Ga direct naar de inhoud

Nationale Ombudsman

Publicatiedatum 04-12-2020 | Laatste update 18-05-2022

De Nationale Ombudsman is een onafhankelijke tussenpersoon als het misgaat tussen burger en overheid. De Ombudsman houdt de klachtbehandeling in de hersteloperatie kinderopvangtoeslag in de gaten. De vorige staatssecretaris Van Huffelen heeft op verzoek van de Tweede Kamer de Nationale Ombudsman gevraagd deze monitor uit te voeren.

De Ombudsman toetst de klachtbehandeling door de herstelorganisatie aan 7 normen voor behoorlijke klachtbehandeling:

  • Open en laagdrempelige toegang
  • Herkennen van klachten
  • Voortvarende klachtbehandeling
  • Burger centraal stellen
  • Duidelijke motivering uitkomst klachtbehandeling
  • Goede registratie
  • Evalueren en leren van klachten

Rapporten Nationale Ombudsman

De Nationale Ombudsman houdt de klachtbehandeling tijdens het herstelproces goed in de gaten en rapporteert erover aan de staatssecretaris, Eerste en Tweede Kamer.

Hersteloperatie toeslagenaffaire in zwaar weer (11 oktober 2021)
De hersteloperatie van de kinderopvangtoeslagaffaire verkeert in zwaar weer. De ombudsman onderzocht voor de tweede keer hoe de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) klachten van ouders afhandelt. Het onderzoek liep van maart tot en met juli 2021.

Laat afgewezen gedupeerden niet verder in de problemen komen (25 mei 2021)
De Nationale ombudsman concludeert dat de klachten tot en met februari 2021 goed zijn aangepakt.

Start monitor klachtbehandeling hersteloperatie kinderopvangtoeslag (7 oktober 2020)
De Nationale ombudsman is gestart met het monitoren van de klachtbehandeling tijdens de uitvoering van de hersteloperatie kinderopvangtoeslag.

Verder lezen

Deel deze pagina