Ga direct naar de inhoud

Kinderopvangtoeslag: herstelregelingen

1 maart 2021 10:12

Ouders die gedupeerd zijn met kinderopvangtoeslag hebben recht op herstel. Daarvoor bestaan er verschillende regelingen. Die lichten we hieronder kort toe.

Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag

In december 2020 heeft het kabinet afspraken gemaakt om het herstel voor gedupeerde ouders te versnellen. Eén van de afspraken is dat alle gedupeerde ouders snel €30.000 krijgen. Wij controleren met een lichte toets of ouders die zich bij ons hebben gemeld, inderdaad gedupeerd zijn. Is dat zo, dan krijgt de ouder €30.000.


Integrale behandeling

Na de uitbetaling van de €30.000 volgt een integrale behandeling. Dat betekent dat we uitzoeken wat er precies mis is gegaan en op welke van de onderstaande herstelregeling(en) de ouder recht heeft. Blijkt dat de ouder recht heeft op meer dan €30.000? Dan betalen wij dat extra bedrag uit. Ook ouders die niet in aanmerking komen voor €30.000 hebben recht op een integrale behandeling.

Een integrale beoordeling kost meer tijd.

Compensatieregeling

De compensatieregeling is bedoeld voor ouders die vooringenomen zijn behandeld. Wij kijken bijvoorbeeld of zij betrokken waren bij een groepsonderzoek. Deze onderzoeken staan bekend onder de naam ‘CAF-11 vergelijkbaar’.

Bij deze onderzoeken zijn ernstige fouten gemaakt. Er is bijvoorbeeld te snel vanuit gegaan dat ouders mogelijk fraudeerden met hun kinderopvangtoeslag. Soms wisten ouders niet dat ze onderdeel waren van een groepsonderzoek. Zijn ouders betrokken geweest bij een groepsonderzoek waarin ernstige fouten zijn gemaakt? Dan hebben zij recht op compensatie.

De compensatieregeling is ook bedoeld voor ouders die geen deel uitmaakten van een groepsonderzoek, maar wel op een vergelijkbare manier zijn onderzocht. Zijn hierbij ernstige fouten gemaakt? Dan hebben ook zij recht op compensatie.

Ouders die meer schade hebben geleden dan het bedrag dat zij vergoed krijgen met de compensatieregeling kunnen naar de Commissie Werkelijke Schade. Die commissie onderzoekt of ouders recht hebben op een hogere vergoeding.

Hardheidsregeling

De hardheidsregeling is bedoeld voor ouders die in de problemen zijn gekomen door een te strenge toepassing van de regels. Bijvoorbeeld ouders die kinderopvangtoeslag moesten terugbetalen door een kleine fout in hun aanvraag. Zij kregen geen eerlijke kans om de fout te herstellen.

Ouders hebben recht op deze compensatie als ze in de afgelopen 15 jaar 1500 euro of meer (per toeslagjaar) moesten terugbetalen door de strenge regels.

In het Catshuis is afgesproken dat we de hoogte van de hardheidstegemoetkoming voortaan berekenen volgens de (gunstiger) compensatieregeling.

Ouders die meer schade hebben geleden dan het bedrag dat zij vergoed krijgen met de hardheidsregeling kunnen naar de Commissie Werkelijke Schade. Die commissie onderzoekt of ouders recht hebben op een hogere vergoeding.

O/GS-tegemoetkoming

Deze regeling is bedoeld voor ouders die ten onterechte het verwijt van opzet of grove schuld (O/GS) hebben gekregen. Dat gebeurde vaak op het moment dat zij een persoonlijke betalingsregeling of schuldsanering aanvroegen.

O/GS betekent dat de Belastingdienst dacht dat deze ouders ernstige fouten hadden gemaakt in hun aanvraag voor kinderopvangtoeslag. Maar vaak hadden zij geen ernstige fouten gemaakt. Ze waren bijvoorbeeld alleen vergeten informatie aan te leveren.

Door het verwijt van opzet of grove schuld kwamen ouders niet in aanmerking voor een persoonlijke betalingsregeling. Zij moesten hun volledige schuld binnen 2 jaar afbetalen en raakten hierdoor in de financiële problemen.

Deze ouders krijgen een tegemoetkoming van 30% van het bedrag dat ze moesten terugbetalen. Dat geldt niet voor ouders die al onder de compensatieregeling vallen.

Ouders die meer schade hebben geleden dan het bedrag dat zij vergoed krijgen met de O/GS-tegemoetkoming kunnen naar de Commissie Werkelijke Schade. Die commissie onderzoekt of ouders recht hebben op een hogere vergoeding.

Vangnetbepaling

De vangnetbepaling is bedoeld voor ouders in schrijnende situaties, die niet of onvoldoende geholpen zijn met één van de andere regelingen. De vangnetbepaling maakt het mogelijk om deze ouders tóch te kunnen helpen.

De vangnetbepaling is nog niet uitgewerkt. Dat komt omdat we tot nu toe alle ouders hebben kunnen helpen met één of meer van de andere regelingen, zoals de compensatieregeling, de hardheidsregeling en de O/GS-tegemoetkoming. Wanneer er in de toekomst ouders zijn die met één van de regelingen en met de compensatie niet geholpen zijn, werken we de vangnetbepaling verder uit.

Verder lezen