Ga direct naar de inhoud

Private schulden oplossen

Hebt u schulden gekregen door de problemen met de kinderopvangtoeslag? Deze willen wij zoveel mogelijk voor u oplossen. Zo kunt u het geld dat u van ons krijgt zoveel mogelijk zelf houden. En een schuldenvrije start maken. De meeste publieke schulden worden kwijtgescholden en de meeste private schulden worden afbetaald. Op deze pagina leggen we uit welke private schulden we afbetalen en hoe we dat gaan doen.

In 2 stappen uw private schulden opgelost

Het kabinet heeft besloten om private schulden van gedupeerde ouders en hun toeslagpartners zoveel mogelijk af te betalen. Hebt u een brief gekregen waarin wij bevestigen dat u gedupeerd bent? En hebt u €30.000 of meer gekregen? Dan worden er 2 stappen gezet.

 1. Uw schulden kunt u pauzeren.
 2. Uw schulden worden zoveel mogelijk afbetaald.

Uw schulden kunt u pauzeren

De pauze gaat in op het moment dat u €30.000 van ons hebt gekregen. En geldt alleen voor schulden die vóór de pauzeknop zijn ontstaan. Zo hoeft u de €30.000 niet te gebruiken om schulden af te betalen. Uw toeslagpartner kan de schulden ook pauzeren.

Uw schulden worden afbetaald

Het kabinet heeft besloten om private schulden van gedupeerde ouders zoveel mogelijk af te betalen.

Loket private schulden

Om de schulden af te betalen, is er vanaf 5 januari 2022 het loket private schulden. Hier kunt u een overzicht van uw private schulden inleveren. Zo hoeft u niet met elke schuldeiser aparte afspraken te maken.

De regeling geldt voor de meeste bestaande betalingsachterstanden en boetes en ophoging die zijn ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021. Normale (maandelijkse) betalingen zoals energie, water of telefoonabonnement moet u blijven betalen.

Hebt u gerechtelijke schulden? Via het schuldenformulier kunt u een overzicht van al uw gerechtelijke schulden in één keer toevoegen aan uw schuldenlijst. Deze optie komt u vanzelf tegen in het formulier.

Voorbeelden

Voorbeeld 1: U hebt een aantal maanden uw huur of hypotheek niet hebt betaald

Als u een aantal maanden uw huur of hypotheek niet hebt betaald, betalen wij deze betalingsachterstand voor u. Ook extra kosten zoals rente, incassokosten, boetes en ophogingen betalen wij. Huur of hypotheek die gaan over de periode ná 31 mei 2021 moet u zelf betalen.

Voorbeeld 2: U hebt schulden bij een zorgverzekeraar die ontstaan zijn tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021

Schulden bij een zorgverzekeraar die ontstaan zijn tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021 betalen wij af. Ook extra kosten zoals boetes en ophogingen worden betaald. Krijgt u een aanmaning op of na 1 juni? Ook dan betalen wij af. Premies en eigen bijdrage die gaan over de periode ná 31 mei 2021 moet u zelf betalen.

Voorbeeld 3: U hebt schulden bij een energieleverancier die ontstaan zijn tussen 1 januari 2006 en 31 mei 2021

Schulden bij een energieleverancier die ontstaan zijn tussen 1 januari 2006 en 31 mei 2021 betalen wij af. Ook extra kosten zoals boetes en ophogingen betalen wij. Termijnbedragen die gaan over de periode ná 31 mei 2021 moet u zelf betalen.

Ook extra kosten

Alle extra kosten die bovenop de schulden komen worden ook afbetaald. Bijvoorbeeld contractuele rente, wettelijke rente, buitengerechtelijke incassokosten, proceskosten, invorderingskosten, executiekosten en contractuele boeten.

Veelgestelde vragen over private schulden oplossen

Ik heb een brief ontvangen waarin staat dat ik mijn schulden moet doorgeven.

U hebt deze brief ontvangen omdat  het moratorium voor uw schulden binnenkort eindigt. Daarom is het voor u belangrijk om uw schulden zo snel mogelijk door te geven aan het loket private schulden. Zo kunnen wij u het snelste helpen. Voor die tijd kunt u alvast uw schulden op een rij zetten. Als dat nodig is, kan uw gemeente u hierbij helpen.

