Ga direct naar de inhoud

Hoe krijg ik gratis juridische hulp?

Publicatiedatum 05-08-2021 | Laatste update 15-04-2022

Elke ouder die bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend is als gedupeerde van de problemen met de kinderopvangtoeslag heeft recht op gratis juridische hulp. Dit heet rechtsbijstand. Op deze pagina leest u hoe u gratis juridische hulp kunt aanvragen.

Stap 1. Vraag hulp aan via de Raad voor Rechtsbijstand

De gratis juridische bijstand vraagt u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Als u dat wilt kan uw persoonlijk zaakbehandelaar of het serviceteam u helpen het formulier in te vullen. Stuur bij de aanvraag bewijs mee dat u bij ons bent aangemeld, bijvoorbeeld een kopie van de 'ontvangstbevestiging melding herbeoordeling bij Toeslagen'. Of de brief van de Belastingdienst waaruit blijkt dat u bent aangemerkt als gedupeerde.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand vindt u meer informatie en kunt u het aanvraagformulier invullen.

Stap 2. Kies een advocaat

De Raad voor Rechtsbijstand stelt u op basis van uw gegevens een aantal advocaten voor. U maakt zelf een keuze. De Raad voor Rechtsbijstand koppelt u aan de advocaat van uw keuze. Ook als u zelf al een advocaat hebt kunt u gebruikmaken van de regeling voor gratis rechtsbijstand. Vult u in dat geval op het formulier de naam van uw advocaat in.

Wat kan een advocaat voor u doen?

De advocaat kan u helpen vanaf de aanmelding bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen tot en met een eventuele beroepsprocedure. Hij of zij kan u gedurende het hele proces begeleiden en adviseren.

Bijvoorbeeld:

 • Hulp bij het voorbereiden, zoals het verzamelen van stukken, die nodig zijn voor uw beoordeling op compensatie, de €30.000 of het oplossen van uw private schulden.
 • Hulp bij het indienen van een verzoek bij de CWS indien uw werkelijke schade hoger was dan de ontvangen compensatie.
 • Hulp bij het opstellen en indienen van een bezwaarschrift. Als UHT een beslissing neemt over uw situatie, bijvoorbeeld bij het toekennen van de €30.000, noemen we dit een beschikking. Als u het niet eens bent met onze beslissing dan kun u tegen de beschikking bezwaar indienen. Uw situatie wordt dan opnieuw bekeken.
 • Hulp bij het instellen van een procedure bij de rechtbank of in hoger beroep. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend en uw situatie opnieuw is bekeken, dan nemen wij een ‘beslissing op bezwaar’. Als u het opnieuw niet eens bent met onze beslissing dan kun u tegen de ‘beslissing op bezwaar’ beroep instellen bij de rechtbank. De rechter bekijkt dan opnieuw uw situatie
 • Hulp bij de voorlopige beslissing (vooraankondiging) en als u dat wilt namens u een zienswijze daarop indienen.
 • U begeleiden tijdens de bezwaarfase en deelnemen aan hoorzittingen van Bezwaarschriftenadviescommissie.
 • Namens u een verzoek indienen bij de Commissie voor Werkelijke Schadetabblad en deelnemen aan zittingen van de commissie.
 • Bezwaar maken tegen de beslissing van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) ná het advies van de Commissie Werkelijke Schade.
 • Namens u een verzoek indienen bij de Sociale Banken Nederlandtabblad voor het oplossen van uw private schulden.
 • Bezwaar maken tegen de beschikking van de Sociale Banken Nederland over het oplossen van uw private schulden.
 • Namens u beroep instellen bij de rechtbank als u het niet eens bent met de uitkomst van de beslissing op bezwaar over uw beoordeling voor compensatie, over uw verzoek om werkelijke schade of over het oplossen van uw private schulden.
 • U begeleiden tijdens een procedure bij de rechtbank of in hoger beroep.

Is juridische hulp verplicht?

Nee, juridische hulp vragen is niet verplicht. Als u gedupeerd bent komt u in aanmerking voor herstel. Ook zonder juridische hulp. Alle ouders die een ‘integrale behandeling’ willen, krijgen daarbij altijd hulp van een persoonlijk zaakbehandelaar. Dat is een vaste contactpersoon bij de herstelorganisatie, die u begeleidt en uw vragen zo goed mogelijk beantwoordt.

Ik heb al een advocaat. Worden de kosten daarvoor met terugwerkende kracht vergoed?

