Ga direct naar de inhoud

Over de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT)

De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) is een apart onderdeel van Toeslagen. Het is speciaal opgericht om het herstel te verzorgen. De organisatie is zo opgebouwd om volgens een stabiel en zorgvuldig proces ouders te begeleiden naar hun herstel. UHT is er voor de gedupeerde gezinnen.

Bij de kinderopvangtoeslag is in het verleden veel niet goed gegaan. De Belastingdienst/Toeslagen heeft daarbij de gevolgen voor en impact op de ouders uit het oog verloren. De kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders is onterecht stopgezet. Bezwaarprocedures en (hoger)beroepsprocedures hadden zeer lange doorlooptijden. Gezinnen hebben onnodig lang in onzekerheid gezeten, zijn financieel benadeeld en aangetast in hun rechtsgevoel, omdat zij zijn bestempeld als fraudeur.

In 2020 is gestart met herstellen van dat wat niet goed is gegaan bij gedupeerde ouders. Dit wordt gedaan door de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT).

De organisatie

De organisatie van UHT is zo vormgegeven dat het heel wendbaar is. Zo kunnen wij heel snel inspelen op nieuwe regelgeving en actualiteit. De uitvoering kunnen we tegelijkertijd hierop aanpassen. Denk maar aan de invoering van de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag in december 2020. Maar ook aan de aanpak van schulden van ouders. Dit vraagt een enorme inspanning en flexibiliteit van alle medewerkers om continu bij te sturen en voortgang te boeken.

Samen werken aan herstel

Wij werken er hard aan de problemen voor gedupeerde ouders op te lossen. We compenseren hen financieel, maar proberen ook hun rechtsgevoel en het vertrouwen in de overheid te herstellen. Dit doen wij niet alleen, we werken samen met verschillende partijen aan het herstelproces.

Er zijn organisaties die helpen, meedenken of kritisch meekijken in het herstelproces. Zo werken verschillende partijen samen aan het herstellen van de gemaakte fouten. En zijn er meerdere partijen die de gedupeerde ouders helpen. De gemeenten zijn een heel belangrijke en waardevolle partner. Maar ook de volgende partijen kijken mee:

Een aantal onafhankelijke commissies heeft een specifieke taak bij de beoordeling van de compensatie:

Onze missie

Ouders erkenning bieden en ruimhartig herstellen voor het onrecht dat hen is aangedaan rondom kinderopvangtoeslag. De inrichting van de organisatie draagt bij aan de vervulling van die missie.

Zo werken wij

Dag in dag uit werken wij binnen UHT hard om gedupeerde ouders te helpen. Dat doen we om ervoor te zorgen dat ouders gehoord worden en dat ze weten waar ze aan toe zijn. Wij willen écht begrijpen wat de situatie van de ouder is en hen helpen. Belangrijk hierbij is dat wij met de juiste expertises samen met de ouder werken aan het herstel. Maar ook dat wij afspraken nakomen, perspectief bieden en transparant zijn. En juist en consistent zijn.

Ons motto

Dit motto staat centraal in onze werkzaamheden:

"Ik voel me gehoord en ik weet eindelijk waar ik aan toe ben."

Verder lezen

Deel deze pagina