Ga direct naar de inhoud
Toeslagen Ministerie van Financiën, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag

De Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag (BAK) geeft de staatssecretaris onafhankelijk advies over het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag. De Adviesraad kijkt mee hoe het herstel verloopt en hoe de ouders door de organisatie worden behandeld.


De herstelorganisatie van Belastingdienst/Toeslagen moet de fouten met de kinderopvangtoeslag herstellen en gedupeerde ouders helpen. Dit is een bijzondere en ingewikkelde opdracht. BAK is een vraagbaak voor de herstelorganisatie. Bijvoorbeeld over hoe de herstelorganisatie de zaken aanpakt en hoe ze communiceert met de getroffen ouders.

De BAK kan ook  spontaan advies geven. Of ideeën aandragen voor de verbinding tussen Belastingdienst/Toeslagen en andere partijen. Zoals gemeenten, ouderorganisaties en financiële instellingen.

De staatssecretaris is aanwezig bij de vaste vergaderingen van de BAK. Ook zijn er werksessies. Bij deze sessies wordt een aantal BAK-leden, op persoonlijke titel, uitgenodigd om met medewerkers van de herstelorganisatie in gesprek te gaan over onderwerpen die op dat moment relevant zijn.

De Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag volgt de hersteloperatie bewust van een afstand. De leden zijn dus niet betrokken bij de beoordeling van individuele dossiers van ouders.

Leden van de commissie

In de Bestuurlijke Adviesraad zitten experts met ervaring en kennis met kinderopvang, crisismanagement, communicatie en maatschappelijke besluitvorming. Al deze experts zitten op persoonlijke titel in de raad. Dus niet namens hun bedrijf of organisatie.

De leden van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag zijn onafhankelijk. Dit betekent dat zij:

 • nooit bij Belastingdienst/Toeslagen hebben gewerkt
 • nooit betrokken zijn geweest bij de regelingen en uitvoering van de kinderopvangtoeslag
 • geen belang hebben bij de hoogte van de schadevergoedingen

Dit zijn de leden van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag:

 • drs. J. (Jantine) Kriens (voorzitter)
 • G. (Gjalt) Jellesma
 • J.A. (John) Jorritsma
 • drs. C.H.M.L. (Coen) van de Louw
 • drs. H.K. (Rika) Pot
 • F. (Felix) Rottenberg
 • drs. A. (Alex) Sheerazi
 • dr. A. (Arjan) Vliegenthart
 • drs. M. (Monique) Vreeburg
 • mr. A.M. (Anne Mieke) Zwaneveld

Het secretariaat van de commissie wordt uitgevoerd door Lysias Advies (Heleen Stigter en Magdeleen Sturm).

Documenten van de Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag

Deel deze pagina