Ga direct naar de inhoud

Ook een ex-partner kan gedupeerd zijn

Publicatiedatum 24-06-2021 | Laatste update 15-04-2022

Bij de aanpak van de kinderopvangtoeslag tussen 2005 en 2019 is in het verleden veel niet goed gegaan. Daarbij zijn we de gevolgen voor en de impact op de betrokken ouders uit het oog verloren. Die fouten uit het verleden compenseren we. De kinderopvangtoeslag wordt aangevraagd door 1 ouder. Zodat ook de compensatie naar 1 ouder gaat nl. de aanvrager. De compensatie is bedoeld voor het hele huishouden. In sommige situaties kan dit tot vervelende situaties leiden. Bijvoorbeeld als partners niet meer bij elkaar zijn. Het kabinet heeft daarom besloten om ook ex-partners te compenseren.

Planning

De komende maanden gaan we de regeling en het brede pakket aan ondersteuning verder uitwerken.

Stap 3 van de beleidsfase

We zitten nu in stap 3 van de beleidsfase. Daarin onderzoeken we wat haalbaar is en wat we uit kunnen voeren.

Op 14 april heeft staatssecretaris Aukje de Vries een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin licht zij de regeling voor ex-partners van gedupeerde ouders verder toe zoals door de vorige staatssecretaris aangekondigd. Deze toelichting gaat de staatssecretaris bespreken met de Tweede Kamer.

We willen een goede regeling maken voor ex-toeslagpartners zodat we ook echt de juiste groep gedupeerde ex-toeslagpartners bereiken. Dat vraagt zorgvuldigheid en dat kost tijd. De regeling kan nog niet in het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen worden opgenomen. Zodra we weten hoe de regeling eruit moet komen te zien beslissen we op welke manier deze regeling zo spoedig mogelijk in de wet kan worden opgenomen.

Omdat de uitvoering van de aanvullende regelingen gefaseerd wordt uitgevoerd, wordt verwacht dat de regeling voor ex-partners op z’n vroegst een kwartaal na het opstarten van de kindregeling in werking treedt. Dit zal niet eerder zijn dan het tweede kwartaal 2023.

In de tussentijd werken we hard door aan de ontwikkeling van de ex-partnerregeling. We zitten nu in stap 3 van de beleidsfase. Daarin onderzoeken we wat haalbaar is en wat we uit kunnen voeren. Zodat na instemming op de wet van de Tweede Kamer en een positieve uitvoeringstoets (stap 4) meteen de kaders opgesteld kunnen worden en gestart kan worden met de uitvoering van de ex-partnerregeling (stap 5). Om voor de regeling in aanmerking te komen hoeft u geen contact op te nemen. Nieuwe informatie maken wij hier bekend.

Op 29 oktober 2021 heeft de vorige staatssecretaris Alexandra van Huffelen een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Hierin stelde zij een regeling voor de ex-partner voor. Dit gaat de huidige staatssecretaris verder bespreken met de Tweede Kamer.

Direct hulp nodig

Mocht u niet meer kunnen wachten op de compensatie?

Deel deze pagina