Ga direct naar de inhoud
Toeslagen Ministerie van Financiën, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Kindregeling

Als we het hebben over gedupeerden door de problemen met de kinderopvangtoeslag dan gaat het bijna altijd over de ouders. Maar de kinderen van deze ouders zijn ook met deze problemen opgegroeid. Het leidde tot veel stress thuis en in sommige gevallen tot gebroken gezinnen of zelfs uithuisplaatsing van kinderen. Ook was er (en is er nog steeds ) sprake van armoede. De onzekerheid en onduidelijkheid van hun situatie en de gevolgen voor hun ouders, heeft heel veel met de kinderen gedaan. Veel kinderen en volwassenen dragen deze lasten nu nog steeds met zich mee.

Het verlies aan jeugd is op geen enkele manier te repareren. Maar om bij te dragen aan een betere toekomst heeft het kabinet geld beschikbaar gesteld.

Kindregeling

We werken hard om de kindregeling vorm te geven. Dit gaat nog enkele maanden duren. Zodra er meer duidelijkheid is, maken we dit bekend op deze website. Ook nemen wij dan contact op met de ouders en/of kinderen.

Proces advies over vergoeding

In samenwerking met het kindpanel en Missing Chapter Foundation is een diverse groep kinderen (9–17 jaar) en jongeren (18+ jaar) van gedupeerde ouders gevraagd mee te denken over ondersteuning aan kinderen en jongeren die door de problemen met de kinderopvangtoeslag zijn geraakt. Missing Chapter Foundation heeft vanaf oktober 2020 een zorgvuldig en onafhankelijk proces met de kinderen en jongeren doorlopen. Ze waren hierin steeds volwaardige gesprekspartners. De kinderen en jongeren hebben veel tijd genomen om zich vanuit hun eigen ervaringen in te leven in de situatie van andere kinderen en jongeren. Ook hebben ze een video gemaakt waarin ze hun verhaal vertellen.

Advies van de kinderen

De kinderen en jongeren geven in hun advies aan dat onder meer erkenning van hen als mens én maatwerk nodig zijn om weer vertrouwen te krijgen in hun toekomst. Er is behoefte aan een aparte regeling voor kinderen en jongeren, naast de al bestaande Catshuisregeling voor gedupeerde ouders. Onderdeel van de regeling is een financiële vergoeding. Maar de kinderen en jongeren geven aan dat er méér nodig is dan een geldbedrag. Om het leven op de rit te krijgen is een breed pakket aan jarenlange ondersteuning nodig. Kinderen en jongeren denken hierbij aan ondersteuning op bijvoorbeeld ontwikkelkansen, verwerken van trauma, problemen met schulden of huisvesting.

We zijn de kinderen ontzettend dankbaar voor hun advies – zeker omdat dit voor hen een aangrijpend proces is. Zij geven zelf aan dat het intensief was, maar dat het ook heeft bijgedragen aan hun verwerking. We zijn onder de indruk van de manier waarop de kinderen en jongeren dit gedaan hebben en van het advies waar dit toe geleid heeft.

Advies wordt overgenomen

Het advies van de kinderen is samen met een voorstel voor een financiële vergoeding naar de Tweede Kamer gestuurd. De Tweede Kamer heeft op 8 juli de motie om het advies van de kinderen en jongeren over te nemen met algemene stemmen aangenomen. Dat wil zeggen dat alle 150 Kamerleden voor deze motie waren.

Geen bedrag is rechtvaardig in relatie tot het verleden en geleden leed. Daarom hebben de kinderen zelf gekozen voor bedragen die aansluiten bij de leeftijdscategorie van kinderen en jongeren. Zelf een klein eigen bedrag hebben voelt als het terugkrijgen van een beetje regie. En daarmee kunnen zij deze periode qua gevoel beginnen af te sluiten. En durven zij weer vooruit te kijken.

De bedragen per leeftijd, zoals de kinderen en jongeren zelf hebben voorgesteld:

Leeftijd Compensatie
0 t/m 5 jaar €2.000
6 t/m 11 jaar €4.000
12 t/m 14 jaar €6.000
15 t/m 17 jaar €8.000
18+ jaar €10.000

Praten met De Kindertelefoon

Kent u kinderen in uw omgeving tussen de 8 en 18 jaar die te maken hebben met de problemen met de kinderopvangtoeslag? Dan kunt u hen wijzen op de mogelijkheid om te bellen (0800-0432) of te chatten met De Kindertelefoon. Hier kunnen zij gratis en anoniem hun verhaal delen; alles is bespreekbaar.

Alles Oké? Supportlijn: praten lucht op!

Ben jij tussen de 18 en 24 jaar en kun je wel wat support gebruiken als het even niet zo lekker gaat? Bij de Alles Oké? Supportlijn is álles bespreekbaar. Ook problemen door alles wat er is gebeurd door de kinderopvangtoeslag. Het is gratis, anoniem en je zit nergens aan vast. Chatten en bellen (0800-0450) kan elke dag tussen 14:00 en 22:00 uur. Check voor meer info: www.allesoke.nl 

Planning

De komende maanden gaan we de regeling en het brede pakket aan ondersteuning verder uitwerken. Hierover blijven we in gesprek met de betrokken kinderen en jongeren. In onderstaande tijdlijn ziet u waar we nu in het proces zitten.

Stap 3 Uitvoeringstoets

We zitten nu in stap 3 van de beleidsfase. Daarin onderzoeken we wat haalbaar is en wat we uit kunnen voeren. Dit doen samen met betrokken kinderen en jongeren. Zodra de regeling duidelijk is, wordt deze voorgesteld aan de Tweede Kamer. Dit gebeurt in stap 4. Nadat de Tweede Kamer akkoord is met de regelgeving gaan we door naar stap 5. In stap 5 worden de uitvoeringskaders opgesteld. In deze stap onderzoeken we hoe we de nieuwe regelgeving uit kunnen voeren.

Bekijk alle stappen die we doorlopen voordat een nieuwe regeling uitgevoerd wordt.

Verder lezen

Deel deze pagina