Ga direct naar de inhoud

Schulden in een Wsnp en Msnp-traject worden afbetaald

Schuldhulpverleningstrajecten zijn zware trajecten waar wij gedupeerde ouders graag zo snel mogelijk uit willen halen. Daarom gaan we de oorspronkelijke schulden van gedupeerde ouders die in een Wsnp of Msnp-traject zitten afbetalen. Dit geldt ook voor hun toeslagpartners die in een Wsnp of Msnp-traject zitten. Stap voor stap leggen we uit hoe we dat gaan doen.

Een aantal gedupeerde ouders zit momenteel in de wettelijke schuldsanering of in een minnelijke schuldregeling. Deze ouders zijn niet beschermd door de pauzeknop. Deze schuldhulpverleningstrajecten zijn zware trajecten, waar we gedupeerde ouders graag zo snel mogelijk uit willen halen. Daarom gaan we de oorspronkelijke schulden van deze ouders afbetalen. Met deze belofte staat het Rijk garant, zodat ouders de compensatie zo veel mogelijk vrij kunnen gebruiken.

Wsnp en Msnp-loket zijn open

Zit u in de Wsnp of Msnp? Dan kan uw bewindvoerder of schuldhulpverlener een verificatielijst van uw schulden sturen. Uw bewindvoerder of schuldhulpverlener weet waar hij deze lijst naar toe moet sturen.

Ik zit in de wettelijke schuldsanering

Inmiddels is er regelgeving en kunnen we schuldeisers gaan betalen zodat u de Wsnp kunt verlaten. Dat doen we op de volgende manier:

Stap 1: Ontvangst €30.000 of brief garantstellen

De eerste stap is dat bekend is dat u gedupeerd bent. De Wsnp-bewindvoerder weet dat u gedupeerd bent, doordat €30.000 op de rekening is gestort. Ook stuurt de Belastingdienst/Toeslagen uw bewindvoerder een brief waarin we hem of haar de garantie geven dat alle oorspronkelijke schulden worden betaald. Deze brief wordt gestuurd nadat u €30.000 hebt gekregen.

Stap 2: Verificatielijst opstellen

Uw WSNP-bewindvoerder stelt een lijst op van al uw schulden in de boedel. Let op: niet alle schulden van gedupeerde ouders vallen onder een Wsnp-traject. Schulden die zijn ontstaan door misbruik, fraude of strafbaar gedrag mogen niet meegenomen worden op de lijst. Dus fraudevorderingen, strafbeschikkingen en boetes en maatregelen die een rechter heeft opgelegd, mogen niet worden meegenomen in het schuldentraject. Deze vorderingen moeten dus na het afronden van het schuldentraject nog door ouders worden betaald.

Stap 3: Verificatievergadering bij de rechtbank

Uw bewindvoerder vraagt een zogeheten verificatievergadering aan bij de rechtbank. Hier wordt officieel vastgelegd hoe uw schuldenlijst eruitziet.

Stap 4: Insturen verificatielijst

Uw bewindvoerder stuurt de lijst van al uw schulden in de boedel naar de Belastingdienst/Toeslagen. Uw bewindvoerder weet waar deze lijst heen moet worden gestuurd.

Stap 5: Controle op kwijtschelden publieke schulden

De Belastingdienst/Toeslagen heeft met de publieke schuldeisers gedeeld dat u in een Wsnp-traject zit.

Stap 6: Beschikking opstellen voor openstaande schulden

De Belastingdienst/Toeslagen beslist over de aanvraag. Dit wordt opgeschreven in een beschikking. Deze beschikking wordt gestuurd naar de bewindvoerder.

Stap 7: Uitbetalen aan bewindvoerder

Uiterlijk 8 weken na ontvangst van de verificatielijst betaalt de Belastingdienst/Toeslagen het bedrag dat in die beschikking staat aan de bewindvoerder.

Het kan zijn dat er na het indienen van de verificatielijst en voor de uitbetaling, publieke schulden worden kwijtgescholden die op de verificatielijst stonden. Dit kan omdat we al bezig zijn met het kwijtschelden. Als dat het geval is stuurt de publieke uitvoeringsorganisatie een beschikking naar de bewindvoerder.

Stap 8: Bewindvoerder lost schulden af en betaalt boedelrekening aan ouder

Als de Wsnp wordt beëindigd door de rechtbank, krijgt u uw geld uit de boedel teruggestort op uw eigen rekening.

