Ga direct naar de inhoud

Bezwaar maken

Moeder met kind aan tafelDe Belastingdienst neemt een besluit over het herstel van uw kinderopvangtoeslag. Maar misschien bent u het niet eens met dat besluit. Dan kunt u bezwaar maken. We kijken daar zorgvuldig naar. En als we een fout hebben gemaakt, herstellen we die.

Bezwaar maken kan alleen schriftelijk. De Belastingdienst neemt een beslissing op uw bezwaar. Bij die beslissing geeft de Bezwaarschriftenadviescommissie advies. In principe volgt de Belastingdienst in haar besluit het advies van de commissie.

Zo maakt u bezwaar

Stuur ons een brief met uw bezwaar. U kunt hierbij gebruikmaken van het formulier bezwaar maken.

Zet in uw brief:

 • uw naam en adres
 • uw telefoonnummer
 • uw Burgerservicenummer
 • het kenmerk van de brief waar uw bezwaar over gaat (dit staat rechtsboven op de brief)
 • dat u bezwaar maakt
 • waar u het niet mee eens bent
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing
 • het aantal bijlagen (bewijsstukken)
 • de datum en uw handtekening

Belangrijk!

 • Stuur uw brief met bezwaar binnen 6 weken op. De 6 weken tellen vanaf de datum op de brief waar u bezwaar tegen maakt.
 • Bewaar altijd een kopie van uw bezwaarbrief voor uzelf.
 • Hebt u bewijsstukken die uw bezwaar onderbouwen, zoals facturen en brieven? Stuur deze dan als bijlage mee. Stuur alleen kopieën! Het origineel houdt u zelf. Zet op elke pagina van de bijlagen uw Burgerservicenummer.

Voorbeeldbrief

U kunt zelf een brief schrijven, maar ook gebruikmaken van onze formulier.

Adres

Stuur uw bezwaar naar:

Kinderopvangtoeslag BAC
Antwoordnummer 51030
3501 VB  Utrecht

En dan…

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw bezwaar. En uw persoonlijk zaakbehandelaar neemt zo snel mogelijk contact met u op. Uw persoonlijk zaakbehandelaar kan u helpen bij de behandeling van uw bezwaar, maar dat hoeft niet.

Geen besluit = niet terugbetalen

Bent u een schuld aan de Belastingdienst aan het afbetalen? U hoeft niets te betalen zolang er geen besluit op uw bezwaar is genomen.

Onze reactie

Wij moeten op tijd een beslissing nemen over uw bezwaar. Dat is binnen 18 weken na de datum van de brief waartegen u bezwaar hebt gemaakt. Bijvoorbeeld: de brief waar u bezwaar tegen maakt, is van 1 januari en u maakt bezwaar op 1 februari. Wij moeten dan vóór 7 mei (18 weken na 1 januari) een beslissing hebben genomen.

Nog niets gehoord?

Als wij langer dan 18 weken de tijd nodig hebben, laten wij dit aan u weten. U krijgt altijd een brief met onze nieuwe reactietermijn.

Zijn de 18 weken voorbij en hebt u geen reactie van ons gekregen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Besluit

U krijgt een brief met het besluit van de Belastingdienst op uw bezwaar. In de brief staat ook waarom we dit besluit hebben genomen en wat de gevolgen zijn, bijvoorbeeld dat u wel of niet meer geld krijgt.

Als u het niet eens bent met onze reactie op uw bezwaar, kunt u in beroep gaan. In de brief staat hoe u dat kunt doen.