Ga direct naar de inhoud

Kindregeling: zo ziet de voorlopige planning eruit

De kindregeling vraagt om een zorgvuldige aanpak. Het gaat immers om veel kinderen. De kinderen die recht hebben op de kindregeling krijgen vanzelf een brief. Op deze pagina vindt u de voorlopige planning van het versturen van de brieven. En leest u wie welke informatie krijgt.

Wij informeren de kinderen per groep. Bij het versturen van brieven kijken wij onder andere naar de leeftijd van een kind op dat moment. Maar voor de hoogte van het geldbedrag kijken wij naar de leeftijd van het kind op 1 juli 2023.

Voorbeeld: in februari 2023 sturen wij brieven naar kinderen van 12 tot en met 17 jaar waarvan de ouder/verzorger in 2019 of 2020 erkend is als gedupeerde. Een van de kinderen uit die groep is begin februari 2023 17 jaar. Dit kind is in juni jarig. En is dus op 1 juli 2023 18 jaar. Het kind krijgt dan het geldbedrag dat is vastgesteld voor 18 jaar en ouder.

Planning per leeftijdsgroep

Iedereen is verdeeld in leeftijdsgroepen. De leeftijdsgroepen worden geïnformeerd in meerdere delen. En volgens een bepaalde volgorde. Er zijn al brieven verstuurd. De bolletjes in het plaatje hieronder laten zien op welk moment de volgende brieven worden verstuurd. Als ouder/verzorger ontvangt u ongeveer 3 weken daarvoor een brief. Als er een precieze datum bekend is, staat dat erbij. Anders wordt die later bekend.

 • Kinderen van 18 jaar en ouder waarvan wij het rekeningnummer weten
  De volgende groep kinderen krijgt de brief rond 18 mei, 2 juni en 15 juni 2023.
 • Kinderen van 18 jaar en ouder waarvan het rekeningnummer onbekend is bij ons
  De volgende groep kinderen krijgt de brief rond 18 mei, 2 juni en 15 juni 2023.
 • Kinderen van 18 jaar en ouder: ouder/verzorger is in 2023 erkend als gedupeerde Deze groep krijgt binnen zes maanden na erkenning ouder/verzorger als gedupeerde hun brief.
 • Kinderen van 0 tot en met 11 jaar en van 12 tot en met 17 jaar: ouder/verzorger is in 2019 of 2020 erkend als gedupeerde
  Deze kinderen hebben hun brief rond 16 februari 2023 gekregen. Hun ouder/verzorger kreeg 3 weken daarvoor een brief.
 • Kinderen van 0 tot en met 11 jaar en van 12 tot en met 17 jaar: ouder/verzorger is in januari 2021, februari 2021 of maart 2021 erkend als gedupeerde
  Deze kinderen hebben hun brief rond 29 maart 2023 gekregen. Hun ouder/verzorger kreeg 3 weken daarvoor een brief.
 • Kinderen van 0 tot en met 11 jaar en van 12 tot en met 17 jaar: ouder/verzorger is in de periode van april 2021 tot en met december 2021 erkend als gedupeerde
  Deze kinderen verdelen wij over 4 groepen. Zij ontvangen de brieven rond 14 april, 19 april, 3 mei en 18 mei 2023. Hun ouder/verzorger krijgt 3 weken daarvoor een brief.
 • Kinderen van 0 tot en met 11 jaar en van 12 tot en met 17 jaar: ouder/verzorger is in 2022 erkend als gedupeerde
  Deze groep krijgt hun brief rond 2 juni 2023. Hun ouder/verzorger krijgt 3 weken daarvoor een brief.
 • Kinderen van 0 tot en met 11 jaar en van 12 tot en met 17 jaar: ouder/verzorger is in 2023 erkend als gedupeerde
  Deze groep krijgt binnen zes maanden na erkenning ouder/verzorger als gedupeerde hun brief.