Brief over doorgeven private schulden (pdf)

Gegevens van uw schulden

Van elke schuld kunt u een foto of kopie van een factuur of aanmaning sturen. Dit kan digitaal via de website of via de post. Per schuld vragen we de volgende gegevens:

 • Naam van de schuldeiser
 • Klantnummer of referentienummer
 • Factuurnummer
 • Nog te betalen bedrag

Als het om lokale schuldeisers of een bepaald filiaal gaat vragen we, als dat kan, ook om de website, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats van de schuldeiser.

Ik heb geen brief ontvangen waarin staat dat ik mijn schulden kan doorgeven. Wat betekent dit?

Hebt u geen brief gekregen, dan betekent dit dat uw schulden nog gepauzeerd blijven. Als uw pauzeknop binnen 2 maanden eindigt, krijgt u elke maand een brief. Zo hebt u ook tijd om uw schulden op een rij te zetten. Uw gemeente kan u hierbij helpen.

Ook als u geen brief hebt gekregen, kunt u uw schulden doorgeven aan het loket private schulden. Wel worden de schuldenlijsten van ouders bij wie de pauzeknop binnen 2 maanden eindigt het eerste opgepakt.

Hoe word ik geïnformeerd over de het loket voor private schulden?

Elke maand wordt een brief gestuurd naar ouders bij wie het moratorium (pauzeknop) eindigt. Voor deze ouders is het belangrijk dat ze zo snel mogelijk hun schulden opsturen. Zo kunnen we hen het snelste helpen. Het loket private schulden pakt deze schuldenlijsten als eerste op.

Worden schulden aan buitenlandse schuldeisers afbetaald?

Ja, ook schulden van buitenlandse schuldeisers betalen we af. We maken geen verschil tussen Nederlandse en buitenlandse schuldeisers. Hebt u bijvoorbeeld een schuld bij de Duitse overheid of een bedrijf, dan kunt u deze schuld doorgeven aan het loket private schulden. Ook schulden bij de buitenlandse overheid kunt u doorgeven aan het loket. Dat kan niet met schulden bij de Nederlandse overheid.

Wat gebeurt er met de private schulden van mijn toeslagpartner?

De meeste private schulden van uw toeslagpartner worden ook afbetaald. Uw toeslagpartner heeft hierover zelf een brief ontvangen. We zoeken nog naar een oplossing voor ex-partners.

Ik zit in een faillissement. Worden mijn schulden ook afbetaald? En kan ik deze doorgeven aan het loket private schulden?

Hebt u persoonlijke schulden door een faillissement? Deze worden afbetaald. U mag deze schulden niet zelf doorgeven. Alleen uw curator kan de schulden doorgeven. De curator kan zich hiervoor bij de Belastingdienst melden bij CAP.UHT.WSNP.MSNP@belastingdienst.nl.

De curator kan deze schulden pas doorgeven als deze voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Als u schulden heeft door bijvoorbeeld fraude, schadevergoedingen en strafrecht, dan worden deze niet afbetaald.
 • We lossen alleen de schulden op van natuurlijke personen. Dit betekent dat we alleen schulden van een eenmanszaak oplossen en niet de schulden van een BV of NV.
 • Zakelijke schulden worden kwijtgescholden tot maximaal €200.000.
 • Ook schulden die ontstaan zijn omdat u hoofdelijk aansprakelijkheid bent op grond van de Wet bestuurdersaansprakelijkheid, worden niet afbetaald.

Zodra de schulden zijn afbetaald, hebt u recht op de €30.000 aan compensatie. Behalve als uw bedrijf toch nog failliet is. Dan gaat dit bedrag eerst naar de curator. Deze zal dan beslissen waar dit geld voor wordt gebruikt.

Waarom betalen jullie mijn hypotheek of auto niet af? Dat is toch ook een schuld?

Leent u geld, bijvoorbeeld om een auto te kopen? En betaalt u dit in termijnen terug? Dan zien we dat niet als een schuld. Dit zien wij als een lening om in uw levensonderhoud te voorzien.
Loopt u achter met betalingen, en zijn de kosten opgelopen, dan gaan we die voor u afbetalen. Maar toekomstige termijnen betalen we niet. Daar blijft u zelf verantwoordelijk voor.

Wat gebeurt er met schulden die ik al heb afbetaald?

