Ga direct naar de inhoud

Commissie Werkelijke Schade (CWS)

Als u onterecht kinderopvangtoeslag moest terugbetalen, krijgt u dat geld terug. Is dat ook uw werkelijke schade? Misschien hebt u extra kosten gemaakt door bijvoorbeeld inkomensverlies of emotioneel leed. Voor dit soort schade is de Commissie Werkelijke Schade (CWS). Deze commissie is ingesteld door de staatssecretaris en onafhankelijk.

Werkelijke schade

U kunt zich bij CWS melden als uw schade hoger is dan wij vergoeden op basis van de integrale beoordeling. Dit noemen we werkelijke schade. Het gaat dan om alle schade die u door de problemen met uw kinderopvangtoeslag hebt geleden. Bijvoorbeeld:

  • emotionele schade van u en uw gezin
  • kosten voor vervangende kinderopvang
  • vermogensschade (u moest bijvoorbeeld spullen voor een te lage prijs verkopen)
  • inkomensschade (u kon minder werken)
  • kosten door studievertraging

Na integrale beoordeling

U kunt alleen een verzoek doen bij de CWS nadat we uw dossier hebben beoordeeld en uw compensatie hebben bepaald. Na die beoordeling sturen we u een brief. Deze brief heet de definitieve beschikking. Nadat u deze brief heeft gehad, kunt u een verzoek doen bij de CWS.

Aanmelden met het verzoekformulier

U kunt zich bij de CWS aanmelden met het verzoekformulier. Dit formulier vindt op de website van CWS. U geeft hier alle schade op die u hebt geleden. U legt zo goed mogelijk uit hoe de schade is ontstaan. U geeft aan of u een persoonlijk gesprek wil om uw situatie toe te lichten. Brieven of documenten die u al eerder naar ons hebt gestuurd, hoeft u niet mee te sturen.

Behandeling en advies

De CWS neemt uw verzoek in behandeling. Na de behandeling stelt de commissie een advies op voor UHT. UHT besluit vervolgens of u inderdaad recht hebt op een aanvullende vergoeding. U ontvangt hierover weer een brief van UHT.

Meer informatie over de behandeling van uw verzoek vindt u op de website van de CWS.

Bezwaar

We besluiten op basis van het advies van de CWS. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bezwaar maken. Ben u het niet eens met de beslissing op bezwaar? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechter.

Over de Commissie Werkelijke Schade

De staatssecretaris van Financiën stelde de CWS in juni 2020 in. De leden zijn onafhankelijk en hebben nooit bij de Belastingdienst/Toeslagen gewerkt.

Verder lezen

Deel deze pagina