Ga direct naar de inhoud

Verder zonder schulden

20 januari 2021 15:45

Veel ouders die in de problemen kwamen met de kinderopvangtoeslag hebben schulden. Wanneer zij compensatie krijgen, moeten zij die vaak gebruiken om schulden af te betalen. Het is moeilijk om zo een nieuwe start te maken. En dat is juist wel wat het kabinet wil. Daarom schelden de Belastingdienst en Toeslagen alle schulden van deze ouders kwijt. Ook andere organisaties hebben beloofd schulden kwijt te schelden. 

Dit betekent dat gedupeerde ouders het geld zoveel mogelijk zelf kunnen houden. En verder kunnen zonder schulden.

Nog niet op alle vragen een compleet antwoord

Op deze pagina staan veel gestelde vragen van ouders over deze regeling. We kunnen op dit moment helaas nog niet alle vragen beantwoorden. Dat komt omdat we nog bezig zijn afspraken te maken met andere organisaties. En omdat we nog praktische zaken moeten uitwerken. Zodra we meer weten, vullen we de informatie aan.

Wie komen in aanmerking?

Alle ouders die in de problemen zijn gekomen door de kinderopvangtoeslag komen in aanmerking. Voorwaarde is:

  • dat zij zich aanmelden bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT), én
  • dat de UHT heeft vastgesteld dat zij recht hebben op een compensatie of tegemoetkoming.

Voor schulden bij de Belastingdienst en Toeslagen geldt de regeling óók voor degene die op 31 december 2020 toeslagpartner van de ouder was. Een toeslagpartner kan een echtgenoot, geregistreerde partner of medebewoner zijn. Het inkomen van de toeslagpartner telt mee bij de berekening van de toeslag.
Wilt u weten of u in 2020 een toeslagpartner had? Gebruik dan het hulpmiddel Heb ik een toeslagpartner?

Welke organisaties werken mee?

De Belastingdienst en Toeslagen

De Belastingdienst en Toeslagen schelden alle schulden van gedupeerde ouders kwijt. De Belastingdienst en Toeslagen kunnen dus géén aanspraak maken op de compensatie die u krijgt als gedupeerde in de toeslagenaffaire.

Er is 1 uitzondering: schulden die zijn ontstaan door ernstig misbruik zijn uitgesloten. Die schelden we niet kwijt.

Andere overheidsorganisaties

Wij hebben afspraken gemaakt met het UWV, het CAK, DUO en de Sociale Verzekeringsbank. Deze partijen schelden de schulden van gedupeerde ouders in principe kwijt.

Met andere organisaties zijn wij nog in gesprek:

  • De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gemeentes opgeroepen om schulden van gedupeerde ouders kwijt te schelden. Gemeenten hebben aangegeven hierin mee te willen gaan.
  • Het CJIB stopt met het invorderen van openstaande administratieve verkeersboetes. Gaat het om een strafrechtelijke boete? Dan moet u nog wel de boete betalen, maar niet meer de bijkomende kosten en verhogingen.
  • De Unie van Waterschappen heeft eind februari 2021 in haar ledenvergadering besloten dat ze ook schulden gaat kwijtschelden. Ook voor bovenstaande organisaties geldt dat schulden die zijn ontstaan door ernstig misbruik zijn uitgesloten. Die schelden ze niet kwijt.

Andere organisaties en bedrijven

Wij zijn nog in gesprek met private schuldeisers. Dat zijn organisaties en bedrijven die niet bij de overheid horen. Bijvoorbeeld de NS, energiebedrijven, zorgverzekeraars, woningbouwverenigingen en postorderbedrijven. Veel van deze bedrijven willen graag meehelpen. Maar de gesprekken zijn nog niet klaar. We weten nu dus nog niet precies wat we gaan afspreken.

Wij kunnen (nog) niet uw gegevens aan deze organisaties geven. Dat komt omdat we door de privacywetgeving niet zomaar de persoonsgegevens van gedupeerde ouders met organisaties buiten de overheid mogen delen. We zoeken nog uit hoe we ervoor kunnen zorgen dat ook deze organisaties u kunnen helpen met uw schulden. Die informatie leest u op deze website zodra dit duidelijk is.

Hoe werkt het?

We hebben prioriteit gegeven aan het pauzeren van invorderingen, beslagleggingen en verrekeningen door Belastingdienst en Toeslagen, UWV, CJIB het CAK, DUO en de Sociale Verzekeringsbank Uitvoeringsorganisaties v. Voor alle ouders die zich hebben gemeld als mogelijke gedupeerden. Dat is nu geregeld voor alle ouders die zich voor 15 februari bij ons hebben gemeld. Wij kijken op dit moment naar wat de beste manier is om de schulden kwijt te schelden. Zodra daarover meer bekend is vullen we ook de informatie op deze website aan.

Het is altijd verstandig om ook contact op te nemen met uw gemeente als u schulden hebt. De gemeente kan u helpen met het inventariseren van schuldenschuldhulpverlening, maar ook met andere dingen. Bijvoorbeeld met zorg, huisvesting of zorgen om uw kinderen. Lees meer over de rol van gemeenten.

Wat als u € 30.000 van ons krijgt?

Hebt u op dit moment schulden en/of zit u in een schuldhulpverleningstraject of in de schuldsanering? En krijgt u € 30.000 van ons? Dan kan het beter zijn om even te wachten met de uitbetaling van de €30.000 tot de afspraken met alle schuldeisers zijn gemaakt. Anders kan het gebeuren dat schuldeisers beslag leggen op (een deel van) de € 30.000.
Voordat wij de € 30.000 overmaken, nemen wij altijd telefonisch contact met u op. U kunt tijdens dit gesprek aangeven dat u de € 30.000 pas later wilt ontvangen.

Pauzeknop

Op 11 februari heeft de Tweede Kamer een speciale regeling (een zogenaamde afkoelingsperiode of pauzeknop) aangenomen. Daarin staat dat schuldeisers een jaar lang geen schulden kunnen innen bij de ouders. Hierdoor is er nu tijd om een oplossing te zoeken voor de schulden. Dat doen we samen met de ouders die schulden hebben, de schuldeisers en andere overheidsorganisaties.

Bij ouders die wachten op de € 30.000 euro drukken we de pauzeknop eerst in tot 1 mei. Dat is de dag dat als het goed is, de € 30.000 overgemaakt is. Als het geld is overgemaakt, gaat ook bij deze ouders de pauze van een jaar in.

Voordat deze speciale regeling in werking treedt, moet deze nog door de Eerste Kamer. Dat gebeurt als het goed is op 2 maart. Het voorstel gaat met terugwerkende kracht in .

Vangnet

Mocht het toch gebeuren dat ouders de € 30.000 laten uitbetalen, waar vervolgens beslag op wordt gelegd, dan hebben we daarvoor een vangnet. Voor deze ouders gaan we persoonlijk kijken hoe we hen het beste kunnen helpen. We doen dat samen met de gemeente.

Als dit u is overkomen, meldt u zich dan bij het Serviceteam Gedupeerden Toeslagen op telefoonnummer 0800 - 2 358 358 (gratis) of bij uw gemeente.

Wat de uiteindelijke oplossing is, kan per situatie verschillen. Maar het doel is altijd dat de ouder aan het einde van de rit zoveel als mogelijk schuldenvrij is. En zo veel als mogelijk overhoudt van de € 30.000.

Veelgestelde vragen over het kwijtschelden van schulden