Ga direct naar de inhoud
Naar de homepage van Toeslagen Herstel

Tijdlijn problemen kinderopvangtoeslag

In de tijdlijn staan de belangrijkste ontwikkelingen rond de problemen met de kinderopvangtoeslag. 

Datum, van nieuw naar oud

 1. 18 aug.

  Kamerbrief over de voortgang van de hersteloperatie

  Staatssecretaris van Huffelen informeert de Tweede Kamer in een Kamerbrief over de voortgang van de hersteloperatie en wat de volgende stappen zijn om alle gedupeerde ouders te helpen.

 2. 31 juli

  Eerste 100 ouders krijgen geld

  De eerste groep van 100 gedupeerde ouders krijgt compensatie. Dat is de eerste stap in het terugbetalen van álle getroffen ouders.

 3. 17 juli

  Rapport AP: werkwijze Toeslagen discriminerend

  De Autoriteit Persoonsgegeven (AP) concludeert dat Toeslagen heeft gediscrimineerd, met de verwerking van de nationaliteit van mensen. Staatssecretaris Van Huffelen vindt dat 'zeer ernstig’. Ze schrijft in de Kamerbrief: 'Het verbod op discriminatie dient strikt gerespecteerd te worden. Gelijke gevallen dienen gelijk behandeld te worden. Ik wil hiervoor dan ook mijn oprechte excuses aanbieden.’' De staatssecretaris geeft aan dat de gegevens inmiddels uit de systemen van Toeslagen zijn verwijderd.

 4. 10 juli

  Commissie van Wijzen beoordeelt 8 dossiers opnieuw

  De Commissie van Wijzen bekijkt 8 zaken van ouders die in de problemen zijn gekomen door de kinderopvangtoeslag opnieuw. Dit schrijft staatssecretaris Alexandra van Huffelen in een brief aan de Tweede Kamer. De commissie had de eerste keer niet de juiste informatie gekregen. Vanaf nu gaan experts de informatie voor de Commissie van Wijzen extra controleren.

 5. 2 juli

  Dossiers te vroeg vernietigd

  Toeslagen ontdekt dat delen van dossiers (beroepszaken) uit de jaren 2009 - 2012 per ongeluk te vroeg zijn vernietigd. Die informatie is misschien nodig om zaken van gedupeerde ouders opnieuw te beoordelen. Als dat zo is, gaat de persoonlijk zaakbehandelaar zoveel mogelijk informatie toch proberen te vinden. Bijvoorbeeld in andere archieven van de Belastingdienst en de rechtbank. Als de informatie echt weg is, krijgen ouders altijd het voordeel van de twijfel.

 6. 30 jun

  Regeling voor gedupeerde ouders goedgekeurd

  Ook de Eerste Kamer stemt in met de spoedwet hardheidsregeling. Die wet maakt het mogelijk om gedupeerde ouders te helpen.

 7. 23 jun

  Fouten in brieven aan ouders

  Een aantal ouders die betrokken waren bij een onderzoek naar fraude kreeg eind mei een verkeerde brief. Zij behoren misschien tóch tot een groep die compensatie krijgt.
  In de brief stond van niet.

 8. 18 jun

  Regeling voor gedupeerde ouders uitgebreid

  De Tweede Kamer stemt in met de spoedwet.
  Die wet maakt het mogelijk om gedupeerde ouders te helpen.
  De spoedwet is zo aangepast dat meer ouders compensatie krijgen.
  Vooral ouders die per ongeluk een fout hadden gemaakt.
  Maar wij vonden toen dat ze het met opzet hadden gedaan.
  Zij kregen het label ‘Opzet of Grove Schuld’. En geen persoonlijke betalingsregeling.

 9. 9 jun

  Startgesprek over kindpanel

  Gesprek over de oprichting van het kindpanel met de voorzitter, Lea Bouwmeester, en de organisatie Missing Chapter Foundation.

