Ga direct naar de inhoud

Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag

De Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag is een onafhankelijke raadgever voor de Staatssecretaris over de herstelorganisatie van Belastingdienst/Toeslagen. Daarover geeft de Bestuurlijke Adviesraad gevraagd en ongevraagd advies. De adviesraad kijkt mee hoe de operatie verloopt en ook om te zien hoe de ouders door de organisatie worden behandeld.

De herstelorganisatie van Belastingdienst/Toeslagen moet de gemaakte fouten met de kinderopvangtoeslagen herstellen en de gedupeerde ouders helpen. Dit is een bijzondere en ingewikkelde opdracht. De Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK) is een vraagbaak voor de organisatie. Bijvoorbeeld over de manier waarop de organisatie de zaken aanpakt, hoe de afhandeling verloopt en hoe ze communiceert met de getroffen ouders. De adviesraad kan ook zelf spontaan advies geven, bijvoorbeeld als hij dingen ziet gebeuren die volgens de BAK beter kunnen.

De Bestuurlijke Adviesraad kan ook ideeën aandragen voor de verbinding tussen Belastingdienst/Toeslagen en andere partijen die kunnen helpen, zoals gemeenten, ouderorganisaties en financiële instellingen. Naast de reguliere vergaderingen waarbij de staatssecretaris aanwezig is, worden zogenoemde werksessies georganiseerd. Bij deze sessies wordt een aantal BAK-leden, op persoonlijke titel, uitgenodigd om met medewerkers van de herstelorganisatie in gesprek te gaan over onderwerpen die op dat moment relevant zijn. De Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag volgt de hersteloperatie bewust van een afstand. De leden zijn dus niet betrokken bij de beoordeling van individuele dossiers van ouders.

Leden van de commissie

In de Bestuurlijke Adviesraad zitten experts met ervaring en kennis op het gebied van onder andere de kinderopvang, crisismanagement, communicatie en maatschappelijke besluitvorming. Alle leden zitten op persoonlijke titel in de raad. Dus niet namens hun bedrijf of organisatie.

De leden van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag zijn onafhankelijk. Dit betekent: 

 • Ze hebben nooit gewerkt bij Belastingdienst/Toeslagen 
 • Ze zijn nooit betrokken geweest bij de regelingen en uitvoering van de kinderopvangtoeslag 
 • Ze hebben geen belang bij de hoogte van de schadevergoedingen 

Dit zijn de leden van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag: 

 • drs. J. (Jantine) Kriens (voorzitter)
 • G. (Gjalt) Jellesma
 • J.A. (John) Jorritsma
 • drs. C.H.M.L. (Coen) van de Louw
 • drs. H.K. (Rika) Pot
 • F. (Felix) Rottenberg
 • drs. A. (Alex) Sheerazi
 • dr. A. (Arjan) Vliegenthart
 • drs. M. (Monique) Vreeburg
 • mr. A.M. (Anne Mieke) Zwaneveld

Het secretariaat van de commissie wordt uitgevoerd door Lysias Advies (Heleen Stigter en Magdeleen Sturm).