Ga direct naar de inhoud

Meer onderzoek nodig bij vergrijpboete of strafrechtelijke veroordeling in het verleden

28 april 2021 17:23

De afgelopen maanden hebben we voor alle ouders die zich vóór 15 februari bij ons hadden aangemeld bekeken of we hen de €30.000 van de Catshuisregeling kunnen uitbetalen. Voor een groot deel van de aanmeldingen was een lichte toets genoeg om te zien dat de ouder gedupeerd is. En dus in aanmerking komt voor €30.000. Maar niet voor allemaal. Zo is meer onderzoek nodig bij ouders die in het verleden een vergrijpboete hebben gehad in verband met de kinderopvangtoeslag. Of hiervoor strafrechtelijk zijn veroordeeld. Daar is meer onderzoek voor nodig dan we in een lichte toets kunnen doen. Deze ouders ontvangen hier deze week een brief over.

Niet iedereen die zich bij ons heeft aangemeld voor herstel komt op dit moment in aanmerking voor €30.000. Bij sommige ouders zien wij dat zij nooit kinderopvangtoeslag hebben aangevraagd of geen kinderen hebben. Bij andere ouders zien we bijvoorbeeld dat het aantal uren kinderopvang lager was dan aangenomen. Deze aanmelders krijgen hierover een brief. Daarin geven we aan dat we nu nog niet met zekerheid kunnen zeggen dat ze €30.000 krijgen. We gaan samen met deze mensen hun zaak nog goed onderzoeken. Dat noemen we een integrale beoordeling. Dat geldt ook voor ouders waarvan wij zien dat zij een vergrijpboete hebben gehad of strafrechtelijk veroordeeld zijn in verband met de kinderopvangtoeslag.

Meer onderzoek nodig

Met een lichte toets kunnen we vaak snel zien dat herstel op zijn plaats is. Maar sommige situaties zijn heel ingewikkeld. Daar willen we goed kijken wat er aan de hand was. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een extra controle en aanpassing van toeslagen wél terecht was (over een bepaalde periode). En dat er ook met goede reden een boete is opgelegd of zelfs een strafrechtelijk onderzoek door het Openbaar Ministerie werd gedaan.

Om te kijken of we dit nu nog steeds terecht vinden, is meer onderzoek en specialistische kennis nodig. Het kan namelijk zo zijn dat een boete ook naar de huidige inzichten terecht en juist is opgelegd. Terwijl we in een ander geval een boete nu niet zouden opleggen. Ook kan het zijn dat over een bepaald jaar de boete of een strafrechtelijke veroordeling wel terecht was, maar er over andere jaren wel recht is op herstel.

Wat is een vergrijpboete?

Een vergrijpboete krijgt iemand als hij of zij expres te veel kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd en ontvangen. Lees meer over vergrijpboetes.

Wat is een strafrechtelijke veroordeling?

Een strafrechtelijke veroordeling kan volgen als iemand een overtreding of een misdrijf heeft begaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan fraude. Lees meer over strafrechtelijk vervolgen.

We herstellen fouten uit het verleden

De problemen met de kinderopvangtoeslag komen omdat Toeslagen in het verleden fouten heeft gemaakt. Zo zijn we bijvoorbeeld soms te streng geweest in het terugvorderen van de toeslag. Of we dachten te snel dat ouders mogelijk fraudeerden met hun kinderopvangtoeslag. We weten nu dat dit niet goed was. Daarom herstellen we voor gedupeerde ouders de fouten uit het verleden. We doen dit ruimhartig en zorgvuldig.

Brief

Ouders die een vergrijpboete of strafrechtelijke veroordeling in hun verleden hebben, krijgen daarover deze week een brief. Die brief is nadrukkelijk geen afwijzing van herstel. In de brief leggen we uit dat we samen met de ouder nog heel goed naar hun situatie gaan kijken. Dat lukt helaas niet meer voor 1 mei. De ouders die we later herstellen, ontvangen ook dan minimaal € 30.000.

Planning

We sturen deze ouders na 1 mei een brief om hen te laten weten wanneer we contact met hen opnemen. We behandelen hen in volgorde van aanmelding. In de loop van juni staat op deze website een planning. Daarin staat wanneer wij iedereen verwachten te behandelen.

Verder lezen

Deel deze pagina