 10. 3 jun

  3 nieuwe commissies

  Er komen 3 nieuwe commissies:
  ▪ Commissie van Wijzen
  ▪ Bezwaarschriften Adviescommissie
  ▪ Commissie Aanvullende Schadevergoeding Werkelijke Schade

 11. 3 jun

  Extra informatie voor Tweede Kamer

  Kamerleden laten zich bijpraten door ouders en Nationale Ombudsman.
  Daarnaast vertellen ambtenaren over de spoedwet hardheidsregeling.
  Die wet moet het mogelijk maken om gedupeerde ouders te helpen.

 12. 28 mei

  Ouders krijgen een brief van ons

  Alle ouders die betrokken waren bij een onderzoek naar fraude
  krijgen een brief.
  Er zijn 2 soorten brieven:
  ▪ ouders die behoren tot een groep die misschien compensatie krijgt.
  ▪ ouders die niet tot een groep behoren, maar bij wie we wel gaan
  kijken of hun toeslag onterecht is stopgezet.

 13. 27 mei

  Debat in de Tweede Kamer

  Staatssecretaris Van Huffelen praat met de Tweede Kamer.
  Het gaat over het onterecht stopzetten van kinderopvangtoeslag.
  Er wordt gesproken over welke groepen ouders er zijn.
  En hoe die compensatie of herstel kunnen krijgen.

 14. 20 mei

  Er is nu een ouderpanel

  Een panel van ouders geeft advies aan de staatssecretaris en aan ons.
  Advies over hoe we dingen moeten oplossen.
  En hoe we het in de toekomst beter kunnen doen.
  En of onze brieven en website wel duidelijk zijn voor iedereen.

 15. 19 mei

  Aangifte

  Het ministerie van Financiën doet aangifte tegen de Belastingdienst.
  Het gaat om ambtshalve discriminatie en knevelarij.
  Knevelarij betekent dat je eist dat iemand betaalt,
  terwijl je weet dat die niet hoeft te betalen.

 16. 13 mei

  Ouders zoeken voor een ouderpanel

  De staatssecretaris en Arre Zuurmond, de voorzitter van een nieuw
  ouderpanel zoeken ouders die met ons mee willen denken over
  hoe we dingen beter kunnen doen.
  Daarom spreken zij in een webinar met 80 geïnteresseerden.

 17. 8 mei

  Spoedwet hardheidsregeling

  Het kabinet heeft een spoedwet gemaakt.
  Die maakt het mogelijk om gedupeerde ouders toeslaggeld
  terug te geven, helemaal vanaf het begin van toeslagen.
  De Raad van State toetst de wet, en daarna besluit
  de Tweede Kamer er over.

 18. 1 mei

  Ruim 190 persoonlijke behandelaars opgeleid

  Ouders krijgen straks een persoonlijke behandelaar.
  Die kunnen ze bijvoorbeeld bellen met vragen.
  De afgelopen maanden zijn deze persoonlijke behandelaars opgeleid.
  In een video stelt een van hen zich voor.
  De persoonlijk behandelaars nemen contact op met ouders
  als ze aan de slag gaan met hun zaak.

 19. 30 apr

  Nadenken over een nieuw toeslagenstelsel

  Het toeslagenstelsel werkt niet goed.
  Dat vindt het kabinet.
  Daarom moeten er dingen veranderen.
  Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer.

 20. 28 apr

  Voortgangsrapportage

  Staatssecretaris Van Huffelen schrijft een brief aan de Tweede Kamer.
  Daarin staat hoe het zit met de voortgang: welke stappen zijn al gezet
  en wat gaat er nog gebeuren.
  Er zijn ruim 20.000 ouders die misschien geld terugkrijgen:
  ▪ Ouders die betrokken waren bij een onderzoek naar
  georganiseerde fraude.
  ▪ Ouders die zijn getroffen doordat de wet erg streng was.
  ▪ Ouders die ten onrechte geen betalingsregeling kregen.

 21. 20 apr

  Serviceteam op volle sterkte

  Achter het speciale nummer voor gedupeerde ouders
  (0800 - 235 83 58) zit nu een team van 60 medewerkers.

