Ga direct naar de inhoud

Verder zonder schulden

20 januari 2021 15:45

Veel ouders die in de problemen kwamen met de kinderopvangtoeslag hebben schulden. Het is moeilijk om zo een nieuwe start te maken. En dat is juist wel wat het kabinet wil. Daarom proberen wij gedupeerde ouders zo veel mogelijk uit de schulden te helpen. Onze aanpak van de schulden bestaat uit drie stappen: het pauzeren van publieke en private schulden, het kwijtschelden van publieke schulden en het zoveel mogelijk afbetalen en oplossen van private en informele schulden. Dit betekent dat gedupeerde ouders het geld dat zij nu van ons krijgen zoveel mogelijk zelf kunnen houden. En een schuldenvrije start krijgen.

Op deze pagina leest u:

Nog niet op alle vragen een compleet antwoord

Op deze pagina staan veel gestelde vragen van ouders over deze regeling. We kunnen op dit moment helaas nog niet alle vragen beantwoorden. Dat komt omdat we nog bezig zijn afspraken te maken met andere organisaties. En omdat we nog praktische zaken moeten uitwerken. Zodra we meer weten, vullen we de informatie aan.

Webinar over schulden

Op 19 mei, van 18.30 tot 20.00 uur, organiseren we een webinar over schulden.

Lees hoe u zich kunt aanmelden.

Wie komen in aanmerking?

De aanpak van schulden is bedoeld voor ouders en hun toeslagpartners, die in de schulden zijn geraakt door de problemen met de kinderopvangtoeslag. We willen dat zij zo veel mogelijk zelf kunnen houden van het geld dat zij krijgen als herstel. En dat zij zonder schulden verder kunnen.

Voorwaarde is:

  • dat zij zich bij ons aanmelden, én
  • dat wij hebben vastgesteld dat zij recht hebben op compensatie of een tegemoetkoming.

Toeslagpartners

Onderstaande regelingen gelden ook voor de toeslagpartners van gedupeerde ouders. Een groot deel van die partners is al bij ons bekend.

Van een deel van de ouders weten we nog niet zeker wie hun toeslagpartner is. Een deel van de ouders heeft geen toeslagpartner. Een ander deel heeft wel een toeslagpartner, maar de informatie daarover kunnen we (nog) niet uit de systemen halen. Bijvoorbeeld door wijzigingen in het afgelopen jaar, of door ontbrekende informatie. Op dit moment werken we aan een oplossing om deze toeslagpartners in beeld te krijgen.

Wilt u weten of wij uw toeslagpartner in beeld hebben? Gebruik dan het hulpmiddel Heb ik een toeslagpartner? Vul in dat het om 2020 gaat.

Ex-partners

We beseffen ons dat er ook ex-partners zijn die schulden hebben door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Wij zijn bezig met het uitwerken van een regeling voor ex-partners. Zodra daarover meer informatie bekend is, leest u dat op deze website.

Veel gestelde vragen over Wie komen in aanmerking?

Schulden pauzeren na aanmelding

Nadat de ouder zich bij ons gemeld heeft, pauzeren de Belastingdienst en Toeslagen de schulden van de ouder. Deze pauze geldt in ieder geval totdat duidelijk is geworden of ouders wel of geen recht hebben op compensatie. Bij sommige ouders is hier na de lichte toets al duidelijkheid over. Bij andere ouders is nog een uitgebreid onderzoek nodig. Dit is de integrale behandeling.

Ook de gemeenten, waterschappen, het UWV, het CAK, DUO, CJIB en de Sociale Verzekeringsbank pauzeren de schulden van mogelijk gedupeerde ouders zo snel mogelijk na aanmelding, totdat duidelijk is of ouders gedupeerd zijn.

Als na een lichte toets of een integrale behandeling blijkt dat iemand gedupeerd is, dan blijven de schulden daarna nog 1 jaar gepauzeerd. In die tijd gaan overheidsorganisaties schulden kwijtschelden.

Pauzeknop van 1 jaar voor gedupeerde ouders

Hebben wij bevestigd dat de ouder gedupeerd is? Dan geldt een pauzeknop op schulden die één jaar duurt. Officieel heet dit het moratorium. Dit jaar begint op het moment dat de ouder, na een lichte toets of een integrale beoordeling, de eerste compensatie heeft gekregen. Meestal is dat de €30.000 van de Catshuisregeling.

Deze 'pauzeknop' voorkomt dat schuldeisers beslag kunnen leggen op €30.000 of andere compensatie. Op deze manier creëren we rust en ruimte om samen met schuldeisers een oplossing te vinden. En kunnen ouders de tegemoetkoming zoveel mogelijk gebruiken voor een nieuwe start.

In het pauzejaar mogen schuldeisers geen schulden innen bij de gedupeerde ouders en hun huidige toeslagpartner. Het gaat om schulden die vóór de adempauze zijn ontstaan.

Schuldeisers zijn de organisaties of personen die nog geld krijgen van de ouder. De ouder die de schuld heeft is de schuldenaar.

