Ga direct naar de inhoud

Leden Bezwaarschriftenadviescommissie

Publicatiedatum 30-10-2020 | Laatste update 15-04-2022
Bezwaarschirftenadviescommissie logo

De leden van de Bezwaarschriftenadviescommissie zijn ingesteld vanwege hun ervaring in rechtspraak, bestuur en maatschappij. Ze zijn oprecht betrokken bij een goede afhandeling van de problemen met de kinderopvangtoeslag.

De Bezwaarschriftenadviescommissie werkt in een wisselende samenstelling van 3 leden: 1 voorzitter en 2 andere leden.

De leden van de Bezwaarschriftenadviescommissie (ook genoemd: adviescommissie) zijn onafhankelijk. Dit betekent:

 • De leden hebben geen geschiedenis met de Belastingdienst/Toeslagen of de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen;
 • De leden zijn niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Financiën en zijn geen lid (geweest) van de Commissie van Wijzen of de Commissie Werkelijke Schade.

De leden van de Bezwaarschriftenadviescommissie stellen zich voor.

mr. H.H.C (Erik) Visser (coördinerend voorzitter)

(Foto: Hans Roggen)

Gepensioneerd na een loopbaan bij de Raad van State als onder meer secretaris van de Raad van State.

mr. J.W. (Jaap) van den Berge (tevens voorzitter)

Mr. J.W. (Jaap) van den Berge (Bezwaarschriftenadviescommissie)

 • Gepensioneerd na loopbaan als rechter, raadsheer, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, vice-president van de Hoge Raad en voorzitter van de Belastingkamer van de Hoge Raad
 • Honorair gastmedewerker aan de Universiteit Leiden

Nevenfuncties

 • Lid redactie Nederlandse Documentatie Fiscaal recht
 • Lid redactie fiscaal-wetenschappelijke reeks SDU

mr. dr. H.J.Th.M. (Marjolein) Swaanenburg - van Roosmalen (tevens voorzitter)

mr. dr. H.J.Th.M. (Marjolein) Swaanenburg-van Roosmalen (Bezwaarschriftenadviescommissie)
 • Lid College voor de Rechten van de Mens, Utrecht

Nevenfunctie

 • Internationaal consultant

mr. J.E. (Jacqueline) Biesheuvel - Vermeijden (tevens voorzitter)

mr. J.E. (Jacqueline) Biesheuvel-Vermeijden (Bezwaarschriftenadviescommissie)
 • Gepensioneerd na loopbaan als o.m. Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, lid Management Board van het Europees Gezantschap van de rechten van de mens en vice-voorzitter van de Emancipatieraad

Nevenfuncties

 • Adviseur Integriteit Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Lid Raad van Toezicht Landelijke Faciliteit CVP (cliënt vertrouwenspersonen)
 • Bestuurslid Vriendenstichting van de Vrije Muziekacademie te Den Haag
 • Lid Comité van Aanbeveling SchuldHulpMaatje Den Haag
 • Lid Begeleidingscommissie Geschiedschrijving, Ministerie van Justitie

J. (Jamila) Aanzi

J. (Jamila) Aanzi (Bezwaarschriftenadviescommissie)
 • Lid denktank Nederlandse Stichting voor Psychotechniek
 • Senior internationale trainer Max van der Stoel stichting
 • Zelfstandig ondernemer: consultant, trainer, moderator en keynote-spreker

Nevenfuncties

 • Lid Nieuw Amsterdam Raad, Pakhuis de Zwijger
 • Lid Raad van Toezicht, Stichting jeugd en samenleving (JES) Rijnland
 • Lid Raad van Advies, BKB
 • Vrijwilliger bij de Stichting Argan

mr. dr. J.J. (Harm) van den Broek

mr. dr. J.J. (Harm) van den Broek (Bezwaarschriftenadviescommissie)
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
 • Universitair hoofddocent Radboud Universiteit Nijmegen

Nevenfuncties

 • Vaste medewerker fiscale encyclopedie en tijdschriften, waaronder Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
 • Penningmeester Stichting Mariapoli Mariënkroon

mr. Th. (Theo) Groeneveld

mr. Th. (Theo) Groeneveld (Bezwaarschriftenadviescommissie)
 • Gepensioneerd na loopbaan als rechter, raadsheer
 • Vice-president van het Gerechtshof Den Haag
 • Advocaat-generaal van de Hoge Raad
 • Lid Raad voor de Rechtspraak
 • Senior-raadsheer Gerechtshof Den Haag
 • Raadsheer bij de Belastingkamer van de Hoge Raad

mr. G. (Geneviève) Lieuw LL.M (London)

mr. G. (Genevieve) Lieuw (Bezwaarschriftenadviescommissie)
 • Lid College voor de Rechten van de Mens, Utrecht

Nevenfuncties

 • Bestuurslid Stichting Amsterdam Gay Pride
 • Voorzitter Raad van Toezicht, Mondriaan Fonds
 • Lid Raad van Toezicht, Stichting Rosa Manus
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Reclassering Caribisch Nederland
 • Lid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
 • Lid Raad van Toezicht, Plan International Nederland
 • Internationaal Consultant

mr. E.B. (Elsa) van de Loo

mr. E.B. (Elsa) van de Loo (Bezwaarschriftenadviescommissie)
 • Zelfstandig advocaat op de rechtsgebieden onderwijsrecht, gelijkebehandelingsrecht, socialezekerheidsrecht en het civiel recht
 • Trainer ‘Selecteren zonder vooroordelen’ College voor de Rechten van de Mens

Nevenfuncties

 • Ambassadeur Stichting Zorgeloos met Diabetes naar school
 • Bestuurder Stichting Islamitisch Begraven Nederland (IBN)
 • Spreker en dagvoorzitter

mr. U. (Ulco) van de Pol

mr. U. (Ulco) van de Pol (Bezwaarschriftenadviescommissie)
 • Gepensioneerd na loopbaan als o.m. raadadviseur wetgeving Justitie, rechter in Amsterdam, toezichthouder privacybescherming en gemeentelijke Ombudsman Amsterdam

Nevenfuncties

 • Adviseur privacy ICTU/BZK
 • Voorzitter Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA)

Verder lezen

Deel deze pagina