Ga direct naar de inhoud

Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag

12 oktober 2020 17:26

De Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK) is een onafhankelijke raadgever voor de staatssecretaris over de herstelorganisatie van de Belastingdienst/Toeslagen. De BAK geeft gevraagd en ongevraagd advies. De Adviesraad kijkt mee hoe de hersteloperatie verloopt en hoe de ouders door de organisatie worden behandeld.


De herstelorganisatie van Belastingdienst/Toeslagen moet de fouten met de kinderopvangtoeslagen herstellen en gedupeerde ouders helpen. Dit is een bijzondere en ingewikkelde opdracht. De Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK) is een vraagbaak voor de herstelorganisatie. Bijvoorbeeld over hoe de herstelorganisatie de zaken aanpakt en hoe ze communiceert met de getroffen ouders.

De BAK kan ook  spontaan advies geven.  Of ideeën aandragen voor de verbinding tussen Belastingdienst/Toeslagen en andere partijen. Zoals gemeenten, ouderorganisaties en financiële instellingen.

De staatssecretaris is aanwezig bij de reguliere vergaderingen van de BAK. Ook zijn er werksessies. Bij deze sessies wordt een aantal BAK-leden, op persoonlijke titel, uitgenodigd om met medewerkers van de herstelorganisatie in gesprek te gaan over onderwerpen die op dat moment relevant zijn.

De Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag volgt de hersteloperatie bewust van een afstand. De leden zijn dus niet betrokken bij de beoordeling van individuele dossiers van ouders.

Leden van de commissie

In de Bestuurlijke Adviesraad zitten experts met ervaring en kennis op het gebied van onder andere de kinderopvang, crisismanagement, communicatie en maatschappelijke besluitvorming. Alle leden zitten op persoonlijke titel in de raad. Dus niet namens hun bedrijf of organisatie.

De leden van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag zijn onafhankelijk. Dit betekent: 

 • Ze hebben nooit gewerkt bij Belastingdienst/Toeslagen 
 • Ze zijn nooit betrokken geweest bij de regelingen en uitvoering van de kinderopvangtoeslag 
 • Ze hebben geen belang bij de hoogte van de schadevergoedingen 

Dit zijn de leden van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag: 

 • drs. J. (Jantine) Kriens (voorzitter)
 • G. (Gjalt) Jellesma
 • J.A. (John) Jorritsma
 • drs. C.H.M.L. (Coen) van de Louw
 • drs. H.K. (Rika) Pot
 • F. (Felix) Rottenberg
 • drs. A. (Alex) Sheerazi
 • dr. A. (Arjan) Vliegenthart
 • drs. M. (Monique) Vreeburg
 • mr. A.M. (Anne Mieke) Zwaneveld

Het secretariaat van de commissie wordt uitgevoerd door Lysias Advies (Heleen Stigter en Magdeleen Sturm).