Ga direct naar de inhoud

In gebreke stellen

De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) neemt besluiten over het herstel van uw kinderopvangtoeslag. Wij moeten ons daarbij houden aan wettelijke termijnen. Doen wij dit niet, dan kunt u ons 'in gebreke stellen'.

Wat is 'in gebreke stellen'?

De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) neemt besluiten over het herstel van uw kinderopvangtoeslag. Soms zijn wij te laat met beslissen. Bijvoorbeeld als wij uw verzoek tot herbeoordeling niet op tijd behandelen. U kunt ons dan 'in gebreke stellen'. Dit betekent dat u van ons eist dat we alsnog binnen 2 weken beslissen. Op deze pagina vindt u meer informatie over in welke situaties u ons in gebreke kunt stellen. En een formulier waarmee u dat kunt doen.

In welke situaties kunt u ons in gebreke stellen?

U kunt UHT in een aantal situaties in gebreke stellen. Klik op het pijltje naast de tekst om meer te lezen.

Wij beslissen te laat in het kader van de Catshuisregeling

Hebt u zich voor 15 februari 2021 aangemeld voor de herbeoordeling? Dan had u de beslissing in het kader van de Catshuisregeling voor 1 mei 2021 moeten krijgen. Dat heet een beschikking.

Hebt u zich na 15 februari 2021 gemeld? Dan moet u uw beschikking binnen 6 maanden nadat u zich hebt aangemeld krijgen. Zijn de 6 maanden voorbij zonder dat u een beschikking hebt gekregen? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Wij beslissen te laat op uw verzoek om een integrale herbeoordeling

Hebt u zich aangemeld voor herbeoordeling van uw situatie met de kinderopvangtoeslag? Dan moet u binnen 6 maanden na aanmelding een beslissing van ons krijgen. Dat heet een definitieve beschikking. UHT kan deze termijn kan eenmalig met 6 maanden verlengen.

Zijn wij te laat met de beslissing op uw verzoek? Hebt u een brief gekregen waarin staat dat wij meer tijd nodig hebben dan de 2 x 6 maanden om uw situatie opnieuw te beoordelen? En dat wij dus de eerder beloofde datum niet halen? Dan kunt u ons ‘in gebreke stellen’.

Dat betekent dat u van ons eist dat we uw situatie sneller beoordelen. Helaas betekent dit niet dat u eerder aan de beurt bent. We behandelen iedereen op volgorde van aanmelding. En we werken al zo snel als we kunnen.

Wanneer u ongeveer aan de beurt bent, leest u in onze planning.

Wij beslissen te laat op uw bezwaar

Wij moeten op tijd een beslissing nemen over uw bezwaar. Dit is binnen 18 weken na de datum van de beschikking waartegen u bezwaar hebt gemaakt. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Wacht u langer op onze beslissing? Dan kunt u ons in gebreke stellen.

Wij beslissen te laat op uw verzoek in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij moeten op tijd een beslissing nemen over uw inzageverzoek in het kader van de Algemene Verordening Privacy (AVG). De termijn voor een AVG-(inzage)verzoek is één maand. Deze termijn kan met twee maanden worden verlengd. Wacht u langer op onze beslissing? En hebben wij de termijn om te beslissen niet verlengd? U kunt ons dan in gebreke stellen.

Wij beslissen te laat op uw verzoek in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB)

Wij moeten op tijd een beslissing nemen over uw WOB-verzoek. De termijn voor een WOB-inzageverzoek is één maand. Deze termijn kan met nog één maand worden verlengd. Wacht u langer op onze beslissing? En hebben wij de termijn om te beslissen niet verlengd? U kunt ons dan in gebreke stellen.

Zo stelt u ons in gebreke

U stelt UHT als volgt in gebreke:
Stap 1 Download het formulier 'Ingebrekestelling' (pdf)
Stap 2 Vul het formulier in en print het formulier daarna uit.
Het gebruik van dit formulier zorgt voor een snellere verwerking van uw ingebrekestelling.
Stap 3 Stuur het formulier op naar:
Belastingdienst/Toeslagen
Antwoordnummer 21360
6400 TZ Heerlen

Hoe behandelen wij uw ingebrekestelling?

Nadat u ons in gebreke hebt gesteld, moeten wij binnen 2 weken een beslissing nemen. Hebben wij niet binnen 2 weken alsnog beslist? Dan moeten wij u in sommige situaties een dwangsom betalen voor elke dag dat wij in gebreke zijn, tot een maximum van 42 dagen. Wilt u weten wanneer dat is? Lees wanneer wij u een dwangsom moeten betalen.

Wanneer krijgt u van ons een reactie op uw ingebrekestelling?

Wij proberen u zo snel mogelijk een beschikking met daarin onze beslissing te sturen. Wij proberen dat binnen 10 weken te doen, maar dat duurt meestal langer.
Op dit moment ontvangen wij veel verzoeken tot ingebrekestelling. Daarom duurt het langer voordat wij uw ingebrekestelling in behandeling kunnen nemen.
Wij vinden het belangrijk om u zorgvuldig en zo snel mogelijk te helpen. We verbeteren continu onze processen en nemen we nieuwe mensen aan.
Als blijkt dat u recht hebt op een dwangsom, dan sturen wij u hierover een brief. U hoeft ons niet apart om een dwangsom te vragen.

Hebt u een gemachtigde? Om u zo snel mogelijk te informeren sturen wij de beschikking in de meeste gevallen naar uzelf. En niet naar uw gemachtigde.

Hebt u vragen? Of hebt u direct hulp nodig?

Hebt u nog vragen over in gebreke stellen? Of komt u door het verstrijken van de termijn in acute nood? Neemt u dat contact op met ons Serviceteam via 0800 - 2 358 358 (gratis).

Deel deze pagina