Ga direct naar de inhoud

Ouders die nu in het buitenland wonen

Publicatiedatum 08-04-2021 | Laatste update 18-05-2022

Woont u nu in het buitenland, maar hebt u in Nederland kinderopvangtoeslag gekregen? Is die kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 en 2019 en weet u niet waarom? Meld u dan bij ons aan. Wij kijken dan of u in aanmerking komt voor herstel. Het maakt daarvoor niet uit waar u nu woont.

Op deze website vindt u veel informatie over het herstel. Gedupeerde ouders in het buitenland hebben net als ouders in Nederland recht op voorzieningen, maar sommige dingen gaan net een beetje anders als u nu buiten Nederland woont.

Let op: woont u in Caribisch Nederland? Lees dan de informatie op de pagina Gedupeerde ouders in Caribisch Nederland.

Alle gedupeerde ouders kunnen gebruik maken van de financiële regelingen die er zijn. Dus ook gedupeerden die in het buitenland wonen. Gedupeerden in het buitenland kunnen net als gedupeerden in Nederland hun private schulden doorgeven aan het loket private schulden. Ouders in het buitenland kunnen ook hun schulden bij de buitenlandse overheid doorgeven. Ouders in Nederland kunnen dit niet. Hun schulden bij de Nederlandse overheid worden kwijtgescholden.

Als het plan van aanpak er is, wordt dit eerst besproken met de Tweede Kamer. Daarna moet er een uitvoeringstoets worden gedaan. In deze toets kijken we of alles goed gaat in de uitvoering. Als uit de toets blijkt dat het kan, kunnen we het plan gaan uitvoeren.

Aanmelden vanuit het buitenland

Aanmelden voor een herbeoordeling kan via deze pagina. Ook kunt u een terugbelverzoek doen. Wij bellen u dan terug. Door drukte kan dit soms wel enkele dagen duren.

Geef uw BSN, adres en rekeningnummer door

Voor uw aanmelding hebt u uw Burgerservicenummer (BSN) nodig. Een BSN vervalt niet als u in het buitenland woont. Weet u uw BSN niet (meer)? Op de website van de Belastingdienst leest u waar u dit nummer kunt vinden.

Het is ook belangrijk dat u uw adres en rekeningnummer aan ons doorgeeft. Zodat onze brieven goed bij u aankomen. En wij u kunnen uitbetalen als u recht hebt op geld. In Nederland geven de gemeenten adreswijzigingen aan ons door. Maar voor ouders in het buitenland is dat niet zo. Het is dus belangrijk dat u ons uw adres geeft. En als u verhuist, dat u uw nieuwe adres zélf aan ons doorgeeft.

Meer informatie over hoe u een adreswijziging of een buitenlands rekeningnummer doorgeeft, vindt u op de website van de Belastingdienst.

Komt u er niet uit, of hebt u vragen hierover? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer +31 555 385 385.

DigiD aanvragen vanuit het buitenland

Soms komt post naar het buitenland niet aan, of het loopt ernstige vertraging op. Wij kunnen u belangrijke stukken ook digitaal sturen. Daar hebt u een Digid voor nodig. Deze kunt u ook vanuit het buitenland aanvragen. Daar hebt u wel uw Burgerservicenummer (BSN) voor nodig.

Lees meer over hoe u een DigiD kunt aanvragen vanuit het buitenland.

Acuut hulp nodig vanuit het buitenland?

Hebt u acute financiële problemen door de kinderopvangtoeslag? Wordt u bijvoorbeeld uw huis uitgezet omdat u de huur niet meer kunt betalen? Dan kijken wij altijd hoe wij u snel kunnen helpen. Het gaat daarbij om een klein bedrag, waarmee u op korte termijn geholpen bent. Het maakt hierbij niet uit waar u nu woont. Wel kan het zijn dat het geld langer onderweg is dan bij iemand die in Nederland woont.

Gedupeerd, en dan?

Bent u gedupeerd? Dan zorgen we ervoor dat u en uw gezin een nieuwe start kunnen maken. Samen met u kijken we wat daarvoor nodig is. U hebt net als gedupeerde ouders in Nederland recht op een minimale compensatie van €30.000 (Catshuisregeling). Bij de integrale beoordeling kijken we of u recht hebt op een hoger bedrag.

Herstelregelingen

Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag (€30.000)

Meldt u zich bij ons aan, dan bekijken wij kort uw situatie. We controleren bijvoorbeeld of u ooit kinderopvangtoeslag hebt aangevraagd in Nederland. En of u ooit onterecht geld aan ons hebt moeten terugbetalen. Dit heet een 'eerste toets'.

Komt uit de eerste toets dat u in aanmerking komt voor €30.000? Dan betalen wij dat aan u uit. Het maakt hierbij niet uit waar u nu woont.

Integrale beoordeling

Als daar behoefte aan is zoeken wij na de eerste betaling van €30.000 uit of u recht hebt op een hoger bedrag. Dat heet een 'integrale beoordeling'. Het maakt ook hierbij niet uit waar u nu woont.

