Ga direct naar de inhoud

Feiten en cijfers herstel Kinderopvangtoeslag

Op deze pagina vindt u actuele cijfers over het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Deze cijfers geven inzicht in de recente ontwikkelingen. We verversen dit overzicht wekelijks. Onderstaande cijfers zijn gemeten op 13 mei 2022.

Aantal ouders dat zich heeft aangemeld voor herbeoordeling

Er melden zich nog steeds mogelijke gedupeerden aan voor herbeoordeling van hun situatie met de kinderopvangtoeslag.


Aantal uitbetalingen Catshuisregeling

Het aantal ouders dat na een eerste toets €30.000 heeft ontvangen. De uitbetaling van de regeling gebeurt eens per 2 weken volgens planning. Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) €30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling.

Eerste toets

Inmiddels hebben 49.893 aangemelde ouders een eerste toets gehad. Dat is 91% van het totaal. Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) €30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling. In week 19 zijn 364 toetsen afgerond.
  Krijgt €30.000

  Na de eerste toets komen 25.268 ouders in aanmerking voor €30.000. Dat is ruim 50% van alle ouders van wie de eerste toets is afgerond. Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) €30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling. In week 19 kwamen 57 getoetste ouders in aanmerking voor €30.000.   €30.000 uitbetaald

   Van ouders die na de eerste toets in aanmerking komen voor €30.000 zijn 21.499 ouders uitbetaald. Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) €30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling. Nog niet uitbetaalde ouders hebben we (nog) niet kunnen bereiken of geven zelf aan nog even te willen wachten.


    Aantal integrale beoordelingen

    Na de eerste toets krijgen ouders een integrale beoordeling. Hierna weten ouders waar ze echt recht op hebben. De planning voor het eerste kwartaal van 2022 was 2.500 beoordelingen af te ronden, inclusief aanvragers en ouders waar eerder duidelijkheid aan geboden kan worden of die afzien van integrale beoordeling. Dit is gerealiseerd.

    “Wanneer het herstelproces rond is? Als wij zoveel mogelijk belemmeringen voor ouders hebben weggenomen. Zo krijgen ze een nieuwe start. Maar dat gaat niet snel. Herstellen heeft tijd nodig"

    Integrale beoordelingen

    De integrale beoordeling wordt afgesloten met een voorlopige beschikking. Ook ouders die zichzelf afmelden of die aangeven genoeg te hebben aan €30.000 krijgen een beschikking. In week 19 kregen 178 gedupeerden een beschikking.     Commissie Werkelijke Schade

     Tot nu toe hebben 628 ouders een 'ontvankelijke' aanvraag gedaan bij de Commissie Werkelijke Schade. Dit is een advies die de commissie in behandeling kan nemen. Deze week zijn 2 adviezen afgerond.      Noodvoorzieningen

      Tot nu toe hebben 6.549 ouders een noodvoorziening van €500 aangevraagd. 3.177 ouders hebben dit gekregen. De andere aanvragers zijn verwezen naar de juiste instantie voor hulp.       Uitgekeerd aan gedupeerde ouders

       Het bedrag dat inmiddels is uitgekeerd aan gedupeerde ouders (in miljoenen).

       “Voor gedupeerden komt er vaak zoveel meer bij kijken dan alleen het geld krijgen dat je hoort te krijgen”