Schuldeisers mogen tijdens de pauze ook overeenkomsten met de ouders niet aanpassen omdat er een schuld openstaat. Dat betekent bijvoorbeeld dat een huurcontract niet kan worden opgezegd, omdat een ouder een betalingsachterstand heeft.

Welke schulden vallen onder de pauzeknop:

  • schulden die vóór de ingang van de pauzeknop zijn ontstaan.
  • schulden die zijn veroorzaakt doordat de ouder een betalingsachterstand had.
  • zowel publieke als private schulden.

Het verschil tussen publieke en private schulden

Publieke schulden zijn schulden bij de overheid. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, gemeenten, waterschappen, het UWV, het CAK, DUO, CJIB en de Sociale Verzekeringsbank.

Private schulden zijn schulden bij organisaties en bedrijven die niet bij de overheid horen. Bijvoorbeeld de NS, energiebedrijven, zorgverzekeraars, woningbouwverenigingen en postorderbedrijven.

Private schulden pauzeren

Veel private schuldeisers hebben aangegeven mee te willen werken aan het pauzeren van schulden bij gedupeerde ouders. Hiervoor moet de ouder kunnen laten zien dat hij gedupeerd is. Hierover krijgt hij een brief zodra wij een lichte toets hebben gedaan.

Toeslagen kijkt met een lichte toets of de ouder in aanmerking komt voor de €30.000. Heeft de ouder voor of rond 1 mei de €30.000 gekregen, dan krijgt zij/hij in mei de brief met de officiële bevestiging. Met die brief kunnen ouders laten zien aan schuldeisers dat zij gedupeerd zijn. En de schuldeiser vragen de invordering van de schulden tijdelijk te pauzeren. Binnenkort publiceren we meer informatie over deze brief op deze website.

Wie zich later heeft aangemeld en op een later moment de €30.000 krijgt, kan ook pas dan naar zijn schuldeisers toestappen met bewijs van gedupeerd zijn.

Veel gestelde vragen over de pauzeknop

Publieke schulden kwijtschelden

De Belastingdienst en Toeslagen schelden alle schulden die gedupeerde ouders en hun huidige toeslagpartners bij deze organisatie hebben kwijt. De Belastingdienst en Toeslagen vragen dus geen geld terug van het geld dat de ouder krijgt voor de problemen met de kinderopvangtoeslag om schulden af te betalen.

Dit geldt voor schulden die zijn ontstaan tot 31 december 2020. Schulden die zijn ontstaan vanaf 1 januari 2021 worden niet kwijtgescholden.

Het is mogelijk dat schulden wel worden gepauzeerd, maar uiteindelijk niet worden kwijtgescholden. Dit komt omdat de pauzeknop geldt voor schulden vanaf het moment van uitbetalen van compensatie, terwijl kwijtschelding geldt voor schulden tot 31 december 2020.

Voorbeeld: Er ontstaat een schuld op 10 februari 2021. Dit is na 31 december 2020. De ouder heeft de €30.000 op 1 mei 2021 ontvangen. De pauzeknop start vanaf 1 mei. De ouder hoeft de schuld van 10 februari tussen 1 mei 2021 en 1 mei 2021 niet te betalen, door de pauzeknop. Maar vanaf 1 mei 2022 moet de ouder deze schuld wel weer betalen.

Let op: Schulden die zijn ontstaan door ernstig misbruik of nalatigheid schelden we niet kwijt.

Andere overheidsorganisaties

We hebben afspraken gemaakt met de gemeenten en waterschappen, het UWV, het CAK, DUO, de Sociale Verzekeringsbank en de Raad voor Rechtsbijstand. Deze partijen willen ook meewerken en schelden de schulden van gedupeerde ouders kwijt.

Het CJIB stopt met het invorderen van openstaande administratieve verkeersboetes. Gaat het om een strafrechtelijke boete? Dan moet de ouder nog wel de boete betalen, maar niet meer de bijkomende kosten en verhogingen.

Deze overheidsorganisaties kunnen schulden van gedupeerde ouders pas echt kwijtschelden als dit in de wet is geregeld. Het wijzigen van de wet duurt enkele maanden. Daarom de volgorde: eerst pauzeren, dan kwijtschelden.

Ook voor bovenstaande organisaties geldt dat schulden die zijn ontstaan door ernstig misbruik zijn uitgesloten. Die schelden ze niet kwijt.

Hulp van de gemeente

Het is altijd verstandig om ook contact op te nemen met uw gemeente als u schulden hebt. De gemeente kan u helpen met het inventariseren van schulden, maar ook met andere dingen. Bijvoorbeeld met zorg, huisvesting of zorgen om uw kinderen. Lees meer over de rol van gemeenten.

Gegevens delen

Om schulden te kunnen pauzeren moeten de organisaties wel weten bij wie ze dat moeten doen. Daarom deelt Toeslagen regelmatig informatie met hen. Dit doen we alleen met publieke organisaties. Met private organisaties mogen we dat niet. Het gaat dan om de gegevens van de gedupeerde ouders en hun toeslagpartners. Wat we delen zijn het Burgerservicenummer, de naam en de geboortedatum van de ouders en hun toeslagpartners.

