Ga direct naar de inhoud

Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag

Publicatiedatum 12-10-2020 | Laatste update 15-04-2022

De Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK) geeft de staatssecretaris onafhankelijk advies over het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag. De Adviesraad kijkt mee hoe het herstel verloopt en hoe de ouders door de organisatie worden behandeld.


De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (onderdeel van Toeslagen)  moet de fouten met de kinderopvangtoeslag herstellen en gedupeerde ouders en kinderen helpen. Dit is een bijzondere en ingewikkelde opdracht. De BAK adviseert op strategisch en tactisch niveau over de aanpak van de hersteloperatie en de samenwerking vanuit UHT met partijen zoals de gemeenten. Hij doet dit gevraagd en ongevraagd.

In alle adviezen van de BAK staan de gedupeerden centraal. Met als uitgangspunt: 'mij is recht gedaan; ik ben in staat een nieuwe start te maken.'

De staatssecretaris is aanwezig in het tweede deel van de vaste vergaderingen van de BAK. Ook zijn er soms informele werksessies. Bij deze sessies wordt een aantal BAK-leden, op persoonlijke titel, uitgenodigd om met medewerkers van de herstelorganisatie in gesprek te gaan, over onderwerpen die op dat moment relevant zijn.

De Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag volgt de hersteloperatie bewust van een afstand. De leden zijn dus niet betrokken bij de beoordeling van individuele dossiers van ouders.

Leden van de commissie

In de Bestuurlijke Adviesraad zitten experts met ervaring en kennis met kinderopvang, crisismanagement, communicatie en maatschappelijke besluitvorming. Al deze experts zitten op persoonlijke titel in de raad. Dus niet namens hun bedrijf of organisatie.

De leden van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag zijn onafhankelijk. Dit betekent dat zij:

 • nooit bij Belastingdienst of Toeslagen hebben gewerkt.
 • nooit betrokken zijn geweest bij de regelingen en uitvoering van de kinderopvangtoeslag.
 • geen belang hebben bij de hoogte van de schadevergoedingen.

Dit zijn de leden van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag:

 • drs. J. (Jantine) Kriens (voorzitter)
 • G. (Gjalt) Jellesma
 • J.A. (John) Jorritsma
 • drs. H.K. (Rika) Pot
 • F. (Felix) Rottenberg
 • drs. A. (Alex) Sheerazi
 • dr. A. (Arjan) Vliegenthart
 • drs. L (Loes) Ypma
 • mr. A.M. (Anne Mieke) Zwaneveld

Het secretariaat van de commissie wordt uitgevoerd door Lysias Advies (Heleen Stigter en Magdeleen Sturm).

Documenten

Adviezen

Deel deze pagina