Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Toeslagen Herstel

Ouders en deskundigen kijken mee


De Belastingdienst wil de fouten met de kinderopvangtoeslag zo goed mogelijk herstellen. Dat doen we niet alleen. Ouders en deskundigen kijken met ons mee. Hier kunt u zien hoe dat werkt.

Ouderpanel Kinderopvangtoeslag

Er is een speciale groep van ouders die zich inzetten voor andere ouders die te maken hebben met de problemen met de kinderopvangtoeslag. Deze groep heet het Ouderpanel. Er zitten 12 ouders in het Ouderpanel. Zij geven advies aan de staatssecretaris en de Belastingdienst. Lees verder bij 'Ouderpanel'.

Oudergesprekken met staatssecretaris

Staatssecretaris Van Huffelen voert persoonlijke gesprekken met gedupeerde ouders. Zij wil graag zelf van ouders, die zich hiervoor hebben aangemeld, horen wat de toeslagenaffaire voor hun betekent. Lees verder bij 'Ouders in gesprek met de staatssecretaris'.

Commissies

Er zijn 3 commissies die kijken of het herstel van de kinderopvangtoeslagen goed gebeurt:

 • De Commissie van Wijzen kijkt of er sprake is geweest van vooringenomenheid. En of u krijgt waar u recht op hebt.
 • De Bezwaarschriften Adviescommissie is er voor als u het niet eens bent met een beslissing van de Belastingdienst.
 • En er is de Commissie Werkelijke Schade. Deze bekijkt of u nog andere schade heeft door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Zodat we ook deze schade kunnen vergoeden.

De vrouwen en mannen die in de commissies zitten, werken in de wetenschap, de rechtspraak of bij een maatschappelijke organisatie. Ze hebben daardoor verstand van zaken, maar ze zijn onafhankelijk van de Belastingdienst.

Hier staat meer over de drie commissies en wat precies hun opdracht is:

Commissie van Wijzen

Deze commissie:

 • Beoordeelt of er net zo is gehandeld als in het CAF 11-onderzoek.
 • Beoordeelt in uw eigen geval of u compensatie krijgt, of niet.
 • Adviseert over de situaties die zo ernstig zijn dat er dringend extra hulp nodig is, via de vangnetregeling.

De voorzitter is mr. C. Schaap.

Bezwaarschriften Adviescommissie

Misschien bent u het niet eens met een besluit van de Belastingdienst over uw kinderopvangtoeslag. Dan kunt u bezwaar maken. Bijvoorbeeld tegen een besluit over het geldbedrag van uw vergoeding. Of andere besluiten die met het herstel van uw kinderopvangtoeslag te maken hebben. De Belastingdienst besluit wat het antwoord op dat bezwaar is. De Bezwaarschriften Adviescommissie geeft daarbij advies aan de Belastingdienst.

De voorzitters zijn:

 • mr. J.W. van den Berge
 • mr. dr. H.J.T.M. Swaanenburg-van Roosmalen
 • mr. J.E. Biesheuvel-Vermeijden

Commissie Werkelijke Schade

Deze commissie bekijkt de verzoeken van ouders die laten zien dat ze meer schade hebben geleden dan de schadevergoeding die ze van de Belastingdienst krijgen. Ook adviseert de commissie wanneer de strenge regels van de kinderopvangtoeslag ouders in een zeer schrijnende situatie hebben gebracht. Zodat we deze ouders extra kunnen helpen.

De voorzitters zijn:

 • mr. M. Chébti
 • mr. dr. M.L.M. van Kempen
 • Prof. dr. A.C. Rijkers