Ga direct naar de inhoud

Informatie voor gedupeerden huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget

Publicatiedatum 15-03-2021 | Laatste update 28-06-2022

Bij de huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kindgebonden budget zijn er helaas voor een deel dezelfde soort fouten gemaakt als bij kinderopvangtoeslag. Dat kan zijn omdat mensen institutioneel vooringenomen zijn behandeld. Of omdat burgers voor het terugbetalen van teveel ontvangen toeslagen een persoonlijke betalingsregeling is geweigerd. Het kabinet heeft daarom besloten om ook gedupeerden van deze andere toeslagen te compenseren.

Planning

Stap 3 van de beleidsfase

We zitten nu in stap 3 van de beleidsfase. Daarin onderzoeken we wat haalbaar is en wat we kunnen uitvoeren.

Op 28 juni heeft de staatssecretaris het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen voor akkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet vervangt de eerder ingediende Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen.

De doelen van de Wet hersteloperatie toeslagen zijn onder andere:

  • Duidelijkheid welke gedupeerden aanspraak kunnen maken op een regeling,
  • inzicht waaruit de hersteloperatie toeslagen bestaat en
  • vastleggen benodigde gegevensdeling.

Begin tweede kwartaal 2023 (vanaf april) willen we starten met de uitvoering van de hzk-regeling.

Dit moment is afhankelijk van:

  1.  instemming op de wet door de Tweede Kamer
  2. of de betalingen van de financiële tegemoetkoming van de kindregeling begin 2023 van start zijn gegaan (want die komt eerst).

Op 14 april heeft staatssecretaris Aukje de Vries een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin licht zij onder andere de hzk-regeling verder toe. Voor burgers die gedupeerd zijn door fouten bij de huurtoeslag, zorgtoeslag en het kindgebonden budget tussen 2005 en 2019.

In de rapportage geeft zij ook aan dat het nieuwe wetsvoorstel Wet Hersteloperatie Toeslagen langer duurt dan voorzien. De regeling is onderdeel van de Herstelwetgeving. Het opstellen van nieuwe wetgeving gebeurt zorgvuldig en met veel betrokkenen. Ook de Tweede Kamer en de Raad van State zijn daarbij betrokken. Omdat het traject van de nieuwe Herstelwet toeslagen duurt langer dan voorzien en daarom start de uitvoering van de regeling later.

In de tussentijd werken we hard door aan de ontwikkeling van deze regeling. We zitten nu in stap 3 van de beleidsfase. Daarin onderzoeken we wat haalbaar is en wat we kunnen uitvoeren. Zodat na instemming op de wet door de Tweede Kamer en een positieve uitvoeringstoets (stap 4) meteen de kaders opgesteld kunnen worde. En gestart kan worden met de uitvoering van de regeling (stap 5). Om voor de regeling in aanmerking te komen hoeft u geen contact op te nemen. Nieuwe informatie maken wij hier bekend. Mocht u niet meer kunnen wachten op de compensatie, lees dan hier wat daarvoor de eventuele mogelijkheden kunnen zijn.

De regeling

  1. Burgers die gedupeerd zijn door institutionele vooringenomenheid hebben recht op compensatie van 130% van de terugvordering.
  2. Burgers aan wie een persoonlijke betalingsregeling is geweigerd hebben recht op compensatie van 30% over het teruggevorderd bedrag.

Direct hulp nodig

Mocht u niet meer kunnen wachten op de compensatie?

Veelgestelde vragen

Waarom komen er 2 verschillende regelingen?

Hiermee doen we beter recht aan het verschil in de situaties bij institutioneel vooringenomen handelen en bij het weigeren van een betalingsregeling bij een terugvordering die in principe terecht is.

Wat is institutioneel vooringenomen handelen?

Vooringenomen betekent dat wij er vanaf het begin vanuit gingen dat burgers waarschijnlijk geen recht hadden op toeslag(en). Achteraf blijkt dat wij vaak té snel conclusies hebben getrokken. En dat wij daardoor burgers geen of onvoldoende kans gaven om aan te tonen dat zij wél recht hadden op de toeslag(en). Zij hebben daardoor onnodig lang in onzekerheid gezeten, zijn financieel benadeeld en aangetast in hun rechtsgevoel.

Ik ben gedupeerd met de kinderopvangtoeslag en heb via de Catshuisregeling €30.000 gekregen. Kan ik ook compensatie krijgen voor een andere toeslag?

Ja, ouders die gedupeerd zijn met de kinderopvangtoeslag en via de Catshuisregeling €30.000 hebben gekregen, kunnen compensatie krijgen voor een andere toeslag als ze hier ook gedupeerd zijn.

Heb ik als ik gedupeerd ben met huurtoeslag, zorgtoeslag en/of kindgebonden budget ook recht op aanvullende regelingen en ondersteuning, zoals bij de kinderopvangtoeslag?

Nee, er komt geen schuldenaanpak, voorrang bij brede hulp van de gemeente, ex-partnerregeling of kindregeling voor gedupeerden van andere toeslagen. Natuurlijk kunt u altijd terecht bij de gemeente voor hulp op het gebied van schulden, wonen, gezin, werk of gezondheid.

Deel deze pagina