Ga direct naar de inhoud

Kabinet treedt af: herstel voor gedupeerde ouders gaat door

15 januari 2021 17:44

Minister-president Rutte heeft het ontslag van zijn kabinet aangeboden aan de koning. Dat komt door de conclusies in het rapport Ongekend onrecht van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Het kabinet biedt excuses aan alle getroffen ouders en hun kinderen aan. Ook komen er maatregelen die herhaling in de toekomst moeten voorkomen.

Herstel voor ouders gaat door

Het belangrijkste voor nu is het herstel voor de gedupeerde ouders. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren. Om te beginnen met de betaling van €30.000, zoals op 22 december 2020 in het Catshuis is afgesproken. De val van het kabinet verandert daar niets aan.

Staatssecretaris Van Huffelen over het aftreden van het kabinet


Herhaling in de toekomst voorkomen

Om in de toekomst te voorkomen dat een situatie zoals beschreven in het rapport Ongekend onrecht ooit nog zal gebeuren, wil het kabinet aan de slag met 10 belangrijke lessen:

  1. Herstel van gedupeerde ouders verruimen en versnellen.
  2. Stoppen met toeslagen in de huidige vorm. Kinderopvang voor werkende ouders gaan we anders organiseren. Het huidige systeem is te ingewikkeld.
  3. Leren van de praktijk. Het is belangrijk dat ambtenaren en politici vaker horen van mensen uit de praktijk. Zo weten we beter hoe beleid echt uitwerkt.
  4. Versterken dienstverlening overheid. Mensen met problemen of vragen kunnen makkelijker in gesprek met de overheid. Zowel digitaal als mondeling.
  5. Meer maatwerk. Regelgeving die nu te hard uitpakt gaan we aanpassen. Kleine fouten worden niet meer uitgelegd als fraude. En maatwerk moet altijd mogelijk zijn.
  6. Geen discriminatie. Alle overheidsorganisaties gaan onderzoeken of zij gegevens over nationaliteit op de juiste manier gebruiken.
  7. Goede informatievoorziening aan parlement en samenleving. Openheid is de standaard.
  8. Meer openheid, de basis op orde. Informatie van de overheid moet kloppend, overzichtelijk en vindbaar zijn. Voor ambtenaren, politici en al helemaal voor de mensen waar het over gaat.
  9. Rol van de andere staatsmachten.
  10. Versterking van het ambtelijk vakmanschap.

Een toelichting bij deze 10 lessen staat in de brief aan de Tweede Kamer.

Kamerdebat

Op 19 januari is er een debat met de Tweede Kamer. Dit debat wordt gevoerd met de minister-president en de staatssecretarissen Van Huffelen van Toeslagen en Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Webinar voor ouders

Wilt u meer weten over waar we nu staan in het herstelproces? En wat de afspraken in het Catshuis voor u betekenen? Meld u dan aan voor één van de twee webinars voor ouders.