Ga direct naar de inhoud
Toeslagen Ministerie van Financiën, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

€30.000: één keer per huishouden

16 april 2021 13:59

Vader, moeder en 2 dochters op bankje in gras

Er zijn gezinnen waarvan beide ouders zich bij ons gemeld hebben voor herstel. Bij deze gezinnen kan het gebeuren dat één van de ouders deze maand een brief krijgt, waarin staat dat hij of zij geen €30.000 krijgt. Het is mogelijk dat zijn of haar partner wél €30.000 krijgt. We betalen de €30.000 namelijk uit aan de ouder die de kinderopvangtoeslag officieel heeft aangevraagd. We vragen die ouder om het bedrag met zijn of haar toeslagpartner te delen. Hebben beide ouders toeslag aangevraagd? Dan betalen we nu de ouder zich het eerst gemeld heeft.

Er zijn verschillende situaties mogelijk waarin één of beide ouders bij ons een aanvraag hebben ingediend:

Huishouden met één toeslagaanvrager en één toeslagpartner

In het huishouden was er één toeslagaanvrager en één toeslagpartner:

 • Als we na de lichte toets redenen zien voor compensatie krijgt de aanvrager €30.000.
 • De partner krijgt een brief dat hij/zij niet in aanmerking komt voor €30.000. Deze partner heeft wel recht op een uitgebreid onderzoek van zijn situatie. Dit heet een integrale behandeling. Bij de integrale behandeling gaan wij nog eens heel goed naar de situatie van de aanvrager kijken.
 • Als bij de integrale behandeling blijkt dat beide ouders samen recht hebben op méér dan 30.000 euro, dan krijgen zij dat uiteraard ook.
 • Als bij de integrale behandeling blijkt dat beide ouders samen recht hebben op minder dan €30.000, dan blijft het bij deze betaling. De ontvanger hoeft dat bedrag niet meer terug te betalen, maar we vragen hem of haar wel dit te delen met de toeslagpartner.

Huishouden met twee toeslagaanvragers

In het huishouden waren er twee toeslagaanvragers. Bijvoorbeeld omdat beide ouders in het verleden binnen hetzelfde gezin kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd.

 • Als één van de ouders gedupeerd is, dan krijgt die ouder de €30.000.
 • Als beide ouders gedupeerd zijn, krijgt in ieder geval degene die zich het eerst gemeld heeft €30.000.
 • We nemen contact op de ouder die zich als tweede heeft gemeld om zijn of haar persoonlijke situatie verder te bespreken.

Huishouden waarbij de toeslagpartner de aanvraag voor herstel heeft gedaan

In het huishouden was er één toeslagaanvrager en één toeslagpartner. Alleen de partner heeft zich bij ons gemeld voor herstel.

 • De ouder die herstel aanvraagt moet de originele aanvrager van de kinderopvangtoeslag zijn om in aanmerking te komen voor herstel.
 • Neem contact op met het Serviceteam om te zorgen dat de juiste persoon zich bij ons aanmeldt.

Wat is het verschil?

 • Toeslagaanvrager: degene die officieel de kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd.
 • Toeslagpartner: partner van de toeslagaanvrager, die voor de Belastingdienst meetelt bij de toeslagen. Bent u getrouwd of hebt u een geregistreerd partnerschap? Dan is uw partner uw toeslagpartner. Maar ook iemand anders die op uw adres ingeschreven staat, kan uw toeslagpartner zijn. Lees meer over toeslagpartners.

Wat als u niet meer samen bent met uw toenmalige partner?

Niet alle ouders vormen nog samen een huishouden met hun toenmalige toeslagpartner. Dat kan problemen opleveren bij de verdeling van het geld. Wij zijn bezig met het uitwerken van een regeling voor ex-partners. Zodra daarover meer informatie bekend is, leest u dat op deze website.

Wat als u een nieuwe partner hebt die met zijn of haar vorige huishouden ook gedupeerd is?

Voor de €30.000 en de integrale behandeling kijken we naar toeslagpartners uit de tijd dat u toeslag aanvroeg. We kijken dus niet naar de huidige samenstelling van uw huishouden. Dus ouders die nu samen zijn, maar tijdens de aanvraag niet, bekijken we apart.

Verder lezen