Ga direct naar de inhoud

Feiten en cijfers herstel Kinderopvangtoeslag

Op deze pagina vindt u actuele cijfers over het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag. Deze cijfers geven inzicht in de recente ontwikkelingen. We verversen dit overzicht wekelijks. Onderstaande cijfers zijn gemeten op 20 januari 2023.

Aantal ouders dat zich heeft aangemeld voor herbeoordeling

Er melden zich nog steeds mogelijk gedupeerden aan voor herbeoordeling van hun situatie met de kinderopvangtoeslag.


Aantal uitbetalingen Catshuisregeling

Het aantal ouders dat na een eerste toets €30.000 heeft ontvangen. De uitbetaling van de regeling gebeurt eens per 2 weken volgens planning. Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) €30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling.

Eerste toets

Inmiddels hebben 57.335 aangemelde ouders een eerste toets gehad. Dat is 96% van het totaal. Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) €30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling. In week 3 zijn 264 toetsen afgerond.
  Krijgt €30.000

  Na de eerste toets komen 26.225 ouders in aanmerking voor €30.000. Dat is 46% van alle ouders van wie de eerste toets is afgerond. Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) €30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling. In week 3 kwamen 90 getoetste ouders in aanmerking voor €30.000.


   €30.000 uitbetaald

   Van ouders die na de eerste toets in aanmerking komen voor €30.000 zijn 23.530 ouders uitbetaald. Dit aantal is exclusief ouders die via een andere route dan de eerste toets (een aanvulling tot) €30.000 gekregen hebben, bijvoorbeeld na een spoedbetaling of een integrale beoordeling. Nog niet uitbetaalde ouders hebben we (nog) niet kunnen bereiken of geven zelf aan nog even te willen wachten.


    Aantal integrale beoordelingen

    Na de eerste toets krijgen ouders een integrale beoordeling. Hierna weten ouders waar ze echt recht op hebben.

    De cijfers laten zien hoeveel beoordelingen zijn afgerond, inclusief aanvragers en ouders waar eerder duidelijkheid aan geboden kan worden of die afzien van integrale beoordeling.

    * De cijfers voor 4e kwartaal 2022 zijn nog niet bekend.
    Integrale beoordeling

    Tot nu toe is voor 20.991 ouders de beoordeling afgerond. Dit zijn ouders die integraal beoordeeld zijn of zichzelf hebben afgemeld. In week 3 zijn 227 beoordelingen afgerond.     Commissie Werkelijke Schade

     Tot nu toe hebben 1.177 ouders een 'ontvankelijke' aanvraag gedaan bij de Commissie Werkelijke Schade. Dit is een advies die de commissie in behandeling kan nemen. Deze week zijn 4 adviezen afgerond.      Noodvoorzieningen

      Tot nu toe hebben 7.653 ouders een noodvoorziening van €500 aangevraagd. 3.441 ouders hebben dit gekregen. De andere aanvragers zijn verwezen naar de juiste instantie voor hulp.
       Uitgekeerd aan gedupeerde ouders

       Het bedrag dat inmiddels is uitgekeerd aan gedupeerde ouders (in miljoenen).

       “Voor gedupeerden komt er vaak zoveel meer bij kijken dan alleen het geld krijgen dat je hoort te krijgen”