Ga direct naar de inhoud

Bibliotheek

Overzicht van de officiële documenten van de overheid over compensatie en schadevergoeding voor gedupeerden.

Voortgangsrapportages Kinderopvangtoeslag

Rapportages aan de Tweede Kamer over de voortgang van het herstel.

Wet hersteloperatie toeslagen

Huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget

Herijking

Catshuisregeling

Besluit over de uitbetaling van €30.000 aan alle gedupeerde ouders én de verruiming van de doelgroep van de compensatieregeling.

Schulden

Aanpak schulden die ouders hebben door de problemen met de kinderopvangtoeslag.

Kindregeling

Niet alleen ouders, maar ook de kinderen in de gezinnen die te maken kregen met de problemen met de kinderopvangtoeslag, hebben recht op compensatie.

Ex-partner regeling

De ex-partner kan ook last hebben ondervonden van de problemen met de kinderopvangtoeslag.  Voor hem of haar is er een regeling in de maak.

Gedupeerden in het buitenland

Gratis rechtsbijstand

Regeling waarmee gedupeerde ouders gratis hulp van een advocaat kunnen krijgen, via de Raad voor Rechtsbijstand.

Noodvoorziening

Dit besluit regelt dat gedupeerde ouders die in een acute financiële noodsituatie verkeren alvast een klein bedrag kunnen ontvangen.

Wet hardheidsregeling

Compensatie ouders voor 2015.

CAF-zaken

Onderzoeken naar fraude met kinderopvangtoeslag.

Kamerbrieven 

Brieven aan de Tweede Kamer over compensatie en herstel

Bezwaarschriftenadviescommissie

Bestuurlijke Adviesraad Kinderopvangtoeslag

Ouderpanel

Nationale Ombudsman

Onafhankelijke bemiddeling tussen ouders en UHT.

Autoriteit Persoonsgegevens

Discriminerende werkwijze bij verwerken gegevens

Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO)

Onderzoek naar een beter toeslagstelsel

Rapporten Donner 1 en 2

Advies compensatie gedupeerde ouders

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

Doorlichting hersteloperatie UHT

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Verslagen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) (najaar 2020).

Verder lezen

Deel deze pagina