Niet alle situaties zijn hetzelfde. De bewindvoerders en de rechtbank moeten naar alle belangen kijken. Daarbij kan het zijn dat de bewindvoerder geen keuze heeft, en een deel van de €30.000 moet gebruiken om de Wsnp te beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er nog maar een klein bedrag openstaat. Dat deel van het geld betaalt Toeslagen dan later terug aan de ouder. Als er dingen onduidelijk zijn, adviseren we de ouder contact op te nemen met hun bewindvoerder. Toeslagen kan hen daarbij ondersteunen.

Ik zit in een Minnelijke schuldregeling

Voor gedupeerde ouders die in een minnelijke schuldregeling zitten doen we hetzelfde. Ook voor hen gaan we alle oorspronkelijke schulden afbetalen. Een schuldregeling komt in twee vormen: een schuldbemiddeling en een saneringskrediet.

Voor ouders in de schuldbemiddeling gaat het om de oorspronkelijke schulden. Voor ouders met een saneringskrediet gaat om het openstaande kredietbedrag. Daar staan we nu al voor garant.

De schuldhulpverlener of kredietbank bevriest de minnelijke schuldregeling tot de schuldeisers afbetaald kunnen worden. Dit betekent dat de reserveringen die de gedupeerde ouder normaal maandelijks moet doen voor zijn of haar schulden, per direct stopgezet kunnen worden. Bovendien hebben we enkele grote schuldeisers gevraagd om te stoppen met de (dwang)incasso van openstaande schulden. Dit is een soort vrijwillige pauzeknop, totdat Toeslagen de schulden gaat afbetalen.

Stap 1: Garantstellen

De Belastingdienst/Toeslagen stuurt uw schuldhulpverlener een garantstellingsbrief. Deze brief geeft hem of haar de garantie dat alle oorspronkelijke schulden worden betaald.

Stap 2: Lijst met schulden opstellen

Uw schuldhulpverlener stelt een lijst op van al uw schulden die onderdeel zijn van de schuldbemiddeling waarmee de schuldeisers akkoord zijn gegaan. U heeft misschien al geld gereserveerd voor de schulden. De schuldhulpverlener kan dit bedrag al betaald hebben aan de schuldeisers. Daarom wordt dit bedrag afgetrokken van de oorspronkelijke schuld. Bij een saneringskrediet wordt het openstaande kredietbedrag ingediend.

Stap 3: Insturen aanvraag compensatie

Uw schuldhulpverlener stuurt de lijst van al uw schulden in de boedel naar de Belastingdienst/Toeslagen. Uw schuldhulpverlener weet waar deze lijst heen moet worden gestuurd.

Stap 4: Controle op kwijtschelden publieke schulden

De Belastingdienst/Toeslagen heeft de publieke schuldeisers verteld dat u in een Msnp-traject zit.

Stap 5: Beschikking opstellen voor openstaande schulden

De Belastingdienst/Toeslagen beslist over de aanvraag die is ingediend door de schuldhulpverlener of de kredietbank. Dit wordt opgeschreven in een zogeheten beschikking. De beschikking wordt meestal gestuurd naar de schuldhulpverlener.

Stap 6: Uitbetaling

Uiterlijk 8 weken na ontvangst van de verificatielijst betaalt de Belastingdienst/Toeslagen het bedrag dat in die beschikking staat aan de schuldhulpverlener of de kredietbank.

Stap 7: Schuldhulpverlener lost schulden af en betaalt wat de ouder al had gereserveerd aan ouder

Bij een saneringskrediet is het traject na stap 7 beëindigd. Bij een schuldbemiddeling kan de schuldhulpverlener het bedrag uitbetalen aan de schuldeisers. Zodra alle schulden betaald zijn, heeft u geen schulden meer en kunt u in overeenstemming met uw schuldhulpverlener het traject officieel ten einde brengen. De schuldhulpverlener betaalt vervolgens aan u het geld terug dat u heeft gereserveerd maar dat nog niet aan de schuldeisers was betaald.

Veelgestelde vragen

Mijn bewindvoerder of schuldhulpverlener heeft nog geen garantstellingsbrief gekregen. Wanneer wordt deze brief gestuurd?

Sommige bewindvoerders en schuldhulpverleners hebben nog geen garantstellingsbrief gekregen. Deze brief komt enkele weken na de uitslag van de eerste toets. Daarnaast weet Belastingdienst/Toeslagen soms niet dat een gedupeerde ouder een saneringskrediet heeft. In dat geval kan er geen garantstellingsbrief worden verstuurd. Dan kan de schuldhulpverlener of de kredietbank ook zonder garantstellingsbrief een aanvraag indienen bij het loket Wsnp/Msnp.