Zodra u aan de beurt bent, krijgt u een persoonlijk zaakbehandelaar. Dat is iemand die samen met u uw situatie bespreekt en die uitleg geeft over het herstelproces. Als u ver weg woont is het waarschijnlijk lastig om uw persoonlijk zaakbehandelaar te ontmoeten. Maar u kunt wel bellen, of videobellen. Ook ouders die wel in Nederland wonen hebben zo contact met hun persoonlijk zaakbehandelaar.

Gratis juridische hulp, ook voor ouders in het buitenland

Er is een regeling voor gratis juridische hulp voor gedupeerde ouders. Dat gaat via de Raad voor Rechtsbijstand. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kan dat. Het maakt niet uit of u in het buitenland woont of welke nationaliteit u hebt. Wel is het zo dat u via de regeling een Nederlandse advocaat krijgt. Dus geen advocaat in het buitenland.

Worden mijn schulden buiten Nederland ook kwijtgescholden?

Wij willen graag dat gedupeerde ouders een nieuwe start kunnen maken, zonder schulden. We maken hierbij een onderscheid tussen publieke en private schulden. Publieke schulden zijn schulden bij Toeslagen, de Belastingdienst en andere overheidsorganisaties in Nederland.

Private schulden zijn bij organisaties en bedrijven die niet bij de overheid horen. Bijvoorbeeld de NS, energiebedrijven, zorgverzekeraars, woningbouwverenigingen en postorderbedrijven. Voor ouders in Nederland geldt dat we publieke schulden kwijtschelden en dat we private schulden oplossen. Deze private schulden kunnen ze doorgeven aan het loket private schulden. We betalen deze schulden dan rechtstreeks aan de schuldeiser. Voorwaarde is wel dat het om een bedrijf gaat, en niet om een familielid of vriend. Informele schulden betalen we niet af.

Ouders die in het buitenland wonen, hebben ook recht op deze regelingen. Publieke schulden bij de Nederlandse overheid worden kwijtgescholden. Zij kunnen ook gebruik maken van het loket private schulden. Alle gedupeerden kunnen hier – naast de private schulden - ook schulden bij een overheidsorganisaties in een ander land doorgeven. We betalen deze schulden dan rechtstreeks aan deze organisatie.

Hulp van de gemeente

Wij hebben afspraken gemaakt met Nederlandse gemeenten over hulp aan gedupeerde ouders. Bijvoorbeeld hulp bij schulden, of ondersteuning bij hulp aan de kinderen of huisvesting. Dat soort afspraken zijn er niet met gemeenten buiten Nederland. Ook niet met de gemeenten in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba).

Net als andere gedupeerde ouders hebben ouders in het buitenland ook behoefte aan brede ondersteuning bij herstel. Om dit te kunnen doen worden nu plannen voorbereid samen met de VNG, een aantal gemeenten en de ministeries van Financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en Veiligheid.

Ik wil terug naar Nederland verhuizen

Misschien wilt u straks - als onderdeel van een nieuwe start - terugverhuizen naar Nederland. Als u deze wens hebt, kunt u dat straks doorgeven aan het team dat ouders in het buitenland gaat ondersteunen. Ze kijken dan samen met u welke stappen er nodig zijn.

Wilt u verhuizen naar Nederland, maar is uw herbeoordeling nog niet klaar? Dan is het belangrijk dat u, uw partner en/of uw kinderen niet zomaar naar Nederland terugkomen. Er moet dan eerst een aantal zaken worden geregeld, samen met andere instanties.

De woningnood in Nederland is groot. Het is daarom belangrijk dat u niet zonder zicht op huisvesting terugkeert naar Nederland.

Wat als ik niet goed Nederlands spreek?

Iemand anders machtigen

U mag iemand anders vragen om namens u contact met ons te hebben. Dat heet ‘machtigen’. Misschien kent u iemand die wél goed Nederlands spreekt en die u wil helpen. Het is belangrijk dat u deze persoon vertrouwt.

Machtigen gaat zo: als u zich aanmeldt krijgt u een bevestigingsbrief. Daarbij zit een formulier om iemand te machtigen. Vul op het formulier de naam en contactgegevens in van de persoon die u machtigt en stuur het aan ons op. Wij nemen vanaf dat moment contact op met uw gemachtigde.

Een persoonlijk zaakbehandelaar die uw taal spreekt

Zodra wij uw situatie verder gaan uitzoeken krijgt u een persoonlijk zaakbehandelaar. Dat is uw contactpersoon bij de herstelorganisatie. Als de persoonlijk zaakbehandelaar merkt dat u niet goed Nederlands spreekt, kan hij vragen of er een collega is die uw taal wel spreekt. Wij kunnen niet beloven dat het altijd lukt om zo iemand te vinden. Dat hangt ervan af of er op dat moment een persoonlijk zaakbehandelaar beschikbaar is, die uw taal spreekt.

Een tolk

Als het nodig is schakelen wij een tolk in om de gesprekken tussen u en uw persoonlijk zaakbehandelaar te vertalen. Dat kan ook als u telefonisch met uw persoonlijk zaakbehandelaar spreekt. U hoeft daarvoor niet te betalen.

Onze website in andere talen

Een deel van de informatie op deze website is ook in het Engels beschikbaar, op onze Engelse website.

Leest u liever in een andere taal, maakt u dan gebruik van online vertaaldiensten zoals bijvoorbeeld Google Translate.

Deel deze pagina