Tekening van de planning

In de tekening hierboven staat wie wanneer een brief krijgt. Op de horizontale lijn staan de maanden in 2022 en 2023. Daaronder staan 4 lijnen met bolletjes. Iedere lijn met bolletjes heeft zijn eigen kleur. Elke kleur staat voor een groep. De bolletjes laten zien in welke maand de kinderen brieven krijgen. Heeft een groep kinderen een brief gekregen? Dan zetten wij een streepje in het bolletje.

Het maken van de planning

De kindregeling vraagt om een zorgvuldige aanpak. Daarom sturen wij de brieven steeds in groepen. En volgens een bepaalde volgorde. Dit geeft ons ruimte om de planning te versnellen als alles goed gaat. Maar ook om iets te vertragen als we tegen onvoorziene problemen aanlopen.

Dit waren onze afwegingen bij het maken van de planning:

 1. De groep van 18 jaar en ouder staat los van de minderjarige kinderen
  Deze groep splitsten wij op in de groepen rekeningnummer bekend en rekeningnummer onbekend.
 2. Het moment waarop een ouder/verzorger van een kind tot en met 17 jaar erkend is als gedupeerde
  Hierbij geldt: kinderen van eerder erkend gedupeerde ouders/verzorgers gaan voor. Bijvoorbeeld: een ouder/verzorger is erkend gedupeerd in 2020. Een ander is erkend gedupeerd in 2022. Het kind waarvan de ouder/verzorger in 2020 erkend is als gedupeerde, gaat voor het kind waarvan de ouder/verzorger erkend gedupeerd is in 2022.
 3. Gezinnen met meerdere kinderen jonger dan 18 jaar
  Kinderen jonger dan 18 jaar uit 1 gezin krijgen zoveel mogelijk tegelijk de informatie.

Brieven per leeftijdsgroep

Wij sturen de verschillende leeftijdsgroepen een andere brief. We kunnen dan beter aansluiten bij waar het kind behoefte aan heeft. De inhoud van deze brieven is steeds het zelfde. In sommige brieven vragen wij om een bankrekeningnummer aan ons door te geven.

18 jaar en ouder waarvan wij bankrekeningnummer weten
 1. De gedupeerde ouder/verzorger ontvangt een brief.
  Dit noemen wij een ‘aankondigingsbrief’. In die brief staat dat wij 3 weken later een brief sturen naar hun kind(eren).
 2. De jongere ontvangt 3 weken later zelf een brief van ons. De brief gaat naar adres waar de jongere woont.
  Van deze groep weten wij het rekeningnummer. Dit is het rekeningnummer dat bij de Belastingdienst bekend is. Op mijn.belastingdienst.nl kunnen de jongeren zien welk bankrekeningnummer bij ons bekend is. Inloggen op Mijn Belastingdienst gaat via DigiD.

Er zijn nu 2 mogelijkheden:

 1. De jongere wil het geld ontvangen op het bij de Belastingdienst bekende bankrekeningnummer
  De jongere hoeft verder niets te doen. Ongeveer 4 weken na de eerste brief krijgt de jongere nog een brief. Die brief heet ‘Bericht van betaling’. Hierin staat wanneer het geld op de bankrekening staat.
 2. De jongere wil het geld ontvangen op een ander bankrekeningnummer
  De jongere kan het bankrekeningnummer wijzigen via mijn.belastingdienst.nl. Maar let op: de Belastingdienst gebruikt dan het nieuwe bankrekeningnummer daarna ook voor de inkomstenbelasting en toeslagen. Het is natuurlijk wel mogelijk om het bankrekeningnummer na ontvangst van het geldbedrag weer terug te veranderen. Het bankrekeningnummer wijzigen kan tot uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de brief die wij stuurden.

