Ga direct naar de inhoud

Kinderopvangtoeslag: herstelregelingen

Ouders die benadeeld zijn met kinderopvangtoeslag hebben recht op herstel. Daarvoor zijn er verschillende regelingen. Afhankelijk van wat er mis is gegaan, hebben ouders recht op één of meer van de volgende 5 regelingen.

1. Compensatieregeling

Deze regeling is bedoeld voor ouders die gedupeerd zijn door groepsgewijze of individuele institutionele vooringenomenheid. Dat betekent vaak dat zij betrokken waren bij een groepsonderzoek naar fraude. Deze onderzoeken staan bekend onder de naam ‘CAF-11 vergelijkbaar’. Ouders die onder deze regeling vallen krijgen geld terug, plus een vast bedrag voor schade.

Hebben ouders meer schade geleden dan het bedrag dat zij vergoed krijgen met de compensatieregeling? Dan kunnen zij een verzoek doen tot vergoeding van hun werkelijke schade.

2. Hardheidstegemoetkoming

Deze regeling is bedoeld voor ouders die:

  • Niet in aanmerking komen voor de compensatieregeling,
  • maar in de afgelopen 15 jaar wél 1500 euro of meer (per toeslagjaar) moesten terugbetalen door de strenge regels.

Wij beoordelen hun situatie opnieuw. Is er te streng geoordeeld, dan krijgen zij geld terug.

3. O/GS-tegemoetkoming

Deze regeling is bedoeld voor ouders die ten onterechte het verwijt van opzet of grove schuld (O/GS) hebben gekregen. Dat betekent dat de Belastingdienst dacht dat zij ernstige fouten hadden gemaakt in hun aanvraag voor kinderopvangtoeslag. Maar vaak hadden zij alleen kleine fouten gemaakt of waren ze vergeten informatie aan te leveren.

Deze ouders krijgen een tegemoetkoming van 30% van het bedrag van de dat ze moesten terugbetalen. Dat geldt niet voor ouders die al onder de compensatieregeling vallen.

4. Vangnetbepaling

De vangnetbepaling is bedoeld voor ouders in bijzondere, schrijnende situaties, die onvoldoende geholpen zijn met één van de andere regelingen. De Eerste en Tweede Kamer moeten beslissen welke ouders hiervoor in aanmerking komen.

5. Persoonlijke betalingsregeling

Bij een persoonlijke betalingsregeling houdt de Belastingdienst rekening met het inkomen van een ouder die toeslagen moet terugbetalen. Er wordt dan gekeken naar wat iemand per maand kan betalen. Ouders met het stempel opzet/grove schuld kregen zo een betalingsregeling niet. Zij moesten hun volledige schuld binnen 2 jaar afbetalen.

Ouders die nu nog (terecht) toeslagschulden moeten terugbetalen, bieden wij alsnog een persoonlijke betalingsregeling aan.

Verder lezen