Ga direct naar de inhoud
Toeslagen Ministerie van Financiën, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Update van de zesde voortgangsrapportage

25 mei 2021 16:25

Op 25 mei heeft Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Financiën, opnieuw de stand van zaken van het herstel naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Dit naar aanloop van het debat op donderdag 27 mei. In deze update staat wat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen de afgelopen maanden heeft gedaan voor de ouders die zijn getroffen door de problemen bij de kinderopvangtoeslag. Hieronder een kort overzicht. 

 

Waar we nu staan
39.073 ouders hebben zich als gedupeerde gemeld, waarvan 3.355 nu een persoonlijk zaakbehandelaar hebben. 1.935 ouders zijn integraal beoordeeld en uitbetaald.
Op basis van de lichte toets hebben we aan 13.416 ouders €30.000 uitbetaald. Bij 9.773 aanmelders zagen we in de lichte toets geen reden om hen op dit moment €30.000 uit te betalen.
Noodvoorziening
1.549 ouders hebben een betaling via de noodvoorziening ontvangen. In 776 situaties is een versnelde eerste betaling uitgevoerd om acute problemen weg te nemen.
Planning
In juni publiceren we op deze site een nieuwe planning voor het derde en vierde kwartaal van dit jaar.
Update commissies
De Commissie van Wijzen heeft tot nu 740 van de 856 aangemelde zaken afgerond. De Commissie Werkelijke Schade 14 van de tot nu toe 156 aangemelde zaken. De Bezwaarschriftenadviescommissie 36 van de 123 aangemelde zaken.
Schulden
Binnenkort beginnen publieke organisaties met het kwijtschelden van schulden. Voor private schulden geldt dat er vandaag nieuwe stappen zijn gezet om ook deze op te lossen. Er zijn afspraken gemaakt over een regeling waarbij het Rijk private schulden van gedupeerde ouders afbetaald. De nieuwe regeling zal waarschijnlijk pas na de zomer starten.
Uitbreiding Catshuisregeling
Het is nu ook echt wettelijk  mogelijk gemaakt om publieke schulden kwijt te schelden. Ook is toegevoegd dat schulden van de partners van gedupeerde ouders worden kwijtgescholden. Daarnaast is nu vastgelegd dat situaties waarbij beide ouders aanvrager zijn geweest van de kinderopvangtoeslag en ook beide gedupeerd zijn, aan beide ouders afzonderlijk € 30.000 kan worden uitbetaald. Dit geldt als zij niet meer bij elkaar zijn. Dit omdat wij niet van deze beide gedupeerde ouders willen of kunnen vragen dat zij, als zij niet meer samen zijn, de € 30.000 verdelen. Beide ouders komen bovendien in aanmerking voor de integrale beoordeling.
Tot slot zijn er twee nieuwe mogelijkheden voor compensatie toegevoegd aan het besluit. Ouders die al vóór de Catshuisregeling een herstelbedrag hebben ontvangen en die daarmee een publieke schuld hebben afgelost krijgen dit bedrag alsnog terug. De tweede is een compensatie voor bestuurlijke boetes die een ouder kreeg in de periode waarvoor herstel geboden wordt.
Nazorg
Het Serviceteam heeft in de weken na 1 mei ongeveer 1.700 gesprekken per dag gevoerd met ouders. Daarnaast hebben we een speciaal Nazorgteam ingericht om ouders verder te helpen. Sinds 1 mei heeft het Nazorgteam ruim 1.900 ouders teruggebeld om vragen te beantwoorden. En als daar aanleiding voor was de handmatige toets opnieuw uit te voeren. Bij 227 ouders bleek er, onder andere door nieuwe informatie die de ouder aan de telefoon gaf, alsnog aanleiding om de ouder €30.000 uit te betalen.
Nog niet bereikt
We hebben nog zo’n 1.300 ouders niet bereikt, die zich voor 15 februari hadden aangemeld en die wel recht hebben op herstel. Om deze groep alsnog te bereiken sturen we hen een bericht in de berichtenbox van de digitale omgeving van de overheid. Ook sturen we ouders en bewindvoerders waarvan het emailadres bij ons bekend is een e-mail.

Verder lezen