Ga direct naar de inhoud

Ik wil bezwaar maken

De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) neemt besluiten over het herstel van uw kinderopvangtoeslag. Misschien bent u het niet eens met dat besluit. Dan kunt u bezwaar maken. We kijken daar zorgvuldig naar. En als we een fout hebben gemaakt, herstellen we die.

Bezwaar maken kan alleen schriftelijk. UHT neemt een beslissing op uw bezwaar. Bij die beslissing geeft de Bezwaarschriftenadviescommissie onafhankelijk advies. In principe volgt UHT in haar besluit het advies van de commissie.

Stap 1. U schrijft uw bezwaar

Stuur ons een brief met uw bezwaar. U kunt hierbij gebruikmaken van het voorbeeld voor het maken van een bezwaarschrift.

Maakt iemand anders bezwaar namens u? Stuur dan ook een ingevuld formulier machtiging Bezwaarschriftenadviescommissie mee.

Schrijft u liever zelf een brief? Zet dan in ieder geval in uw brief:

 • uw naam en adres, uw telefoonnummer en uw Burgerservicenummer
 • het kenmerk van de brief waar uw bezwaar over gaat (dit staat rechtsboven op de brief waartegen u bezwaar maakt)
 • dat u bezwaar maakt
 • waar u het niet mee eens bent
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing
 • het aantal bijlagen (bewijsstukken)
 • de datum en uw handtekening

Belangrijk

 • Stuur uw brief met bezwaar binnen 6 weken op. De 6 weken tellen vanaf de datum op de brief waar u bezwaar tegen maakt.
 • Bewaar altijd een kopie van uw bezwaarbrief voor uzelf.
 • Hebt u bewijsstukken die uw bezwaar onderbouwen, zoals facturen en brieven? Stuur deze dan als bijlage mee. Stuur alleen kopieën! Het origineel houdt u zelf. Zet op elke pagina van de bijlagen uw burgerservicenummer.

Stap 2. U verzamelt de bijlagen die u wilt meesturen

 • Hebt u bewijsstukken die uw bezwaar onderbouwen, zoals facturen en brieven? Stuur deze dan als bijlage mee.
 • Let op: Stuur alleen kopieën! Het origineel houdt u zelf.
 • Zet op elke pagina van de bijlagen uw burgerservicenummer (bsn).

Stap 3. U stuurt het bezwaar naar ons op

Bezwaar versturen per post

Stuur uw brief of ingevuld formulier naar :
Kinderopvangtoeslag UHT
Antwoordnummer 21460
6400 SN Heerlen

Bezwaar digitaal versturen

Laat hieronder uw naam en e-mailadres achter. Wij sturen u binnen 24 uur (weekend en feestdagen niet meegerekend) een mail met daarin een link. Via die link kunt u uw bezwaar en bijlagen digitaal naar ons sturen.

 • U kunt daarvoor uw eigen brief gebruiken of het voorbeeldformulier invullen.
 • U kunt meerdere bezwaren via de zelfde link insturen.

Let op, na het invullen van uw gegevens moet u deze nog een keer controleren. Druk daarna op versturen.

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en uw privacy. Op belastingdienst.nl/privacy staat hoe wij dat doen.

Waarom kan ik niet gewoon mailen?

Wij sturen u een link omdat dit de meest veilige manier is om persoonlijke documenten met ons te delen. U verstuurt uw bezwaar dan via een beveiligd platform. Dit heet het Belastingdienst File Transfer.

Lees de instructies zorgvuldig. Of bel als u de link hebt gekregen het Serviceteam. Zij kunnen u helpen uw bestanden te versturen.

Kan ik de link meer dan 1 keer gebruiken?

Ja, de link is 60 dagen geldig. Binnen die tijd kunt u via dezelfde link:

 • meerdere documenten die horen bij 1 bezwaar opsturen. Bijvoorbeeld als u later nog aanvullende bewijsstukken hebt gevonden. Doe dat wel binnen de termijn die daarvoor staat.
 • nieuwe bezwaren indienen.
Kan ik meerdere bezwaren tegelijk digitaal indienen?

U kunt via de link die u van ons krijgt meerdere bezwaren tegelijk insturen. Zet in dat geval wel duidelijk in de bestandsnaam van de documenten welke documenten bij elkaar horen door de BSN in de bestandsnaam op te nemen.

Stap 4. U krijgt een ontvangstbevestiging

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw bezwaar. De ontvangstbevestiging van een bezwaarschrift versturen wij binnen 2 weken nadat uw bezwaar binnen is.

Stap 5. U hoort onze beslissing op uw bezwaar

U krijgt een brief met het besluit van UHT op uw bezwaar. In de brief staat ook waarom we dit besluit hebben genomen. En wat de gevolgen zijn. Bijvoorbeeld dat u wel of niet meer geld krijgt.

Binnen welke termijn moet UHT beslissen?

Onze beslistermijn gaat in op de dag dat u voor het laatst uw bezwaar in kan dienen. Wij moeten dan binnen 6 weken een beslissing nemen over uw bezwaar. Tenzij een adviescommissie ons moet adviseren over uw bezwaar. Dan ontvangt u binnen 12 weken een beslissing van ons. In de ontvangstbevestiging van uw bezwaar staat of uw bezwaar naar een adviescommissie gaat.

De beslistermijn mogen wij met maximaal 6 weken verlengen. Als dit nodig is, laten wij u dat weten voordat de eerste beslistermijn voorbij is.

Is de beslistermijn voorbij en hebt u geen reactie van ons gekregen? Dan kunt u ons daar op aanspreken. Dat heet in gebreke stellen.

Stap 6. U kunt in beroep gaan

Als u het niet eens bent met onze beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan.

Bezwaar maken tegen de Catshuisregeling

Hebt u een brief gekregen waarin staat dat wij nu nog geen reden zien om u €30.000 uit te betalen? En bent u het daar niet mee eens? Neem dan contact op met Informatie en Contact Catshuisregeling. Zij kunnen voor u uitzoeken waarom deze conclusie uit de eerste toets is gekomen. En zij kunnen dit herstellen als de toets niet goed is uitgevoerd.

Wilt u toch nu al bezwaar maken tegen onze beslissing dat we op dit moment geen reden zien u €30.000 te betalen? Dat kan. Hierboven staat hoe dat moet. Het is dan wel belangrijk om te weten dat u dan alleen bezwaar kunt maken tegen de eerste toets, en niet tegen andere onderdelen van uw behandeling.

Pilot mediation

Het is belangrijk dat u zich gehoord voelt. En dat u begrijpt op basis van welke redenen wij tot een besluit op een bezwaarschrift komen. Dat is nu niet altijd het geval. Soms is er een betere manier dan het behandelen van een bezwaar om antwoord te krijgen op een vraag of verzoek. Daarom zijn we gestart met een pilot mediation. Aan de pilot doen 20 ouders mee die al een bezwaar hebben ingediend. Met de pilot onderzoeken wij of sommige bezwaarzaken met mediation opgelost kunnen worden. Bij mediation helpt een mediator twee partijen die samen tot een oplossing willen komen. Een mediator is een onafhankelijk persoon. De twee partijen zijn in dit geval u en UHT. De mediator gaat samen met u en ons het gesprek aan. Hiermee proberen wij samen met u tot een oplossing te komen.

Verder lezen


Deel deze pagina