Ga direct naar de inhoud
Toeslagen Ministerie van Financiën, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

In gebreke stellen

Toeslagen neemt besluiten over het herstel van uw kinderopvangtoeslag. Wij moeten ons daarbij houden aan bepaalde wettelijke termijnen. Soms zijn wij te laat met beslissen. Bijvoorbeeld als wij uw verzoek tot herbeoordeling niet op tijd behandelen. U kunt ons dan 'in gebreke stellen'. Dit betekent dat u van ons eist dat we alsnog binnen 2 weken beslissen. 

Verstrijken termijn start integrale behandeling

Hebt u een brief gekregen waarin staat dat wij meer tijd nodig hebben om uw situatie opnieuw te beoordelen? En dat wij de eerder beloofde datum niet halen? Dan kunt u ons ‘in gebreke stellen’.

Dat betekent dat u van ons eist dat we uw situatie sneller beoordelen. Helaas betekent dit niet dat u eerder aan de beurt bent. We behandelen iedereen op volgorde van aanmelding. En we werken al zo snel als we kunnen.

Gemiddeld starten we 3,5 maand na het verstrijken van de termijn met uw integrale beoordeling. Wanneer u aan de beurt bent, leest u in onze planning.

Wilt u ons in gebreke stellen? Dan kan dat uiteraard. Hieronder staat hoe dat moet.

Zo stelt u ons in gebreke

Formulier

U kunt een formulier gebruiken om ons in gebreke te stellen. Daarin vult u alle informatie in die we nodig hebben. Daarna stuurt u het uitgeprinte document naar ons op.

Formulier Ingebrekestelling

Eigen brief

U kunt ook een eigen brief sturen met daarin:

  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer
  • uw burgerservicenummer
  • waarover de brief gaat. Bijvoorbeeld: “De brief gaat over mijn verzoek om herbeoordeling.”
  • dat wij niet op tijd een beslissing hebben genomen.
  • het verzoek dat wij alsnog op tijd een beslissing nemen.
  • de datum en uw handtekening

Adres

Stuur uw brief naar:

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen
Antwoordnummer 21360
6400 TZ Heerlen

Bewaar altijd een kopie van uw brief voor uzelf.

Geen dwangsom

Er is geen recht op een dwangsom als de termijn van de integrale behandeling is verstreken.

Hebt u vragen? Of hebt u direct hulp nodig?

Hebt u nog vragen over ingebreke stellen? Of komt u door het verstrijken van de termijn in acute nood? Neemt u dat contact op met ons Serviceteam via 0800 - 2 358 358 (gratis).

Lees meer over direct hulp nodig.