Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Toeslagen Herstel

Commissie van Wijzen


De Commissie van Wijzen (CvW) beoordeelt of in zaken van gedupeerde ouders is gehandeld met ‘institutionele vooringenomenheid’. Ook adviseert de commissie over situaties die zo ernstig zijn dat er dringend extra hulp nodig is via de vangnetregeling. De CvW is een commissie van deskundigen, die is ingesteld door de staatssecretaris. De Commissie van Wijzen is onafhankelijk.

De CvW adviseert over uw zaak in de volgende gevallen:

 • De herstelorganisatie besluit dat er in uw zaak net zo vooringenomen is gehandeld als in het CAF 11-onderzoek. De CvW beoordeelt of die conclusie terecht is.
 • De herstelorganisatie weigert u een bepaalde compensatieregeling. De CvW beoordeelt of dat mag.
 • De herstelorganisatie geeft u geen O/GS-tegemoetkoming. Dat is een tegemoetkoming als u onterecht bent beschuldigd van opzet of grove schuld, met andere woorden: fraude. De CvW beoordeelt of u tóch recht hebt op een tegemoetkoming.
 • De CvW adviseert de herstelorganisatie of uw zaak een bijzonder schrijnend geval is, waarvoor de vangnetregeling geldt.

Hoe werkt de CvW

De herstelorganisatie is verplicht om in alle zaken waarin de CvW een taak heeft (zie hierboven), individuele zaken en groepsdossiers voor te leggen aan de CvW voor advies of beoordeling.

 • De CvW onderzoekt de zaken en mag daarbij de volledige dossiers inzien. Ook kan de CvW een extra onderzoek instellen.
 • De CvW schrijft haar conclusies op in een advies of beoordeling.
 • De CvW deelt haar conclusies met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen.
 • De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen moet zo veel mogelijk rekening houden met de conclusies van de CvW.

Contact met de CvW?

De Commissie van Wijzen heeft een vaste plek in het herstelproces van de problemen met de kinderopvang, in relatie tot de herstelorganisatie. Daarom kunnen ouders geen rechtstreeks contact met de Commissie van Wijzen opnemen.

Leden van de commissie

De leden van de CvW zijn benoemd vanwege hun ervaringen in rechtspraak, rechtswetenschap, bestuur en maatschappij. Ze zijn oprecht betrokken bij een goede afhandeling van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Als leden van de commissie hopen zij de schade en pijn van deze affaire zo veel mogelijk te verzachten.

De leden van de CvW zijn onafhankelijk. Dit betekent:

 • Ze hebben nooit gewerkt bij de Belastingdienst/Toeslagen.
 • Ze zijn nooit betrokken geweest bij de regelingen en uitvoering van de kinderopvangtoeslag.
 • Ze hebben geen belang bij de hoogte van de schadevergoedingen.

Het enige belang van de commissie is dat gedupeerde ouders de vergoeding krijgen waar ze recht op hebben.

Dit zijn de leden van de CvW:

 • mr. C. (Cees) Schaap (voorzitter)
 • dr. E.B. (Edward) Pechler
 • mr. J.P.F. (Paul) Slijpen

Hier vindt u de beknopte cv’s van de leden van de Commissie van Wijzen.