Ga direct naar de inhoud

Openbaar Ministerie start geen strafrechtelijk onderzoek tegen Belastingdienst

7 januari 2021 16:36

belastingdienstHet ministerie van Financiën heeft op 19 mei 2020 aangifte gedaan van het vermoeden van mogelijk strafbare feiten bij fraudeonderzoeken met kinderopvangtoeslag. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft op 7 januari 2021 aangekondigd geen strafrechtelijk onderzoek te gaan doen naar de Belastingdienst.

De aangifte van 19 mei 2020 ging over de werkzaamheden van het Managementteam Fraude, het Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) en de Directie Toeslagen in de periode 2013 tot en met 2017. Er is geen aangifte gedaan tegen personen.

De Rijksrecherche heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de feiten. Het OM concludeert na dit onderzoek dat er geen sprake is geweest van knevelarij, beroepsmatige discriminatie of andere strafbare feiten.

Geen knevelarij

Knevelarij is een ambtsmisdrijf. Het betekent dat een ambtenaar misbruik maakt van zijn positie door geld te innen of terug te halen. Terwijl hij weet dat dit geld niet verschuldigd is. Het OM vindt dat het terugvorderen van kinderopvangtoeslagen geen knevelarij was. Want medewerkers van de Belastingdienst mochten ervan uitgaan dat de terugvorderingen binnen de wetten en regels pasten.

Geen beroepsmatige discriminatie

Beroepsmatige discriminatie betekent dat iemand tijdens de uitoefening van zijn werk andere mensen discrimineert op basis van hun ras. Het OM heeft vastgesteld dat de Belastingdienst bij de bestrijding van fraude gebruik maakte van gegevens over nationaliteit. Maar uiteindelijk volgde altijd een individuele beoordeling om vast te stellen of iemand wel of geen recht had op kinderopvangtoeslag. Bij die beoordeling speelde nationaliteit geen rol meer. Daarom is er geen sprake van strafbare beroepsmatige discriminatie, concludeert het OM.

Strafrechtelijke immuniteit

Het OM zegt ook dat het de Belastingdienst niet strafrechtelijk kan vervolgen. Dat komt omdat de Belastingdienst onderdeel is van de Staat. En de Staat is immuun is voor strafrechtelijke vervolging. Dat geldt ook voor ambtenaren die uitvoering geven aan beleid. Het is aan de politiek om een oordeel te geven over het beleid.

Verder lezen