Als u zelf al een advocaat hebt dan kan de Raad voor Rechtsbijstand deze advocaat ‘toevoegen’. Daarmee kan hij of zij u blijven vertegenwoordigen.

De advocaat moet de kosten die u al hebt betaald aan u teruggeven. Overleg met uw advocaat dat u gebruik wilt maken van deze regeling. Stuur het bij stap 1 genoemde formulier in waarop u de naam van de advocaat vermeldt. Zie de site van de Raad voor Rechtsbijstand voor meer informatie.

Om met terugwerkende kracht in aanmerking te komen voor een advocaat moet uw zaak nog wel bij ons in behandeling zijn. Zie de voorwaarden op Kan ik juridische hulp aanvragen?.

Ik heb al een advocaat, mag ik die houden?

Als u zelf al een advocaat hebt dan kan de Raad voor Rechtsbijstand deze advocaat ‘toevoegen’. Daarmee kan hij of zij u blijven vertegenwoordigen. De advocaat moet de kosten die u al hebt betaald aan u teruggeven. Overleg met uw advocaat dat u gebruik wilt maken van deze regeling. Stuur het bij stap 1 genoemde formulier in waarop u de naam van de advocaat vermeldt. Zie de site van de Raad voor Rechtsbijstand voor meer informatie.

Om met terugwerkende kracht in aanmerking te komen voor een advocaat moet uw zaak nog wel bij ons in behandeling zijn. Zie de voorwaarde op Kan ik juridische hulp aanvragen.

Zijn aan de 'eigen advocaat' voorwaarden verbonden? Wat als dit bijvoorbeeld geen sociaal advocaat is?

Nee, u mag bij de advocaat van uw keuze blijven als u die al had voor 15 maart 2021. Hij of zij is al met uw dossier bezig en kent uw zaak. U kunt een toevoeging krijgen zonder eigen bijdrage. Als uw advocaat niet staat ingeschreven bij de Raad, dan kan deze alsnog een toevoeging krijgen op basis van kosteloze rechtsbijstand. Er moet wel een opdrachtbevestiging tussen u en de advocaat zijn gestuurd, waaruit blijkt dat de advocaat al rechtsbijstand aan u verleent. Let wel, dit geldt alleen voor de rechtsbijstand voor de herstelregeling en niet voor andere problemen of geschillen waar u tegenaan bent gelopen.

Ik ben benaderd door een advocaat. Hoe weet ik of deze advocaat ook valt onder de regeling voor gratis juridische hulp?

Wij hebben gehoord dat ouders zijn benaderd door bedrijven of personen die juridische hulp aanbieden. Hulp aanbieden is niet verboden. Maar wij hebben ook begrepen dat niet al deze aanbieders duidelijke informatie geven over wie zij zijn, wat ze precies voor u kunnen doen en wat het kost. Informeert u bij de Raad voor Rechtsbijstand of de bewuste advocaat onder de regeling valt en kan worden toegevoegd.

Ons advies: Zoek goed uit wie u benadert, voordat u een persoon of bedrijf inhuurt. En voordat u persoonlijke gegevens deelt! Bijvoorbeeld uw geboortedatum, bankrekeningnummer of BSN.

De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen geeft geen persoonlijke gegevens door aan andere organisaties, behalve aan gemeenten en enkele uitvoerende organisaties – onder strenge voorwaarden. Als iemand zegt dat hij uw gegevens van de Belastingdienst heeft gekregen, dan klopt dat niet.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat organisaties uw gegevens op sociale media, zoals Facebook en Twitter, hebben gevonden. Wees daarom altijd voorzichtig met wat u over uw situatie op sociale media zet.

Ik heb nog geen advocaat. Heb ik vrije keuze om een advocaat te kiezen?

Ja, u kunt elke advocaat kiezen die u wilt. Maar niet elke advocaat zal het werk gratis doen. Wilt u dat de advocaat gratis is, vraag dan een advocaat aan die deelneemt aan de regeling. Of vraag uw eigen advocaat of die bereid is mee te doen met de regeling. De advocaat moet daarvoor wel ingeschreven zijn bij de Raad voor Rechtsbijstand.

U bent niet verplicht een advocaat te kiezen die deelneemt aan de regeling. Wilt u een advocaat inhuren buiten de regeling van de Raad voor Rechtsbijstand om, dan zijn de kosten voor u zelf.

Verder lezen

Deel deze pagina