Ga direct naar de inhoud

Kindpanel: het achtergrondverhaal

8 oktober 2020 16:44

Bij het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag gaat het eigenlijk altijd over de getroffen ouders. Maar daar horen natuurlijk ook kinderen bij. Die verhalen gaan verloren als ze niet verteld worden. De problemen rond de kinderopvangtoeslag begonnen al in 2005, dus sommige van deze kinderen zijn inmiddels tieners. Zij hebben ook hun ervaringen en verhalen. Sommigen dragen nog dagelijks de consequenties van wat hun ouders overkwam. Om kinderen een stem te geven is het Kindpanel opgericht. Het Kindpanel adviseert de Belastingdienst vanuit hún perspectief. Hoe kwam dit Kindpanel tot stand?

In maart 2020 kwam er een kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen. In deze reactie stond dat er advies zou worden gevraagd aan netwerken van gedupeerde ouders en een speciaal ouder-kindpanel. Een panel van gedupeerde ouders en gedupeerde kinderen die de Belastingdienst vanuit hun perspectief advies zou geven.

Kinderombudsman

Daarna schreef de Kinderombudsman een brief aan het Strategisch Crisis Team (SCT). Daarin onderschreef zij het oprichten van een Kindpanel. Ook kinderen moesten gehoord worden over wat hun was overkomen. Haar voorstel was om het ouder-kindpanel te splitsen in een Ouderpanel en een Kindpanel.

Het SCT nam dit voorstel over. Zo komt het dat er 2 panels zijn opgericht: het Ouderpanel en het Kindpanel.

Samenwerking Missing Chapter

In april en mei 2020 werden verschillende gesprekken gevoerd met Missing Chapter. Met elkaar kwamen we tot een projectvoorstel. Daarin stond dat Missing Chapter het Kindpanel ging opzetten en na oprichting verder zou begeleiden.

Als eerste werd een voorzitter benoemd: Lea Bouwmeester. Lea geeft mensen een stem die van nature niet de sterkste positie hebben. Ze gelooft in de kracht van samenwerken op basis van empathie. Door begrip voor de beleving van een ander kan je samen verder komen. De Kinderombudsman stemde met deze benoeming in.

Werkwijze

Onder leiding van Missing Chapter is een bijeenkomst georganiseerd waar naast Lea ook de voorzitter van het ouderpanel, Arre Zuurmond, aanwezig was. Daarnaast waren er mensen bij van de Belastingdienst, Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Missing Chapter lichtte haar werkwijze toe en vroeg om input van alle aanwezigen.

Co-creatie sessie met kinderen: hoe pakken we het Kindpanel aan?

In juli organiseerde Missing Chapter een co-creatiesessie met kinderen. Zij gaven adviezen over hoe het Kindpanel ingericht moest worden.

Aanmelden voor het Kindpanel

Tot 4 november 2020 konden kinderen van gedupeerde ouders zich aanmelden voor het Kindpanel. Kinderen die zijn aangesloten bij Missing Chapter hebben samen met Lea een keuze gemaakt uit de aanmeldingen. Het Kindpanel bestaat nu uit 10 kinderen van verschillende leeftijden, uit heel Nederland.

Het Kindpanel gaat van start

Op 17 november 2020 is het Kindpanel voor het eerst bij elkaar gekomen. De kinderen hebben toen kennis gemaakt met elkaar, en met hun voorzitter Lea Bouwmeester.

Verder lezen