Ga direct naar de inhoud

Kindregeling

Publicatiedatum 22-06-2021 | Laatste update 15-04-2022

Als we het hebben over gedupeerden door de problemen met de kinderopvangtoeslag dan gaat het bijna altijd over de ouders. Maar de kinderen van deze ouders zijn ook met deze problemen opgegroeid. Het leidde tot veel stress thuis en in sommige gevallen tot gebroken gezinnen of zelfs uithuisplaatsing van kinderen. Ook was er (en is er nog steeds ) sprake van armoede. De onzekerheid en onduidelijkheid van hun situatie en de gevolgen voor hun ouders, heeft heel veel met de kinderen gedaan. Veel kinderen en volwassenen dragen deze lasten nu nog steeds met zich mee. Het kabinet heeft daarom besloten om ook gedupeerde kinderen te compenseren.

Kinderen en jongeren denken mee

In samenwerking met het kindpanel en Missing Chapter Foundation is een diverse groep kinderen (9–17 jaar) en jongeren (18+ jaar) van gedupeerde ouders gevraagd mee te denken over ondersteuning aan kinderen en jongeren die door de problemen met de kinderopvangtoeslag zijn geraakt. Missing Chapter Foundation heeft vanaf oktober 2020 een zorgvuldig en onafhankelijk proces met de kinderen en jongeren doorlopen. Ze waren hierin steeds volwaardige gesprekspartners. De kinderen en jongeren hebben veel tijd genomen om zich vanuit hun eigen ervaringen in te leven in de situatie van andere kinderen en jongeren. Ook hebben ze een video gemaakt waarin ze hun verhaal vertellen.

Advies van de kinderen

De kinderen en jongeren geven in hun advies aan dat onder meer erkenning van hen als mens én maatwerk nodig zijn om weer vertrouwen te krijgen in hun toekomst. Er is behoefte aan een aparte regeling voor kinderen en jongeren, naast de al bestaande Catshuisregeling voor gedupeerde ouders. Onderdeel van de regeling is een financiële vergoeding. Maar de kinderen en jongeren geven aan dat er méér nodig is dan een geldbedrag. Om het leven op de rit te krijgen is een breed pakket aan jarenlange ondersteuning nodig. Kinderen en jongeren denken hierbij aan ondersteuning op bijvoorbeeld ontwikkelkansen, verwerken van trauma, problemen met schulden of huisvesting.

Het advies van de kinderen is samen met een voorstel voor een financiële vergoeding naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer heeft het advies van de kinderen en jongeren overgenomen.

LeeftijdVergoeding
0 t/m 5 jaar€2.000
6 t/m 11 jaar€4.000
12 t/m 14 jaar€6.000
15 t/m 17 jaar€8.000
18+ jaar€10.000
De bedragen per leeftijd, zoals de kinderen en jongeren zelf hebben voorgesteld:

Planning

Stap 3 van beleidsfase

We zitten nu in stap 3 van de beleidsfase. Daarin onderzoeken we wat haalbaar is en wat we uit kunnen voeren.

Op 14 april heeft staatssecretaris Aukje de Vries een voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. In de rapportage geeft de staatssecretaris onder andere aan dat de nieuwe Herstelwet Toeslagen langer duurt dan voorzien. De kindregeling kan hierdoor vanaf begin 2023 worden uitbetaald. We weten uit de gesprekken met kinderen, jongeren en ouders dat zij wachten op de compensatie en deze vaak hard nodig hebben. Tegelijkertijd willen we er zeker van zijn dat iedereen die recht heeft op de regeling daar zonder twijfel op kan rekenen. Deze wet zorgt ervoor dat de regeling juridisch zo waterdicht als mogelijk is georganiseerd en een stevige wettelijke basis heeft voor gedupeerden.

In de tussentijd werken we hard door aan de ontwikkeling van de kindregeling. We zitten nu in stap 3 van de beleidsfase. Daarin onderzoeken we wat haalbaar is en wat we kunnen uitvoeren. Na instemming van de Tweede Kamer op de voorgestelde wet en een positieve uitvoeringstoets (stap 4) worden meteen de kaders opgesteld en kan worden gestart met de uitvoering van de kindregeling (stap 5). Parallel daaraan wordt de aanvullende hulp van de kindregeling ontwikkeld. Via de hulp van gemeenten aan gezinnen kunnen kinderen op dit moment al ondersteuning krijgen.

Zoals eerder besloten door de Tweede Kamer verzorgt UHT de financiële tegemoetkoming van de kindregeling en DG Herstel met de partners de aanvullende ondersteuning. Bijvoorbeeld de financiële voorlichting, talentontwikkeling en andere hulp. Om voor de kindregeling in aanmerking te komen hoeft u geen contact op te nemen met UHT, de (Rijks)overheid of uw gemeente. Nieuwe informatie maken wij hier bekend.

Op 28 januari heeft staatssecretaris Aukje de Vries een brief naar de Tweede Kamer gestuurd.De laatste voortgangsrapportage is van begin december 2021. Daarom is voor het debat van 2 februari deze extra brief gestuurd. Nu kan tijdens het debat een gesprek plaatsvinden met de nieuwste informatie. In de brief stelt de staatssecretaris onder andere voor dat UHT de financiële tegemoetkoming voor de kindregeling uitvoert. Na akkoord van de Tweede Kamer, een positieve uitvoeringstoets en instemming op de regelgeving (stap 4), stelt UHT de kaders op en start de uitvoering van de financiële tegemoetkoming (stap 5). Door deze stappen wordt de regeling zo precies mogelijk uitgevoerd en wordt er zo snel mogelijk gewerkt. De verwachting is dat UHT in 2022 met de uitvoering begint. Om voor de kindregeling in aanmerking te komen hoeft u geen contact op te nemen met UHT, de (Rijks)overheid of uw gemeente. Nieuwe informatie maken wij hier bekend.

Op 29 oktober 2021 heeft de vorige staatssecretaris Alexandra van Huffelen een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel gaat onder andere over voor wie de regeling bedoeld is, de peildatum voor het vaststellen van de leeftijd en op welk rekeningnummer de financiële vergoeding wordt overgemaakt. Dit voorstel wordt besproken met de Tweede Kamer. Daarna wordt de regeling verder uitgewerkt.

Direct hulp nodig

Mocht u niet meer kunnen wachten op de compensatie?

Verder lezen

Deel deze pagina