 22. 13 apr

  Eerst even bellen

  Wie zijn dossier heeft opgevraagd, wordt vanaf nu eerst gebeld.
  Zo weten we beter waar ouders naar op zoek zijn.
  De Nationale Ombudsman kijkt mee of dat allemaal goed gaat.
  De staatssecretaris vertelt er meer over.

 23. 30 mrt

  Webinars voor ouders

  Vanwege corona komen er 2 webinars, in plaats van de geplande
  grote ouderbijeenkomsten in heel Nederland.
  Ouders krijgen dan antwoord op veel van hun vragen.
  De staatssecretaris vertelt er over.

 24. 21 mrt

  Ouders krijgen een brief van ons

  Alle gedupeerde ouders die bij ons bekend zijn,
  of die zichzelf bij ons gemeld hebben, krijgen een brief.
  In die brief staat wat het kabinet voor hen gaat doen.

 25. 16 mrt

  We gaan een crisisorganisatie inrichten

  Om ouders zo snel mogelijk duidelijkheid te geven,
  richten we een crisisorganisatie in.
  Deze organisatie moet zorgen voor goed contact met de ouders.
  En voor compensatie en reparatie van kinderopvangtoeslag.
  Er is een ook bestuurlijke adviescommissie die kritisch meekijkt.
  Die geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de crisisorganisatie.

 26. 14 mrt

  In gesprek met ouders

  Staatssecretaris Van Huffelen praat in Rotterdam met
  een groep van 7 ouders over hun situatie.
  En over wat het kabinet voor gedupeerden ouders wil doen.

 27. 13 mrt

  Het kabinet reageert op Donner

  Het kabinet is het eens met het advies van Donner van de vorige dag.
  En wil nog meer mensen helpen:
  ▪ ouders die een bedrag van € 1500 of meer moeten terugbetalen.
  ▪ ouders die het slachtoffer waren van een kinderopvangbureau
  dat fraude pleegde.
  ▪ ouders die geen betalingsregeling kregen om hun toeslag
  terug te betalen.
  Staatssecretaris Van Huffelen legt het uit in een videoboodschap
  voor ouders.

 28. 12 mrt

  Tweede adviesrapport Donner

  De commissie Donner presenteert haar tweede adviesrapport.
  Eerder, in het eerste rapport, stond al dat 287 ouders geld terug
  moesten krijgen.
  Nu vindt Donner dat deze ouders ook geholpen moeten worden:
  ▪ ouders die net zo zijn behandeld als de eerdere groep ouders.
  ▪ ouders die in de problemen zijn gekomen doordat de wet
  erg streng was.

 29. 2 mrt

  Gemeenten gaan meehelpen

  Staatssecretaris Van Huffelen praat met gemeenten.
  Het gesprek gaat over het geven van aanvullende hulp aan
  gedupeerde ouders.
  Bijvoorbeeld hulp bij werk, wonen, gezondheid of schulden.
  Gemeenten kunnen ouders helpen bij dit soort problemen.

 30. 4 feb

  Toeslag terugbetalen? Dat hoeft even niet meer

  Er zijn ouders die toeslag terug moeten betalen,
  maar daar moeite mee hebben.
  Zij mogen hun terugbetaling op pauze zetten.
  Wilt u uw terugbetaling ook op pauze? Bel ons op 0800 - 235 83 58.

 31. 29 jan

  Nieuwe staatssecretarissen

  De Koning benoemt Alexandra van Huffelen en Hans Vijlbrief tot
  staatssecretaris van Financiën.
  Zij volgen Menno Snel op, die is afgetreden.
  Van Huffelen is nu verantwoordelijk voor toeslagen

 32. 20 jan

  Rutte en Hoekstra in gesprek met ouders

  Gedupeerde ouders vertellen hun verhaal tijdens een bijeenkomst.
  Minister-president Rutte en minister Hoekstra bieden opnieuw
  excuses aan.