Gemeenten en waterschappen ontvangen de gegevens van de ouders en toeslagpartner die in de gemeente of het waterschap wonen. Het gaat daarbij om de woongemeenten in de afgelopen vijf jaar. Als ouders zijn verhuisd kunnen dus ook de schulden uit de ‘oude’ gemeente gepauzeerd worden. Het delen van de gegevens gaat via een beveiligd portaal.

Veel gestelde vragen over schulden kwijtschelden

Private schulden oplossen

Wij zijn in gesprek met private schuldeisers. Dat zijn organisaties en bedrijven die niet bij de overheid horen. Bijvoorbeeld de NS, energiebedrijven, zorgverzekeraars, woningbouwverenigingen en postorderbedrijven. Veel van deze bedrijven willen graag meehelpen. Maar de gesprekken zijn nog niet klaar. We weten nu dus nog niet precies wat we gaan afspreken.

We zoeken nog uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook deze organisaties gedupeerde ouders kunnen helpen met hun schulden. We verwachten eind mei meer duidelijkheid te kunnen geven. Die informatie leest u dan op deze website.

Schulden in een Wsnp en Msnp-traject worden afbetaald

Een aantal gedupeerde ouders zit momenteel in de wettelijke schuldsanering of in een minnelijke schuldregeling. Deze ouders zijn niet beschermd door de pauzeknop. Deze schuldhulpverleningstrajecten zijn zware trajecten, waar we gedupeerde ouders graag zo snel mogelijk uit willen halen. Daarom gaat Toeslagen alle oorspronkelijke schulden van deze ouders afbetalen.

Om dit te kunnen doen moeten er eerst wel een aantal stappen worden genomen. Er is onder andere nieuwe wetgeving nodig. Dat duurt enkele maanden. In de tussentijd maken we afspraken met bewindvoerders, schuldhulpverleners en curatoren. We maken onder meer de afspraak om schulden te bevriezen totdat er een oplossing is gevonden.

Niet alle situaties zijn hetzelfde. De bewindvoerders en de rechtbank moeten naar alle belangen kijken. Daarbij kan het zijn dat de bewindvoerder geen keuze heeft, en een deel van de €30.000 moet gebruiken om de Wsnp te beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er nog maar een klein bedrag openstaat. Dat deel van het geld betaalt Toeslagen dan later terug aan de ouder. Als er dingen onduidelijk zijn adviseren we de ouder contact op te nemen met hun bewindvoerder. Toeslagen kan hen daarbij ondersteunen.

Minnelijke Schuldregelingen

Voor gedupeerde ouders die in de minnelijke schuldsanering zitten doen we hetzelfde. Ook voor hen gaan we alle oorspronkelijke schulden afbetalen. Voor ouders in de schuldbemiddeling gaat het om de oorspronkelijke schulden. Voor ouders met een saneringskrediet om het openstaande kredietbedrag. Daar staan we nu al voor garant.

We bevriezen de minnelijke schuldregeling tot de schuldeisers afbetaald kunnen worden. Dit betekent dat de reserveringen die de gedupeerde ouder normaal maandelijks moet doen voor zijn of haar schulden, per direct stopgezet kunnen worden. Bovendien hebben we enkele grote schuldeisers gevraagd om te stoppen met de (dwang)incasso van openstaande schulden. Dit is een soort vrijwillige pauzeknop, totdat Toeslagen de schulden gaat afbetalen.

Integrale behandeling

Als de gedupeerde ouder recht heeft op meer dan de €30.000, wordt er uiteindelijk ook meer geld overgemaakt. Maar daarvoor is eerst een integrale behandeling nodig.

Faillissement

Voor gedupeerde ouders in een faillissement zoeken we nog een oplossing.

Veel gestelde vragen over de Wsnp

 Veel gestelde vragen over het minnelijke traject

Vangnet

Mocht het toch gebeuren dat ouders de €30.000 laten uitbetalen, en daar beslag op wordt gelegd, dan hebben we daarvoor een vangnet. Voor deze ouders gaan we persoonlijk kijken hoe we hen het beste kunnen helpen. We doen dat samen met de gemeente.

Als dit u is overkomen, meldt u zich dan bij het Serviceteam Gedupeerden Toeslagen op telefoonnummer 0800 - 2 358 358 (gratis) of bij uw gemeente.

Wat de uiteindelijke oplossing is, kan per situatie verschillen. Maar het doel is altijd dat de ouder aan het einde van de rit zoveel als mogelijk schuldenvrij is. En zo veel als mogelijk overhoudt van de € 30.000 of andere compensatie.

Informatie voor professionals

Bent u schuldeiser, schuldhulpverlener, deurwaarder, bewindvoerder of een andere professional op het terrein van schulden? Kijk dan op de pagina met informatie voor schuldeisers.