Ga direct naar de inhoud
Toeslagen Ministerie van Financiën, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Commissie van Wijzen


De Commissie van Wijzen (CvW) beoordeelt of in zaken van gedupeerde ouders is gehandeld met ‘institutionele vooringenomenheid’. Ook adviseert de commissie over situaties die zo ernstig zijn dat er dringend extra hulp nodig is via de vangnetregeling. De Commissie van Wijzen is een onafhankelijke commissie van deskundigen, die is ingesteld door de staatssecretaris.

De Commissie van Wijzen adviseert over uw zaak in de volgende gevallen:

 • De herstelorganisatie besluit dat er in uw zaak net zo vooringenomen is gehandeld als in het CAF 11-onderzoek. De Commissie van Wijzen beoordeelt of die conclusie terecht is.
 • De herstelorganisatie weigert u een bepaalde compensatieregeling. De Commissie van Wijzen beoordeelt of dat mag.
 • De herstelorganisatie geeft u geen O/GS-tegemoetkoming. Dat is een tegemoetkoming als u onterecht bent beschuldigd van opzet of grove schuld, met andere woorden: fraude. De Commissie van Wijzen beoordeelt of u tóch recht hebt op een tegemoetkoming.
 • De Commissie van Wijzen adviseert de herstelorganisatie of uw zaak een bijzonder schrijnend geval is, waarvoor de vangnetregeling geldt.

Hoe werkt de Commissie van Wijzen?

De herstelorganisatie is verplicht om alle zaken die hierboven zijn genoemd aan de Commissie van Wijzen voor te leggen. Zowel individuele zaken als groepsdossiers.

 • De Commissie van Wijzen onderzoekt de zaken en mag daarbij de volledige dossiers inzien. Ook kan de commissie een extra onderzoek instellen.
 • De Commissie van Wijzen schrijft haar conclusies op in een advies of beoordeling.
 • De Commissie van Wijzen deelt haar conclusies met de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen.
 • De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen moet zo veel mogelijk rekening houden met de conclusies van de Commissie van Wijzen.

Contact met de Commissie van Wijzen

De herstelorganisatie moet zaken die daarvoor in aanmerking komen altijd aan de Commissie van Wijzen voorleggen. Als ouder hoeft u dat dus niet zelf te doen.

Leden van de commissie

De leden van de Commissie van Wijzen zijn benoemd vanwege hun ervaringen in rechtspraak, rechtswetenschap, bestuur en maatschappij. Ze zijn oprecht betrokken bij een goede afhandeling van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Als leden van de commissie hopen zij de schade en pijn van deze affaire zo veel mogelijk te verzachten.

De leden van de Commissie van Wijzen zijn onafhankelijk. Dit betekent:

 • Ze hebben nooit gewerkt bij de Belastingdienst/Toeslagen.
 • Ze zijn nooit betrokken geweest bij de regelingen en uitvoering van de kinderopvangtoeslag.
 • Ze hebben geen belang bij de hoogte van de schadevergoedingen.

Het enige belang van de commissie is dat gedupeerde ouders de vergoeding krijgen waar ze recht op hebben.

Dit zijn de leden van de Commissie van Wijzen:

 • mr. C. (Cees) Schaap (tevens coördinerend voorzitter)
 • mr. J. (Jeanette) Ebbens (tevens voorzitter)
 • mr. Tj. (Tjeerd) van Rij (tevens voorzitter)
 • mr. J.P.F. (Paul) Slijpen (tevens voorzitter)
 • mr. R.P. (Rob) van Baaren
 • mr. C.W.M. (Kees) van Ballegooijen
 • mr. A. (Anna) Gunn
 • mr. D. (Dick) Hund
 • dr. E.B. (Edward) Pechler
 • mr. M. (Martien) Pelinck
 • mr. E.E. (Emilie) Schotte
 • mr. J.A.L. (Joep) Vooijs

Hier vindt u de beknopte cv’s van de leden van de Commissie van Wijzen.

Deel deze pagina