Ga direct naar de inhoud

Kindpanel: het achtergrondverhaal

Publicatiedatum 08-10-2020 | Laatste update 15-04-2022

Bij het herstel van de problemen met de kinderopvangtoeslag gaat het eigenlijk altijd over de getroffen ouders. Maar daar horen natuurlijk ook kinderen bij. De problemen rond de kinderopvangtoeslag begonnen al in 2005, dus sommige van deze kinderen zijn inmiddels tieners. Om kinderen een stem te geven is het Kindpanel opgericht. Het Kindpanel adviseert de Belastingdienst vanuit hún perspectief. Hoe kwam dit Kindpanel tot stand?

In maart 2020 kwam er een kabinetsreactie op het eindrapport van de Adviescommissie Uitvoering Toeslagen. In deze reactie stond dat er advies zou worden gevraagd aan netwerken van gedupeerde ouders en een speciaal ouder-kindpanel. Een panel van gedupeerde ouders en gedupeerde kinderen die de Belastingdienst vanuit hun perspectief advies zou geven.

Kinderombudsman

Daarna schreef de Kinderombudsman een brief aan de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Daarin onderschreef zij het oprichten van een Kindpanel. Ook kinderen moesten gehoord worden over wat hen is aangedaan. Haar voorstel was om het ouder-kindpanel te splitsen in een Ouderpanel en een Kindpanel.

UHT nam dit voorstel over. Zo komt het dat er nu 2 panels zijn: het Ouderpanel en het Kindpanel.

Samenwerking Missing Chapter

In het voorjaar van 2020 werden verschillende gesprekken gevoerd met Missing Chapter. Met elkaar kwamen we tot een projectvoorstel. Daarin stond dat Missing Chapter het Kindpanel ging opzetten en na oprichting verder zou begeleiden.

Als eerste werd een voorzitter benoemd: Lea Bouwmeester. Lea geeft mensen een stem die van nature niet de sterkste positie hebben. Ze gelooft in de kracht van samenwerken op basis van empathie. Door begrip voor de beleving van een ander kan je samen verder komen.

In de zomer van 2020 organiseerde Missing Chapter een co-creatiesessie met kinderen. Zij gaven adviezen over hoe het Kindpanel ingericht moest worden.

We werken aan de Kindregeling

We werken hard om de Kindregeling vorm te geven. Dit gaat nog enkele maanden duren. Zodra er meer duidelijkheid is, maken we dit bekend op deze website. Ook nemen wij dan contact op met de ouders en/of kinderen. Lees meer over de Kindregeling.

Verder lezen

Deel deze pagina