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Alexandra schrijft over de Mars met de moeders

16 november 2021 17:44

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen schrijft op deze plek regelmatig over haar werk. Deze keer over de Mars met de Moeders in Rotterdam.

In Rotterdam liepen afgelopen donderdag honderden gedupeerden de mars met de moeders. Vanaf het gemeentehuis liepen ze naar het belastingkantoor, in de buurt van de Erasmusbrug.

Ik was uitgenodigd om een programma van eisen van de moeders in ontvangst te nemen. Toen ik donderdag in Rotterdam aankwam, waren de toespraken van moeders bij het kantoor van de Belastingdienst bezig. Hartverscheurende verhalen, waarbij ieder keer weer blijkt hoe schrijnend het is wat gedupeerden is aangedaan. In het programma van eisen gaat het over systeemverandering. Daar ben ik het volledig mee eens. Het systeem van toeslagen kan niet meer. Het mag nooit meer gebeuren wat gedupeerde ouders hebben meegemaakt. Ook daarom werken we aan verbeteringen van het huidige systeem van toeslagen.

Maar we lossen eerst de problemen van gedupeerde ouders op. Ik ben staatssecretaris geworden om dat te doen. Om ouders recht te doen. Voor 22.000 ouders is er minimaal €30.000 overgemaakt. Voor ouders die nog niet geholpen zijn, is dat wellicht een schrale troost. Dat begrijp ik heel erg goed.

Met een financiële compensatie alleen, zijn we er niet. Er moet veel meer opgelost worden. Bij alles wat we doen zoeken we het best mogelijke evenwicht tussen snelheid en zorgvuldigheid. Met iedere gedupeerde die zich bij ons meldt, gaan we meteen aan de slag. Schulden worden kwijtgescholden of door ons afgelost. Samen met gemeenten bieden we emotionele of juridische bijstand. Gedupeerde ouders krijgen €30.000 belastingvrij. We zoeken uit waar een gedupeerde recht op heeft. Schade, materieel en immaterieel, wordt gecompenseerd. Zo’n opsomming klinkt wellicht een beetje kil en afstandelijk. Maar het is wel waar alle collega’s van de herstelorganisatie mee bezig zijn.

Ik was vereerd met de uitnodiging om tijdens de manifestatie in Rotterdam te spreken. En het programma van eisen in ontvangst te nemen. Met veel ouders voer ik gesprekken. Maar op zo’n manifestatie komt de heftigheid van de problemen nog harder binnen.

Tijdens de toespraken van moeders ging het vaak over het uithuisplaatsen van kinderen. Na afloop sprak ik daar met verschillende moeders nog over door. Een heftig probleem. Er lijkt me bijna niets erger dan wanneer je kind uit huis geplaatst wordt. Met collega’s uit het kabinet ben ik over uithuisplaatsingen in overleg.

Natuurlijk reageer ik zo snel mogelijk inhoudelijk op het programma van eisen. In de eerste week van december stuur ik een antwoord aan de moeders en de Tweede Kamer. Dat valt samen met de publicatie van de nieuwe Voortgangsrapportage.

Handtekening Alexandra

 

Verder lezen

Deel deze pagina