Ga direct naar de inhoud
Toeslagen Ministerie van Financiën, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Bezwaar maken

De Belastingdienst neemt besluiten over het herstel van uw kinderopvangtoeslag. Misschien bent u het niet eens met dat besluit. Dan kunt u bezwaar maken. We kijken daar zorgvuldig naar. En als we een fout hebben gemaakt, herstellen we die.

Bezwaar maken kan alleen schriftelijk. De Belastingdienst neemt een beslissing op uw bezwaar. Bij die beslissing geeft de Bezwaarschriftenadviescommissie advies. In principe volgt de Belastingdienst in haar besluit het advies van de commissie.

Bezwaar maken Catshuisregeling

Hebt u een brief gekregen waarin staat dat wij nu nog geen reden zien om u €30.000 uit te betalen? En bent u het daar niet mee eens? Neemt u dan contact op met ons Nazorgteam. Zij kunnen voor u uitzoeken waarom deze conclusie uit de lichte toets is gekomen. En zij kunnen dit herstellen als de toets niet goed is uitgevoerd.

Let op: U bent na bovenstaande brief niet afgewezen voor herstel. Na de lichte toets volgt altijd nog een uitgebreider onderzoek. We noemen dat de integrale behandeling. Wij gaan samen met u nog goed naar uw situatie kijken. Pas daarna krijgt u een definitieve beslissing over herstel.

Wilt u toch nu al bezwaar maken tegen onze beslissing dat we op dit moment geen reden zien u €30.000 te betalen? Dat kan. Hieronder staat hoe dat moet. Het is dan wel belangrijk om te weten dat u dan alleen bezwaar kunt maken tegen de lichte toets, en niet tegen andere onderdelen van uw behandeling.

Zo maakt u bezwaar

Stuur ons een brief met uw bezwaar. U kunt hierbij gebruikmaken van het voorbeeld voor het maken van een bezwaarschrift.

Zet in uw brief:

 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer
 • uw Burgerservicenummer
 • het kenmerk van de brief waar uw bezwaar over gaat (dit staat rechtsboven op de brief)
 • dat u bezwaar maakt
 • waar u het niet mee eens bent
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing
 • het aantal bijlagen (bewijsstukken)
 • de datum en uw handtekening

Belangrijk!

 • Stuur uw brief met bezwaar binnen 6 weken op. De 6 weken tellen vanaf de datum op de brief waar u bezwaar tegen maakt.
 • Bewaar altijd een kopie van uw bezwaarbrief voor uzelf.
 • Hebt u bewijsstukken die uw bezwaar onderbouwen, zoals facturen en brieven? Stuur deze dan als bijlage mee. Stuur alleen kopieën! Het origineel houdt u zelf. Zet op elke pagina van de bijlagen uw Burgerservicenummer.

Voorbeeldbrief

U kunt zelf een brief schrijven, maar ook gebruikmaken van onze formulier.

Adres

Stuur uw bezwaar naar:

Kinderopvangtoeslag BAC
Antwoordnummer 21460
6400 SN Heerlen

En dan…

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw bezwaar. De ontvangstbevestiging van een bezwaarschrift versturen wij binnen 2 weken nadat uw bezwaar binnen is.  En uw persoonlijk zaakbehandelaar neemt zo snel mogelijk contact met u op. Uw persoonlijk zaakbehandelaar kan u helpen bij de behandeling van uw bezwaar, maar dat hoeft niet.

Geen besluit = niet terugbetalen

Bent u een schuld aan de Belastingdienst aan het afbetalen? U hoeft niets te betalen zolang er geen besluit op uw bezwaar is genomen.

Onze reactie

Wij moeten op tijd een beslissing nemen over uw bezwaar. Dat is binnen 18 weken na de datum van de brief waartegen u bezwaar hebt gemaakt. Bijvoorbeeld: de brief waar u bezwaar tegen maakt, is van 1 januari en u maakt bezwaar op 1 februari. Wij moeten dan vóór 7 mei (18 weken na 1 januari) een beslissing hebben genomen.

De termijn van 18 weken mogen wij met 6 weken verlengen. Als dat nodig is, laten wij u dit weten voordat de 18 weken zijn verstreken. Is de beslistermijn voorbij en hebt u geen reactie van ons gekregen (beslissing of verlenging termijn)? Dan kunt u ons daar op aanspreken. We noemen dat in gebreke stellen.

Besluit

U krijgt een brief met het besluit van de Belastingdienst op uw bezwaar. In de brief staat ook waarom we dit besluit hebben genomen en wat de gevolgen zijn, bijvoorbeeld dat u wel of niet meer geld krijgt.

Als u het niet eens bent met onze reactie op uw bezwaar, kunt u in beroep gaan.

Deel deze pagina