Ga direct naar de inhoud

Belastingdienst scheldt schulden van gedupeerde ouders kwijt

18 januari 2021 19:42

Het kabinet wil dat ouders die zijn gedupeerd door de problemen bij de kinderopvangtoeslag, een nieuwe start kunnen maken in hun leven. De Belastingdienst en Toeslagen schelden daarom alle schulden van gedupeerde ouders kwijt.

Dit betekent dat de Belastingdienst en Toeslagen geen aanspraak maken op het bedrag van €30.000 dat gedupeerde ouders als compensatie krijgen uitbetaald. Andere overheidsorganisaties, zoals het UWV, het CAK, DUO en de Sociale Verzekeringsbank, schelden in principe ook de schulden van gedupeerde ouders kwijt.

Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer: ,,Ik vind dat ouders een volledig schone lei verdienen, zodat zij het bedrag aan compensatie kunnen gebruiken om écht een nieuwe start te maken’’. De staatssecretaris praat met andere organisaties over een zelfde oplossing. Bijvoorbeeld met banken en energiebedrijven.

Staatssecretaris Van Huffelen over het kwijtschelden van schulden

€30.000 compensatie

Ouders die gedupeerd zijn door de kinderopvangtoeslag krijgen €30.000 als compensatie voor het leed dat ze hebben geleden. Gedupeerde ouders die zich vóór 15 februari 2021 melden bij Toeslagen krijgen dat bedrag uiterlijk 1 mei 2021 uitbetaald. Ouders met een schade hoger dan €30.000 krijgen behalve de €30.000 ook hun extra schade vergoed. Dat gebeurt op basis van de bestaande regelingen.

Toeslagen blijft samen met de gemeenten ook werken aan oplossingen voor ouders met problemen op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werk of gezondheid.

Verder lezen