Ga direct naar de inhoud

Al betaalde schulden

Hebt u schulden betaald met een herstelbetaling Kinderopvangtoeslag? Dan worden deze betaalde schulden in sommige situaties vergoed. Is pas later vastgesteld dat u gedupeerd bent en hebt u in de tussentijd schulden betaald? Ook dan worden schulden in sommige situaties vergoed.

Loket betaalde schulden open

Op 28 september 2022 opende Sociale Banken Nederland (SBN) het nieuwe loket al betaalde schulden. Hier kunnen gedupeerde ouders terecht die betalingsachterstanden hebben afgelost met het compensatiebedrag dat ze hebben gekregen.

Als u schulden al hebt betaald

Hebt u schulden betaald met een herstelbetaling Kinderopvangtoeslag? (Dit kan een compensatiebedrag zijn of de €30.000.) Dan komt u in aanmerking voor een compensatie als het gaat om:

  • een betalingsachterstand bij een private schuldeiser vóór 1 juni 2021 of
  • een publieke schuld die gaat over de periode vóór 1 januari 2021 en u hebt de compensatie gekregen vóór 1 januari 2021. Ook de kwijtschelding vanuit de Catshuisregeling blijft van kracht.
    De betaling van de schuld moet voor 1 januari 2021 zijn gedaan. Betalingen van publieke schulden die in 2021 of later zijn gedaan vallen namelijk onder de kwijtscheldingsregeling en worden teruggestort door de betreffende overheidsinstantie.

Voorwaarde is dat de afgeloste schuld anders vanuit de schuldenregeling zou zijn kwijtgescholden en/of betaald, als u dit niet had gedaan.

Voorbeeld

U hebt op 15 december 2020 een compensatie ontvangen. U voelde zich genoodzaakt om op 20 januari 2021 de betalingsachterstand over 2020 van €3.000 te betalen aan de zorgverzekeraar incl. aanmaningskosten. Deze betaling komt in aanmerking voor vergoeding. U zal deze €3.000 vergoed krijgen.

Als pas later is vastgesteld dat u gedupeerd bent

Ook als pas in de integrale behandeling is vastgesteld dat u gedupeerd bent, worden sommige al betaalde schulden vergoed. U komt in aanmerking voor compensatie als het gaat om:

  • een (opeisbare) private schuld, die door de u is betaald in de periode tussen de uitkomst van de eerste toets en de integrale (of latere) behandeling

Voorwaarde is dat de afgeloste schuld anders vanuit de schuldenregelingen zou zijn betaald als u dit niet had gedaan.

We betalen het bedrag van de private schuld die u hebt betaald, inclusief kosten.

Voorbeeld

U hebt zich op 18 maart 2021 aangemeld. Op 1 mei 2021 kreeg u te horen dat in de eerste toets geen aanleiding is gevonden dat u gedupeerd bent. U vraagt een integrale behandeling aan. Hieruit blijkt dat u toch gedupeerd bent en u krijgt op 15 augustus 2021 compensatie.

Op 15 mei 2021 voelde u zich genoodzaakt om de betalingsachterstand over 2020/2021 van €12.000 te betalen aan de energieleverancier, inclusief aanmaningskosten. Deze betaling komt in aanmerking voor vergoeding. U krijgt deze €12.000 vergoed.

Zorg voor goede bewijzen

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, is informatie over de schuld nodig. Deze informatie staat meestal op een factuur, herinnering of aanmaning. Ook heeft SBN bewijs nodig van de betaling van deze schuld. Deze informatie staat meestal op een betaalbewijs, bijvoorbeeld een bankafschrift. Hieronder staan enkele voorbeelden. Kijk voor meer informatie over bewijzen bij SBN.

Wat moet er op de factuur staan?

Afbeelding van de gegevens die er op een factuur moeten staan: naam, factuurdatum, kenmerk, bedrag, betaaltermijn/vervaldatum en naam schuldeiser.
Uitgeschreven tekst

Dit zijn de gegevens die er op een factuur moeten staan: naam, factuurdatum, kenmerk, bedrag, betaaltermijn/vervaldatum en naam schuldeiser.

Wat moet er op het betaalbewijs staan?

Afbeelding van de gegevens die er op een betaalbewijs moeten staan: naam rekeninghouder, naam schuldeiser, bedrag, rekeningnummer schuldeiser, kenmerk, betaaldatum.

Uitgeschreven tekst

Dit zijn de gegevens die er op een betaalbewijs moeten staan: naam rekeninghouder, naam schuldeiser, bedrag, rekeningnummer schuldeiser, kenmerk en betaaldatum.

Wat moet er op de aanmaning staan?

Afbeelding van de gegevens die op een aanmaning moeten staan: naam, datum, kenmerk, oorspronkelijke factuurdatum, bedrag, betaaltermijn/vervaldatum en naam schuldeiser.

Uitgeschreven tekst

Dit zijn de gegevens die op een aanmaning moeten staan: naam, datum, kenmerk, oorspronkelijke factuurdatum, bedrag, betaaltermijn/vervaldatum en naam schuldeiser.

Veelgestelde vragen

Waar kan ik schulden die ik al heb betaald indienen?

Voor deze schulden kunt u terecht bij het loket al betaalde schulden van Sociale Banken Nederland (SBN). De SBN beoordeelt of u het hele bedrag dat u afbetaald heeft kunt terugkrijgen.

Verder lezen

Deel deze pagina