Ga direct naar de inhoud

Welke kosten worden vergoed?

Publicatiedatum 05-08-2021 | Laatste update 16-06-2022

De advocaat die u via de Raad van Rechtsbijstand krijgt is gratis. U hoeft niets te betalen voor het werk dat de advocaat voor u doet. U hoeft ook geen eigen bijdrage te betalen. Op deze pagina leest u welke kosten wel en niet vergoed worden.

Deze kosten worden wél vergoed

De Raad voor Rechtsbijstand vergoedt de kosten die de advocaat maakt om u bij te staan bij uw contacten met ons. Zij betalen de advocaat rechtstreeks. De advocaten krijgen daarvoor een bepaald aantal uur een vergoeding, deze is vooraf bepaald. De advocaat mag u geen kosten in rekening brengen voor de kosten die met de regeling worden vergoed.

De kosten worden vergoed tot en met het einde van de beroepsprocedure, zoals bijvoorbeeld:

 • De voorbereidende fase van uw beoordeling voor compensatie, bijvoorbeeld het verzamelen en beoordelen van stukken, het voorbereiden van en deelnemen aan oudergesprekken en het geven van advies en opstellen van een zienswijze.
 • Bezwaar maken tegen de herstelbeschikking van UHT over het niet ontvangen van de
  € 30.000 of de compensatieregeling.
 • Het voorbereiden en het indienen van een verzoek bij de Commissie voor Werkelijke Schade.
 • Bezwaar maken tegen de beslissing van de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) ná het advies van de Commissie Werkelijke Schade.
 • Het voorbereiden en het indienen van een verzoek bij de Sociale Banken Nederland voor het oplossen van uw private schulden.
 • Bezwaar maken tegen de beschikking van de Sociale Banken Nederland over het oplossen van uw private schulden.
 • Het instellen van beroep bij de rechtbank of van hoger beroep.

Deze kosten worden níet vergoed

 • De regeling voor gratis rechtsbijstand geldt alleen voor de herstelregelingen kinderopvangtoeslag.
 • De regeling geldt niet voor andere procedures bij de Belastingdienst of Toeslagen.
 • De regeling geldt ook niet bij een eventueel vervolgtraject bij gemeenten of andere instanties. Of met publieke schuldeisers. Ook niet als dit traject een relatie heeft met problemen die u hebt op het gebied van bijvoorbeeld schulden, huisvesting of werk.
 • De advocaat die de Raad voor Rechtsbijstand aan u toewijst kan u wel helpen bij andere zaken, maar die diensten zijn dan niet gratis. Wel is in sommige gevallen gesubsidieerde rechtsbijstand mogelijk.

Hoe is het salaris van de gratis advocaten bepaald?

De Raad voor Rechtsbijstand heeft veel ervaring met de sociale advocatuur. Voor de vergoeding voor rechtsbijstand aan gedupeerde ouders is gekeken naar de vergoedingen die de Raad normaal geeft aan sociaal advocaten. Dit geldt voor de hoeveelheid werk en ook voor de hoogte van de vergoeding. De Raad werkt daarvoor met een puntensysteem. Eén uur werk is gelijk aan één punt. De vergoeding per punt is €124,73. In totaal staan er nu 16 punten in de regeling. Dat staat gelijk aan 16 uur werk. Maar dat kan meer worden als er meer tijd nodig is.

Bij het opstellen van de regeling is in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en de Raad voor Rechtsbijstand onderzocht hoeveel punten redelijk zijn voor de activiteiten van een advocaat. Hierbij is steeds de vergelijking gemaakt met andere trajecten waarin gesubsidieerde rechtsbijstand wordt toegewezen. Met het ministerie en de Raad is afgesproken dat we deze regeling in de gaten houden. En als het onvoldoende blijkt te zijn, dat we de regeling bijstellen.

Ik ben op zoek naar een advocaat die mij kan bijstaan in mijn zaak tegen de Belastingdienst en daarnaast heb ik door de problemen bij de kinderopvangtoeslag ook nog andere problemen gekregen. Kan de advocaat mij daar ook mee helpen?

Ja, maar het kan zijn dat u dan over een deel van de werkzaamheden van de advocaat een eigen bijdrage moet betalen.

De Raad voor Rechtsbijstand koppelt u aan een advocaat die u zowel kan helpen met uw zaak tegen de Belastingdienst, als met de andere problemen waar u tegenaan loopt. De advocaat die zij aan u voorstellen is hierin gespecialiseerd. De rechtsbijstand die de advocaat verleent waarbij de Belastingdienst de wederpartij is, is gratis.

De zaak waarbij de Belastingdienst niet de wederpartij is, vraagt de advocaat namens u apart een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Die is niet gratis. U betaalt dan een eigen bijdrage. En na afloop van de zaak vindt resultaatsbeoordeling plaats. Daar kunnen ook kosten voor u uitkomen. Lees meer over de resultaatsbeoordeling op de site van de Raad voor Rechtsbijstand.

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Mocht u al een sociaal advocaat hebben, waarbij een eigen bijdrage is opgelegd, dan wordt uw toevoeging omgezet in een toevoeging zonder eigen bijdrage. Uw advocaat kan dit namens u vragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Heeft u de eigen bijdrage al aan uw advocaat betaald? Dan kunt u deze terugvragen. De advocaat mag u geen kosten in rekening brengen voor de kosten die met de regeling worden vergoed.

Ik wil voor andere problemen die het gevolg zijn van de problemen met de kinderopvangtoeslag een advocaat inhuren. Kan dat ook via de Raad voor Rechtsbijstand?

Ja. Als u op basis van uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunt u hiervoor een ‘reguliere’ (standaard) toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Uw advocaat kan deze aanvraag voor u doen. U betaalt voor deze toevoeging wel een eigen bijdrage.

Mijn bezwaar op de beoordeling van herstel is afgewezen. Ik wil in beroep gaan tegen deze uitspraak. Geldt de gratis rechtsbijstand daar ook voor?

Ja. De subsidieregeling geldt tot en met het einde van de beroepsfases:

 • tegen de beslissingen op bezwaar over de € 30.000, compensatieregeling en/of de tegemoetkoming wegens een onterecht label Opzet/Grove Schuld;
 • tegen de beslissing op bezwaar over de vergoeding werkelijke schade;
 • tegen de beslissing op bezwaar over het oplossen van uw private schulden.

Verder lezen

Deel deze pagina