Wat is het verschil tussen Wsnp en Msnp en wat betekent dit bij het oplossen van schulden?
Wettelijke schuldsanering (Wsnp)Minnelijke schuldsanering (Msnp)
Voor wie?Ouders met problematische schulden, bij wie een Minnelijke schuldsanering niet is gelukt. Om in dit type bewind terecht te komen moet u toegelaten worden door de rechter.Ouders die hun schulden zelf niet meer kunnen oplossen.
Hoe kom ik in dit type bewind?Gemeente of schuldhulpverlener dient een Wsnp-verzoek in bij de rechtbank en de rechter laat u toe.U vraagt hulp bij schulden van de (gemeentelijke) schuldhulpverlening.
Wat doet de bewindvoerder?Regelt betaling van schulden die onder de Wsnp vallen. De Wsnp-bewindvoerder behartigt vooral de belangen van de schuldeisers.Er is niet altijd een bewindvoerder. De schuldhulpverlener weegt de belangen van de ouder en schuldeisers zorgvuldig af.
Wat mag ik zelf nog doen?U mag zelf financiële beslissingen nemen over het vrij te besteden bedrag van het inkomen, maar geen nieuwe schulden aangaan. U betaalt vaste lasten zelf.De ouder mag zelf financiële beslissingen nemen over het vrij te besteden bedrag van het inkomen, maar geen nieuwe schulden aangaan.
Kan ik zelf over €30.000 compensatie beschikken?U kan, als er niet ook sprake van beschermingsbewind is, beschikken over de gehele compensatie, omdat de bewindvoerder een garantstellingsbrief van de Belastingdienst ontvangt.U kan, als er niet ook sprake van beschermingsbewind is, beschikken over de gehele compensatie, omdat de bewindvoerder een garantstellingsbrief van de Belastingdienst ontvangt.
Hoe worden schulden in een traject opgelost?De bewindvoerder dient een lijst in met de vorderingen van schuldeisers van de gedupeerde ouder bij Belastingdienst/Toeslagen. Belastingdienst/Toeslagen controleert of publieke schulden zijn kwijtgescholden en betaalt het resterende bedrag uit om de schulden af te wikkelen. Hierna kan een verzoek worden ingediend bij de rechter om de Wsnp te ontbinden.De schuldhulpverlener dient een lijst in met de vorderingen van de schuldeisers van de gedupeerde ouder bij Belastingdienst/Toeslagen. Belastingdienst/Toeslagen controleert of publieke schulden zijn kwijtgescholden en betaalt het resterende bedrag uit om de schulden af te wikkelen. De minnelijke schuldsanering kan hierna worden beëindigd.
Wanneer stopt mijn Msnp of Wsnp-traject?

Na 36 maanden stopt de Msnp automatisch. U moet dan wel aan alle voorwaarden hebben voldaan. Na afloop hebt u geen schulden meer. Maar, de BKR-registratie blijft 5 jaar staan.
Een Wsnp-traject duurt minimaal 36 maanden. Aan het einde van de vastgestelde duur van Wsnp wordt er een slotuitdelingslijst opgesteld met het gespaarde bedrag in de boedel. De rechtbank heft uiteindelijk Wsnp op.

Ik ben wel gedupeerd, maar zit niet in een Wsnp of Msnp-traject. Wat betekent dit voor mijn schulden?

Zit u niet in een schuldhulpverleningstraject en is er vastgesteld dat u gedupeerd bent? Dan gelden voor u de 'normale' regels met betrekking tot het kwijtschelden van publieke en private schulden. Lees hier meer over op deze pagina: Schulden worden gepauzeerd of opgelost

Ik wacht nog op mijn integrale beoordeling om te bepalen of ik officieel gedupeerd ben. Wat kan ik doen aan mijn schulden?

Het is mogelijk dat met de eerste toets is bepaald dat u niet gedupeerd bent. In dit geval krijgt u nog een integrale beoordeling om dit definitief te bepalen.
Als u op dit moment in zo’n situatie zit, kan het zo zijn dat u wel een oplossing wilt voor uw schulden. Uw gemeente kan u helpen bij uw schulden. Een schuldhulpverlener van de gemeente kan bijvoorbeeld een regeling treffen met uw schuldeisers. Dit noemen we een minnelijke schuldregeling (Msnp). Lukt het niet om tot een minnelijke regeling te komen met uw schuldeisers? Dan is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (Wsnp). Dit noemen we ook wel een wettelijke schuldregeling. Komt u in een minnelijke of wettelijke schuldregeling terecht? En blijkt na de integrale beoordeling dat u toch gedupeerd bent? Dan wordt u volgens de stappen die op deze pagina zijn beschreven, alsnog uit deze schuldregeling gehaald.

Terug naar Ik heb schulden, wat nu?

Deel deze pagina