Ga direct naar de inhoud
Toeslagen Ministerie van Financiën, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Een schadeverzekering of levensverzekering afsluiten na royement

Ouders met schulden kunnen soms ook hun verzekeringspremies niet meer betalen. Het gevolg hiervan is een achterstand, en soms ook een royement. Dat betekent dat de verzekering weigert hen nog langer te verzekeren. Een royement maakt het heel moeilijk om een nieuwe verzekering af te sluiten.

Verzekeraars bieden nu een oplossing voor gedupeerde ouders. Bij een gedupeerde ouder die opnieuw een verzekering wil afsluiten kijkt de verzekeraar niet meer naar een royement wegens wanbetaling. Hoe dit precies werkt en wat u moet doen, leggen wij u hieronder uit.

Voor ouders die hun verzekeringspremie niet meer konden betalen geldt nu dezelfde werkwijze als voor mensen die een schuldsaneringstraject hebben afgerond. Ze kunnen weer een verzekering afsluiten. De verzekeraar kijkt daarbij niet meer naar het verleden als wanbetaler. De andere voorwaarden voor acceptatie van een verzekeraar blijven wel gelden.

Royement

Een royement betekent dat uw verzekering wordt stopgezet. Dit kunt u zelf doen, maar een verzekeraar kan dit ook doen. De verzekeraar kan een verzekering stoppen als de premie een aantal keren niet is betaald, of bijvoorbeeld bij fraude of als u veel grote schades hebt gedeclareerd. Nadat uw verzekeraar uw verzekering heeft gestopt, is het vaak moeilijk een nieuwe verzekering af te sluiten.

Ik heb nog schulden

Als u nog schulden hebt, kunt u hulp krijgen via schuldhulpverlening en/of kredietbank. Zodra uw schulden zijn opgelost, stuurt uw schuldhulpverlener of de kredietbank u een brief. In die brief staat dat u voor uw schulden finale kwijting krijgt. Uw schulden zijn dan weg. Laat de brief aan uw verzekeraar zien als u een nieuwe verzekering af wilt sluiten. De verzekeraar zal u dan niet weigeren omdat u uw premies niet meer kon betalen.

Ik heb geen schulden meer

Bent u gedupeerd, dan krijgt u daarover een brief van de Belastingdienst. Daarmee kunt u laten zien dat u gedupeerd bent door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Daarnaast kunt u met de brief waarin staat dat uw schulden weg zijn, laten zien dat u geen schulden meer hebt. De verzekeraar zal u dan niet weigeren omdat u geroyeerd bent.

Let hier op bij het aanvraagformulier

De laatste vraag van het aanvraagformulier voor een verzekering: ‘Heeft een verzekeraar jou, je gezinsleden of personen die onder deze verzekering vallen, in de afgelopen X jaar een verzekering geweigerd en/of opgezegd?’ moet u altijd met ‘ja’ beantwoorden. Als uw verzekeraar u daarom weigert, kunt u met de brief van de Belastingdienst laten zien dat u gedupeerd bent door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Het is belangrijk dat u deze verklaring naar waarheid invult. Als de verzekeraar er later achter komt dat u dat niet deed (omdat u ‘nee’ hebt ingevuld) dan kan hij u alsnog royeren. Of bijvoorbeeld een schadeclaim niet uitbetalen.

Andere voorwaarden van een verzekering

Bent u gedupeerd? Dan zullen verzekeraars die aangesloten zijn bij het Verbond van Verzekaars u niet weigeren omdat u uw premies niet meer kon betalen. Zij kunnen u nog wel weigeren om andere redenen Kijk hiervoor in de voorwaarden van de verzekering.

Geldt nog niet voor zorgverzekeringen

Voor zorgverzekeringen werkt het net iets anders. Er wordt nog gewerkt aan een regeling voor schulden bij een zorgverzekeraar. En aan een oplossing om zo snel mogelijk weer normale premie te betalen aan de zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor het opstarten van de aanvullende zorgverzekering. Informatie hierover volgt zodra deze regelingen gereed zijn.

Veelgestelde vragen over verzekeren

Terug naar Ik heb schulden, wat nu?

Deel deze pagina