  Binnen 4 weken na de eerste brief krijgt de jongere nog een brief. Die brief heet ‘Bericht van betaling’. Hierin staat wanneer het geld op de bankrekening staat.
18 jaar en ouder waarvan wij het bankrekeningnummer niet weten
 1. De gedupeerde ouder/verzorger ontvangt een brief. Dit noemen wij een ‘aankondigingsbrief’. In die brief staat dat wij 3 weken later een brief sturen naar hun kind(eren).
 2. De jongere ontvangt 3 weken later een brief. Deze brief heet een beschikking. Wij sturen deze naar het adres waar de jongere woont.
 3. De jongere geeft het bankrekeningnummer aan ons door. In de brief staat hoe de jongere dat kan doen. Bij het doorgeven van het bankrekeningnummer is een DigiD nodig.
 4. Na het doorgeven van het bankrekeningnummer krijgt de jongere een ‘Bericht van betaling’. Deze sturen wij naar het adres waar de jongere woont. In dit ‘Bericht van betaling’ staat wanneer het geld op de bankrekening staat.
12 tot en met 17 jaar oud
 1. De gedupeerde ouder/verzorger ontvangt een brief. Dit noemen wij een ‘aankondigingsbrief’. In die brief staat dat wij 3 weken later een brief sturen naar hun kind(eren).
 2. Het kind ontvangt 3 weken later zelf een brief van ons. Deze brief heet een beschikking. Wij sturen deze naar het adres waar het kind woont. De gedupeerde ouder/verzorger krijgt een kopie van de beschikking.
 3. Het kind geeft het bankrekeningnummer aan ons door. In de brief staat hoe het kind dat kan doen. Bij het doorgeven van het bankrekeningnummer is een DigiD nodig.
 4. Na het doorgeven van het bankrekeningnummer krijgt het kind een ‘Bericht van betaling’. Deze sturen wij naar het adres waar het kind woont. In dit ‘Bericht van betaling’ staat wanneer het geld op de bankrekening staat.
0 tot en met 11 jaar oud
 1. De gedupeerde ouder/verzorger ontvangt een brief. Dit noemen wij een ‘aankondigingsbrief’. In die brief staat dat wij 3 weken later een brief sturen naar hun kind(eren).
 2. De gedupeerde ouder/verzorger ontvangt 3 weken later een brief voor het kind. Deze brief heet een beschikking.
 3. De ouder/verzorger geeft het bankrekeningnummer aan ons door. In de brief staat hoe de ouder/verzorger dat namens het kind kan doen. Bij het doorgeven van het bankrekeningnummer is een DigiD nodig.
 4. Na het doorgeven van het bankrekeningnummer krijgt de ouder/verzorger een ‘Bericht van Betaling’. In dit 'Bericht van betaling' staat wanneer het geld op de bankrekening staat.

Bijzondere situaties

Sommige situaties vragen om extra aandacht. Bijvoorbeeld als een kind of jongere:

 • In het buitenland woont en een BSN (burgerservicenummer) heeft. 18 jaar en ouder: rond 2 juni ontvangt diegene een brief met informatie over de kindregeling. De groep van 0 tot en met 17 jaar heeft al informatie over de kindregeling ontvangen of ontvangt die in mei, juni of juli.
 • In het buitenland woont en geen BSN heeft: er is een BSN nodig om de hulp en het geld van de kindregeling te ontvangen. Neem contact op met ons serviceteam.
 • Het adres in het buitenland is onbekend of niet volledig: wij nemen in september contact met diegenen op. Meer informatie over het doorgeven van een adres in het buitenland vindt u hier.
 • Er is een bewindvoerder (meerderjarig kind) of een ouder heeft een bewindvoerder (minderjarig): wij nemen in mei of juni contact op met de bewindvoerder.
 • Het kind is minderjarig en woont niet bij 1 van de ouders: over deze situatie is in juni meer duidelijk.
 • Kinderen die zich zelf hebben gemeld voor de kindregeling: na 5 mei nemen we contact met hen op. Uiterlijk voor 5 november 2023 ontvangen zij informatie over de kindregeling.
 • Kinderen die zich zelf hebben gemeld waarvan de ouder is overleden: we nemen na 1 oktober contact met hen op.

Verder lezen

Deel deze pagina