Ga direct naar de inhoud

Leden van de Commissie Werkelijke Schade

25 september 2020 10:35

De leden van de Commissie Werkelijke Schade stellen zich voor. 

Mr. M. (Mariam) Chebti LL.M

“Ik zou graag door middel van mijn inzet voor de commissie een constructieve bijdrage leveren aan het herstellen van het rechtvaardigheidsgevoel van de betrokken ouders.”

 • Collegelid, College voor de Rechten van de Mens
 • Voormalig gerechtsauditeur, Hoge Raad der Nederlanden

Nevenfuncties

 • Voorzitter klachtadviescommissie, Raad voor de Kinderbescherming
 • Lid van de bezwaarschriftenadviescommissie, Provincie Zuid-Holland

Mr. dr. S.M.H. (Sonja) Dusarduijn

“Als commissielid hoop ik bij te kunnen dragen aan niet alleen het rechtsherstel maar ook het herstel van vertrouwen van ouders en kinderen die door het overheidshandelen in de toeslagzaken gekneusd en gekwetst zijn.”

 • Universitair docent/onderzoeker, Fiscaal Instituut Tilburg van Tilburg University 
 • Universitair docent, Open Universiteit

Nevenfuncties

 • Rechter plaatsvervanger, Rechtbank Zeeland West-Brabant

Mr. dr. Q.A.M. (Quirine) Eijkman

“Als lid kan ik een bijdrage leveren aan het rechts- en eerherstel voor burgers die door overheidshandelen in de knel zijn komen te zitten.” 

 • Lector Toegang tot het Recht, Hogeschool Utrecht
 • Ondervoorzitter, College voor de Rechten van de Mens

Nevenfuncties

 • Lid Raad van Advies, Raad voor de Rechtsbijstand
 • Lid Raad van Advies, Privacy First

Zie ook het interview met Quirine Eijkman over haar rol in de Commissie Werkelijke Schade.

Mr.dr. M.L.M. (Thil) van Kempen

"Het inleven in de situatie en gevoelens waarmee gedupeerden zijn en worden geconfronteerd, geeft mij de energie om een bijdrage te leveren aan het rechtsherstel voor de gedupeerden. Ik hoop dat rechtsherstel hen helpt de moeilijke periode rond de kinderopvangtoeslag te kunnen afsluiten."

 • Universitair docent, Tilburg University

Nevenfuncties

 • Rechter-plaatsvervanger, Rechtbank Zeeland-West Brabant
 • Hoofdredacteur en auteur van fiscale boekenreeks ‘Cursus Belastingrecht’

Prof. dr. A.C. (Arie) Rijkers

"Ik voelde mij om maatschappelijke en morele redenen verplicht om positief te antwoorden op het verzoek lid te worden van de commissie."

 • Emeritus hoogleraar belastingrecht, Tilburg University
 • Hoofdredacteur en auteur van fiscale boekenreeks ‘Cursus Belastingrecht’

Mr. I.P.C. (Ivo) Sindram

“Bij de kinderopvangtoeslag zijn onschuldige burgers het slachtoffer geworden van een doorgeslagen jacht op fraude door de overheid, zonder enige rechtsbescherming. Als advocaat wil ik mij graag inzetten om dit ernstige onrecht zo goed mogelijk te herstellen.”

 • Advocaat personenschade en gezondheidsrecht
 • Lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)

Nevenfuncties

 • Voorzitter van een regionale klachtencommissie in de zorg
 • Lid van de Raad van Commissarissen van een kleine zorginstelling
 • Voorzitter Raad van Toezicht van de Nederlandse Vereniging van Osteopaten

Mr. H.J.E. (Herman) Veerbeek

"De Belastingdienst lijkt oprecht overtuigd dat er veel fout is gegaan met de kinderopvangtoeslag. Het is een eer om mee te mogen werken aan de uitvoering om de in het verleden gemaakte fouten zoveel mogelijk te herstellen."

 • Advocaat bij een financiële instelling
 • Voormalig docent Handelsrecht, Universiteit Utrecht

Nevenfuncties

 • Raad van Advies Public Interest Litigation Project, NJCM

Mr. F. (Frits) van der Woude

"Toen ik benaderd werd kwamen woorden op als eerlijk, rechtvaardigheid, geschonden vertrouwen, kwetsbaarheid en rechtsherstel bij mij op. Zeer eervol daaraan een bijdrage te mogen leveren."

 • Advocaat met als specialisatie aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Nevenfuncties

 • Lid Dagelijks Bestuur Kennedy Van der Laan N.V.
 • Docent-onderzoeker aan de Vrije Universiteit Faculteit Rechtsgeleerdheid Privaatrecht

Lees verder