Ga direct naar de inhoud
Toeslagen Ministerie van Financiën, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Kwijtschelden publieke schulden van start

31 mei 2021 11:11

Eerder dit jaar heeft het kabinet beloofd om schulden van gedupeerde ouders zoveel mogelijk kwijt te schelden. Zodat zij een nieuwe start kunnen maken, en zoveel mogelijk van de €30.000 uit de Catshuisregeling zelf kunnen houden. Schulden kwijtschelden kan niet zomaar. Er moesten eerst aanpassingen in de wet komen. Daarvoor zijn nu de eerste stappen gezet. In juni beginnen we met het kwijtschelden van de eerste publieke schulden.

Om welke schulden gaat het?

 • Het gaat voorlopig alleen om publieke schulden. Dat zijn schulden bij de overheid. Voor private schulden komt later een oplossing. Private schulden zijn schulden bij bedrijven en organisaties buiten de overheid. Bijvoorbeeld energiebedrijven, zorgverzekeraars en woningbouwverenigingen.
 • Het gaat om de schulden van de oorspronkelijke aanvragers van de kinderopvangtoeslag én die van hun huidige partners. We werken nog aan een regeling voor ex-partners.
 • Alleen schulden die zijn ontstaan vóór 1 januari 2021 worden kwijtgescholden. Belasting- en Toeslagschulden die gaan over het jaar 2020 of ouder, maar waarvan u in 2021 en/of later een aanslag krijgt, horen hier ook bij. Wij schelden deze aanslagen direct na het opleggen kwijt.
 • Voor schulden die zijn ontstaan door fraude of een misdrijf geldt een uitzondering. Die worden niet kwijtgescholden.

Welke organisaties doen mee?

De volgende overheidsorganisaties kunnen begin juni beginnen met kwijtschelden:

 • Toeslagen
 • De Belastingdienst
 • Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) - Let op: boetes voor misdrijven blijven staan. Alleen de bijkomende kosten en verhogingen voor niet op tijd betalen worden kwijtgescholden.
 • Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO)

Andere organisaties beginnen half juni. Dit gaat om:

 • DUO
 • UWV
 • SVB
 • CAK
 • Gemeenten
 • Waterschappen

Wanneer worden de publieke schulden kwijtgescholden?

Er zijn verschillende organisaties die gaan kwijtschelden. Elke organisatie moet dit zelf doen. Er is dan ook niet 1 vaste datum waarop alle schulden voor alle ouders opgelost zijn. Het kan dat de ene organisatie dit sneller doet dan de andere. Er kan dus wat tijd tussen zitten. Misschien zelfs één of enkele maanden. Daardoor kan het ook gebeuren dat u eerder of later dan andere ouders een brief over kwijtschelden ontvangt van een publieke organisatie.

Kwijtschelden werkt zo:

Stap 1: Aanmelden en lichte toets

We kunnen pas kwijtschelden als we zeker weten dat een ouder gedupeerd is door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Nadat een ouder zich heeft aangemeld voeren we daarom een toets uit. Daarmee bepalen we of de ouder inderdaad gedupeerd is.

We beginnen met een lichte toets. Komt uit de lichte toets niet naar voren dat deze ouder gedupeerd is? Dan volgt een tweede onderzoek. Dat heet een integrale behandeling. Misschien stellen we dan alsnog vast dat deze ouder tóch gedupeerd is.

Gedupeerd?

Zodra we zeker weten dat een ouder gedupeerd is, komt hij in aanmerking voor kwijtschelding. Voor sommige ouders weten we dit nu al. Voor anderen moeten we het nog bepalen. Bijvoorbeeld omdat zij zich pas later hebben aangemeld. Of omdat we eerst een integrale behandeling moeten uitvoeren.

Stap 2: Schulden kwijtschelden

De Belastingdienst en Toeslagen hebben de gegevens van de ouders en hun toeslagpartners al. Zij kunnen de schulden bij de Belastingdienst en bij Toeslagen dus zo snel mogelijk kwijtschelden. Ouders en hun partners krijgen hierover één of meer brieven. Daarin staat welke schulden zijn kwijtgescholden.

Wij geven de gegevens van de gedupeerde ouders en hun toeslagpartners door aan andere publieke organisaties. In verband met de privacy geven wij alleen BSN, naam en geboortedatum door. Met deze gegevens kunnen de andere organisaties kijken of deze ouders schulden bij hen hebben. En die kwijtschelden.

Elke organisatie doet dit zelf en op zijn eigen manier. Dat betekent dat een ouder van elke organisatie een aparte brief krijgt. Daarin staat dan welke schulden zijn kwijtgescholden. Het kan gebeuren dat de ene organisatie dit sneller doet dan de andere. Er kan dus wat tijd tussen zitten, misschien zelfs één of enkele maanden. Daardoor kan het ook voorkomen dat u eerder of later dan andere ouders een brief over kwijtschelden ontvangt van een publieke organisatie.

In de tussentijd blijven uw schulden gepauzeerd. Dus ook als het wat langer duurt, hebt u hier geen last van.

Verder lezen