Hebt u schulden afbetaald met een herstelbetaling Kinderopvangtoeslag? Dan worden deze al betaalde schulden in sommige situaties vergoed. Is pas later vastgesteld dat u gedupeerd bent en u hebt in de tussentijd schulden afbetaald? Ook dan worden schulden vergoed.
Lees meer over vergoeding van al betaalde schulden

Wat gebeurt er met private schulden als mijn pauzeknop afloopt?

Na 1 jaar stopt de pauzeknop voor uw schulden.

Private schuldeisers informeren u over uw openstaande schulden. Schulden die zijn ontstaan na 1 juni 2021 moet u zelf betalen. Hebt u een schuld die is ontstaan tussen 1 januari 2006 en 1 juni 2021? En hebt u deze schuld nog niet doorgegeven aan loket private schulden? Deze schuld kunt u nog gewoon doorgeven.

Noodprocedure private schulden

Om te voorkomen dat u direct in de problemen zit, is er een noodprocedure private schulden. Want het volgende kan gebeuren als uw pauzeknop is afgelopen en u een gerechtelijke private schuld (nog) niet hebt doorgegeven:

 • De deurwaarder staat voor uw deur.
 • U komt er achter dat er beslag is gelegd op uw loon, ofwel (een deel) van uw inkomen gaat meteen naar diegene waarbij u een schuld heeft.
 • Door betalingsachterstanden en een BKR-registratie krijgt u een hypotheek niet rond, terwijl u de financiën in enkele dagen geregeld moet hebben.

Als uw private schuld valt onder het besluit private schuld en als u acuut in de problemen komt, dan kunt u gebruik maken van de noodprocedure private schulden. Binnen een paar uur wordt u geholpen. Bekijk of uw private schuld valt onder dit besluit.

Hoe werkt de procedure?

Bel het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag: 0800 – 2 358 358 (gratis).
Zij brengen u direct in contact met het Brede Hulp Team. Zij gaan na of het spoed is en helpen u direct.

Hulp nodig?

Hebt u financiële problemen door de problemen met de kinderopvangtoeslag? Neem voor hulp contact op met uw gemeente.

Ik kon een aantal maanden de zorgverzekeringspremie niet betalen en moet nu een hogere premie betalen. Wordt dit opgelost?

Door de problemen met de kinderopvangtoeslag kunnen veel ouders premies voor de zorgverzekering niet meer betalen. Aanvullende zorgverzekeringen zijn hierdoor gestopt. Sommige ouders zijn hierdoor in een wanbetalersregeling terecht gekomen. Hierdoor moeten zij een hogere premie aan het CAK betalen. De Belastingdienst wil dat gedupeerde ouders snel weer de normale premie gaan betalen en weer een aanvullende verzekering af kunnen sluiten als zij dat willen.
Lees meer over de zorgverzekering en wanbetalersregeling

Als mijn private schuld wordt afbetaald, verdwijnen de daaraan gekoppelde negatieve BKR-registraties dan automatisch?

Sommige private schuldeisers zijn aangesloten bij het Bureau Kredietregistratie (BKR). Zij registreren overeenkomsten en achterstanden bij het BKR. Via de website van het BKR kunt u zien welke van uw schulden bij het BKR zijn geregistreerd.

De negatieve BKR-registraties van schulden van gedupeerde ouders worden verwijderd door de schuldeiser, zodra hun schulden zijn vervallen. Bijvoorbeeld doordat deze zijn afgelost of kwijtgescholden. De schuldeiser gaat dit doen.

Schulden die niet zijn vervallen blijven wel geregistreerd bij het BKR. Bijvoorbeeld lopende kredieten of telefoonabonnementen. Want deze informatie is belangrijk als een ouder een nieuw krediet aanvraagt.

Lees meer over BKR-registraties

Kan ik rechtsbijstand krijgen bij het oplossen van mijn private schulden?

Gedupeerde ouders kunnen gratis rechtsbijstand van een advocaat krijgen. Deze kan u ook helpen bij het oplossen van uw private schulden. Hij of zij kan u bijvoorbeeld helpen deze schulden door te geven aan het loket private schulden. Hebt u uw private schulden doorgegeven aan het loket, en heeft SBN besloten om deze niet af te betalen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Ook hierbij kunt u gratis rechtsbijstand krijgen.

Lees meer over gratis rechtsbijstand

Verder lezen

Deel deze pagina