Ga direct naar de inhoud

Ook een ex-partner kan gedupeerd zijn

Bij de aanpak van de kinderopvangtoeslag is tussen 2005 en 2019 veel niet goed gegaan. Daarbij zijn we de gevolgen voor en de impact op de betrokken ouders uit het oog verloren. Die fouten uit het verleden compenseren we. De kinderopvangtoeslag wordt aangevraagd door 1 ouder. Zodat ook de compensatie naar 1 ouder gaat: de aanvrager. De compensatie is bedoeld voor het hele huishouden. In sommige situaties kan dit tot vervelende situaties leiden. Bijvoorbeeld als partners niet meer bij elkaar zijn. Het kabinet heeft daarom besloten om ook ex-partners te compenseren.

Planning

Stap 3 van de beleidsfase

We zitten nu in stap 3 van de beleidsfase. Daarin onderzoeken we wat haalbaar is en wat we uit kunnen voeren.

Op 28 juni heeft de staatssecretaris het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen voor akkoord naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze wet vervangt de eerder ingediende Wet delegatiebepalingen hersteloperatie toeslagen.

De doelen van de Wet hersteloperatie toeslagen zijn onder andere:

  • Duidelijkheid welke gedupeerden aanspraak kunnen maken op een regeling,
  • inzicht waaruit de hersteloperatie toeslagen bestaat en
  • vastleggen benodigde gegevensdeling.

Voor gedupeerde ex-partners wordt een aanvullende wet gemaakt. Deze wordt zo spoedig mogelijk voorgelegd aan de Tweede Kamer. Naar verwachting is dat in april 2023. De start van de uitvoering is afhankelijk van de behandeling van het aanvullende wetsvoorstel door de Tweede Kamer. Het streven is de uitvoering te starten vanaf 1 juli 2023. De voorbereidingen voor de uitvoering van de regeling worden al zo veel mogelijk getroffen. Aanmelden voor deze regeling kan nog niet. De laatste ontwikkelingen van de ex-partnerregeling maken we bekend op deze website.

Op 14 april heeft staatssecretaris Aukje de Vries een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin licht zij onder andere de regeling voor ex-partners verder toe.

We willen een goede regeling maken voor ex-partners zodat we ook echt de juiste groep gedupeerden bereiken. Dat vraagt zorgvuldigheid en dat kost tijd. De regeling wordt daarom nog niet meegenomen in het wetsvoorstel Wet hersteloperatie toeslagen. Zodra we weten hoe de ex-partnerregeling eruit komt te zien, beslissen we op welke manier de regeling in de wet opgenomen kan worden.

Omdat de uitvoering van de aanvullende regelingen gefaseerd wordt uitgevoerd, wordt verwacht dat de regeling voor ex-partners op z’n vroegst een kwartaal na het opstarten van de kindregeling in werking treedt. Dit zal niet eerder zijn dan het tweede kwartaal 2023.

In de tussentijd werken we hard door aan de ontwikkeling van deze regeling. We zitten nu in stap 3 van de beleidsfase. Daarin onderzoeken we wat haalbaar is en wat we kunnen uitvoeren. Zodat na instemming op de wet door de Tweede Kamer en na een positieve uitvoeringstoets (stap 4), E gestart kan worden met de uitvoering van de ex-partnerregeling (stap 5). Om voor de regeling in aanmerking te komen hoeft u geen contact op te nemen. Nieuwe informatie maken wij hier bekend. Mocht u niet meer kunnen wachten op de compensatie, lees dan hier wat uw eventuele mogelijkheden kunnen zijn.

Op 29 oktober 2021 heeft de vorige staatssecretaris Alexandra van Huffelen een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. Hierin stelde zij een regeling voor de ex-partners voor.

Direct hulp nodig

Mocht u niet meer kunnen wachten op de compensatie?

Verder lezen

Deel deze pagina