Ga direct naar de inhoud

Informatie voor benadeelden huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget

Bij de huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kindgebonden budget zijn er helaas voor een deel dezelfde soort fouten gemaakt als bij kinderopvangtoeslag. Dat kan zijn omdat mensen institutioneel vooringenomen zijn behandeld. Of omdat burgers voor het terugbetalen van teveel ontvangen toeslagen een persoonlijke betalingsregeling is geweigerd. Het kabinet heeft daarom besloten om ook benadeelden van deze andere toeslagen een vergoeding te geven.

Planning

Stap 4 van de beleidsfase

We zitten nu in stap 4 van de beleidsfase. Daarin bereiden we de uitvoering voor.

Op 4 november is de Wet hersteloperatie toeslagen gepubliceerd. Deze wet vervangt de eerder ingediende Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen.

De doelen van de Wet hersteloperatie toeslagen zijn onder andere:

  • Duidelijkheid over welke benadeelden aanspraak kunnen maken op een regeling,
  • inzicht over waaruit de hersteloperatie toeslagen bestaat en
  • vastleggen van benodigde gegevensdeling.

In het 4e kwartaal van 2023 willen we starten met de uitvoering van de hzk-regeling'. Om voor de regeling in aanmerking te komen hoeft u geen contact op te nemen. Nieuwe informatie maken wij hier bekend. Mocht u niet meer kunnen wachten op de vergoeding, lees dan hier wat daarvoor de eventuele mogelijkheden kunnen zijn.

Op 14 april heeft staatssecretaris Aukje de Vries een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin licht zij onder andere de hzk-regeling verder toe. Voor burgers die benadeeld zijn door fouten bij de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget tussen 2005 en 2019.

De regeling

  1. Burgers die benadeeld zijn door institutionele vooringenomenheid hebben recht op vergoeding van 130% van de terugvordering.
  2. Burgers aan wie een persoonlijke betalingsregeling is geweigerd hebben recht op vergoeding van 30% over het teruggevorderd bedrag.

Direct hulp nodig

Mocht u niet meer kunnen wachten op de vergoeding?

Veelgestelde vragen

Waarom komen er 2 verschillende regelingen?

Hiermee doen we beter recht aan het verschil in de situaties bij institutioneel vooringenomen handelen en bij het weigeren van een betalingsregeling bij een terugvordering die in principe terecht is.

Wat is institutioneel vooringenomen handelen?

Vooringenomen betekent dat wij er vanaf het begin vanuit gingen dat burgers waarschijnlijk geen recht hadden op toeslag(en). Achteraf blijkt dat wij vaak té snel conclusies hebben getrokken. En dat wij daardoor burgers geen of onvoldoende kans gaven om aan te tonen dat zij wél recht hadden op de toeslag(en). Zij hebben daardoor onnodig lang in onzekerheid gezeten, zijn financieel benadeeld en aangetast in hun rechtsgevoel.

Ik ben benadeeld met de kinderopvangtoeslag en heb via de Catshuisregeling €30.000 gekregen. Kan ik ook vergoeding krijgen voor een andere toeslag?

Ja, ouders die benadeeld zijn met de kinderopvangtoeslag en via de Catshuisregeling €30.000 hebben gekregen, kunnen vergoeding krijgen voor een andere toeslag als ze hier ook benadeeld zijn.

Heb ik als ik benadeeld ben met huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kindgebonden budget ook recht op aanvullende regelingen en ondersteuning, zoals bij de kinderopvangtoeslag?

Nee, er komt geen schuldenaanpak, voorrang bij brede hulp van de gemeente, ex-partnerregeling of kindregeling voor benadeelden van andere toeslagen. Natuurlijk kunt u altijd terecht bij de gemeente voor hulp op het gebied van schulden, wonen, gezin, werk of gezondheid.

Deel deze pagina