Ga direct naar de inhoud
Toeslagen Ministerie van Financiën, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Verbeteren en versnellen beoordeling ouders

Veel ouders hebben zich inmiddels gemeld voor de Catshuisregeling en krijgen een lichte toets om te beoordelen of zij hiervoor in aanmerking komen. Wij zijn blij dat er zoveel ouders zich gemeld hebben. 

Om ouders sneller te helpen, gaan we deze zomer onze manier van werken goed bekijken. Dat doen we samen met ouders en met andere betrokken partijen. Zoals de gemeenten. We gaan ook beter kijken naar de individuele behoeften van ouders. Want niet elke oplossing past even goed voor iedereen. Op deze pagina leest u wat we de komende tijd gaan doen om ouders beter en sneller te beoordelen.

Stappen om te verbeteren:

Stappen om te versnellen:

Proef 'Betekenisvol herstel'

We willen ouders hulp op maat bieden. Sommige ouders hebben namelijk behoefte aan bredere hulpverlening. Daarvoor is de proef ‘Betekenisvol herstel’, samen met de gemeente, gestart. Ouders die meer nodig hebben dan financiële compensatie, maken samen met hun gemeente een stappenplan voor aanvullende hulp. Lees hieronder hoe we dat doen.

Op 15 juni startte een proef met ‘Betekenisvol herstel’. Dat was in de gemeente Leeuwarden. In deze proef staat het persoonlijke verhaal van ouders centraal. Hoe hebben de problemen met de kinderopvangtoeslag hen sociaal en emotioneel geraakt? Welke behoeften hebben zij? En wat hebben zij, naast financieel herstel, nodig om hun leven weer op de rit te krijgen? Aan het eind van het gesprek heeft de ouder een stappenplan waarin staat hoe de gemeente en UHT samen met de ouder de problemen gaan oplossen.

Intussen is de proef ook uitgevoerd bij gemeente Almere en gemeente Zaanstad.

“Voor ons was het heel belangrijk om te kijken welke doorbraak we konden bereiken om ouders verder te helpen in het proces van herstel. Die doorbraak hadden we nooit kunnen realiseren zonder de samenwerking met de gemeente en een ervaringsdeskundige. Dat is voor ons een hele mooie uitkomst geweest.”

Marijke Nicolai, Projectondersteuner Herstel Toeslagen Gemeente Leeuwarden

“We merken dat ouders het heel fijn vinden om een gesprek op locatie te hebben met een persoonlijk zaakbehandelaar. UHT krijgt hierdoor een gezicht. We werken samen met de ouder en gemeente om het verhaal van de ouder zo goed mogelijk vast te leggen. Zo onderzoeken we samen of de ouder voor financieel herstel in aanmerking komt.”

Jeroen Vink, Projectleider Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen

Inzet berichtenbox

De berichtenbox is uw persoonlijke brievenbus waarin u digitale post van de overheid ontvangt. Sinds kort gebruiken wij ook de berichtenbox van de overheid om met ouders te communiceren. Dat doen we als we ouders op andere manieren nog niet hebben kunnen spreken.

We hebben onlangs een proef gedaan waarbij we de berichtenbox op MijnOverheid.nl gebruiken. Hiermee kunnen we ouders, na een gesprek met het Serviceteam, informatie toesturen. Zo kunnen ze in alle rust de informatie nog eens doorlezen.

De eerste resultaten van deze proef zijn goed. Ouders zeggen dat ze de berichtenbox betrouwbaar vinden. En dat het hen helpt om contact op te nemen met het Serviceteam. Het is niet altijd voor alle ouders makkelijk om in te loggen op de berichtenbox, maar daar wordt aan gewerkt.

Inzet contactkaart

Op 17 juni 2021 stuurden we voor de eerste keer een contactkaart naar ouders die we niet konden bereiken. Door deze kaart hebben we veel ouders alsnog kunnen bereiken.

De contactkaart ging naar ouders die we graag persoonlijk wilden spreken over de €30.000. De kaart is samen met de ouders van het Ouderpanel ontwikkeld. We hopen dat het met de contactkaart voor ouders gemakkelijker is om contact met ons te leggen. Dat lijkt gelukt.

Van de 676 ouders die van ons contactkaarten kregen, namen er 388 ouders contact met ons op. Dat is bijna 60%. En er nemen nog steeds nieuwe ouders contact met ons op. We gaan daarom zo door.

Meer mensen in dienst

We willen de dossiers van gedupeerde ouders sneller afhandelen. Daarom nemen wij meer mensen in dienst. Zodat we sneller kunnen werken. Maar doen we ook proeven met ouders om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren.

Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) is de afgelopen maanden flink gegroeid. Er zijn meer medewerkers aangenomen voor de herstelteams en de beoordelingsteams. Deze teams helpen ouders zo goed en zorgvuldig mogelijk. Maar ook zo snel mogelijk.

Proef 'Versneld herstel'

Deze proef is een rechtstreeks gevolg van een vraag van de Tweede Kamer in december 2020. Die vraag was om te kijken of behandeling van dossiers ook in één dag kan. We kijken in de proef hoe we ouders sneller kunnen helpen. Door naar ons eigen proces te kijken, en door samen met ouders te kijken wat er in hun specifieke situatie sneller kan.

We willen van de proef leren om beter én sneller te werken bij het helpen van ouders. Met de proef meten we wat goed gaat, en wat beter moet. En passen die lessen toe voor snellere oplossingen.

Proef zonder ouders

Deze proef onderzoekt of een betere samenwerking tussen behandelaren en beoordelaars leidt tot een snellere behandeling.

Proef met ouders

We luisteren naar het verhaal van de ouder en kijken naar zijn specifieke situatie. En of er zaken zijn waardoor we zijn dossier sneller kunnen afhandelen. De gemeente zelf, in dit geval Culemborg of Rotterdam, is er ook bij. Zij kunnen zo helpen bij eventuele andere problemen. Zoals schulden, of problemen op het gebied van gezondheid, werk, gezin of wonen. Op deze manier kunnen we samen met de ouder en de gemeente problemen beter oplossen.  Ouders gaven aan dat ze het zo ook makkelijker vinden om met ons contact te hebben.