Ga direct naar de inhoud

Leden Bezwaarschriftenadviescommissie

De leden van de Bezwaarschriftenadviescommissie stellen zich voor.

mr. J.W. (Jaap) van den Berge (tevens voorzitter)

 • Gepensioneerd na loopbaan als rechter, raadsheer, advocaat-generaal bij de Hoge Raad, vice-president van de Hoge Raad en voorzitter van de Belastingkamer van de Hoge Raad
 • Honorair gastmedewerker aan de Universiteit Leiden

Nevenfuncties:

 • Lid redactie Nederlandse Documentatie Fiscaal recht
 • Lid redactie fiscaal-wetenschappelijke reeks SDU

mr. dr. H.J.Th.M. (Marjolein) Swaanenburg – van Roosmalen (tevens voorzitter)

 • Lid College voor de Rechten van de Mens, Utrecht

Nevenfunctie:

 • Internationaal consultant

mr. J.E. (Jacqueline) Biesheuvel – Vermeijden (tevens voorzitter)

 • Gepensioneerd na loopbaan als o.m. Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, lid Management Board van het Europees Gezantschap van de rechten van de mens en vice-voorzitter van de Emancipatieraad

Nevenfuncties:

 • Adviseur Integriteit Tweede Kamer der Staten-Generaal
 • Lid Raad van Toezicht Landelijke Faciliteit CVP (cliënt vertrouwenspersonen)
 • Bestuurslid Vriendenstichting van de Vrije Muziekacademie te Den Haag
 • Lid Comité van Aanbeveling SchuldHulpMaatje Den Haag
 • Lid Begeleidingscommissie Geschiedschrijving, Ministerie van Justitie

J. (Jamila) Aanzi

 • Lid denktank Nederlandse Stichting voor Psychotechniek
 • Senior internationale trainer Max van der Stoel stichting
 • Zelfstandig ondernemer: consultant, trainer, moderator en keynote-spreker

Nevenfuncties:

 • Lid Nieuw Amsterdam Raad, Pakhuis de Zwijger
 • Lid Raad van Toezicht, Stichting jeugd en samenleving (JES) Rijnland
 • Lid Raad van Advies, BKB
 • Vrijwilliger bij de Stichting Argan

mr. dr. J.J. (Harm) van den Broek

 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
 • Universitair hoofddocent Radboud Universiteit Nijmegen

Nevenfuncties:

 • Vaste medewerker fiscale encyclopedie en tijdschriften, waaronder Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht
 • Penningmeester Stichting Mariapoli Mariënkroon

mr. Th. (Theo) Groeneveld

 • Gepensioneerd na loopbaan als rechter, raadsheer, vice-president van het Gerechtshof Den Haag, advocaat-generaal van de Hoge Raad, lid Raad voor de Rechtspraak, senior-raadsheer Gerechtshof Den Haag en raadsheer bij de Belastingkamer van de Hoge Raad

mr. G. (Geneviève) Lieuw LL.M (London)

 • Lid College voor de Rechten van de Mens, Utrecht

Nevenfuncties:

 • Bestuurslid Stichting Amsterdam Gay Pride
 • Voorzitter Raad van Toezicht, Mondriaan Fonds
 • Lid Raad van Toezicht, Stichting Rosa Manus
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Reclassering Caribisch Nederland
 • Lid Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten
 • Internationaal Consultant

mr. E.B. (Elsa) van de Loo

 • Zelfstandig advocaat op de rechtsgebieden onderwijsrecht, gelijkebehandelingsrecht, socialezekerheidsrecht en het civiel recht
 • Trainer ‘Selecteren zonder vooroordelen’ College voor de Rechten van de Mens

Nevenfuncties:

 • Ambassadeur Stichting Zorgeloos met Diabetes naar school
 • Bestuurder Stichting Islamitisch Begraven Nederland (IBN)
 • Spreker en dagvoorzitter

mr. U. (Ulco) van de Pol

 • Gepensioneerd na loopbaan als o.m. raadadviseur wetgeving Justitie, rechter in Amsterdam, toezichthouder privacybescherming en gemeentelijke Ombudsman Amsterdam

Nevenfuncties:

 • Adviseur privacy ICTU/BZK
 • Voorzitter Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA)