Ga direct naar de inhoud
Toeslagen Ministerie van Financiën, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Schulden in een Wsnp en Msnp-traject worden afbetaald

Schuldhulpverleningstrajecten zijn zware trajecten waar wij gedupeerde ouders graag zo snel mogelijk uit willen halen. Daarom gaan we de oorspronkelijke schulden van gedupeerde ouders die in een Wsnp of Msnp-traject zitten afbetalen. Dit geldt ook voor hun toeslagpartners die in een Wsnp of Msnp-traject zitten. Stap voor stap leggen we uit hoe we dat gaan doen.

Een aantal gedupeerde ouders zit momenteel in de wettelijke schuldsanering of in een minnelijke schuldregeling. Deze ouders zijn niet beschermd door de pauzeknop. Deze schuldhulpverleningstrajecten zijn zware trajecten, waar we gedupeerde ouders graag zo snel mogelijk uit willen halen. Daarom gaan we de oorspronkelijke schulden van deze ouders afbetalen. Met deze belofte staat het Rijk garant, zodat ouders de compensatie zo veel mogelijk vrij kunnen gebruiken.

Wsnp en Msnp-loket zijn open

Zit u in de Wsnp of Msnp? Dan kan uw bewindvoerder of schuldhulpverlener een verificatielijst van uw schulden sturen. Uw bewindvoerder of schuldhulpverlener weet waar hij deze lijst naar toe moet sturen.

Ik sta onder beschermingsbewind, wat geldt er voor mij?

Ik zit in de wettelijke schuldsanering

Inmiddels is er regelgeving en kunnen we schuldeisers gaan betalen zodat u de Wsnp kunt verlaten. Dat doen we op de volgende manier:

Stap 1: Garantstellen

Eerst stuurt de Belastingdienst/Toeslagen uw Wsnp-bewindvoerder een brief waarin we hem of haar de garantie geven dat alle oorspronkelijke schulden worden betaald. De brief wordt gestuurd nadat u €30.000 hebt gekregen.

Stap 2: Verificatielijst opstellen

Uw WSNP-bewindvoerder stelt een lijst op van al uw schulden in de boedel. Let op: niet alle schulden van gedupeerde ouders vallen onder een Wsnp-traject. Schulden die zijn ontstaan door misbruik, fraude of strafbaar gedrag mogen niet meegenomen worden op de lijst. Dus fraudevorderingen, strafbeschikkingen en boetes en maatregelen die een rechter heeft opgelegd, mogen niet worden meegenomen in het schuldentraject. Deze vorderingen moeten dus na het afronden van het schuldentraject nog door ouders worden betaald.

Stap 3: Verificatievergadering bij de rechtbank

Uw bewindvoerder vraagt een zogeheten verificatievergadering aan bij de rechtbank. Hier wordt officieel vastgelegd hoe uw schuldenlijst eruitziet.

Stap 4: Insturen verificatielijst

Uw bewindvoerder stuurt de lijst van al uw schulden in de boedel naar de Belastingdienst/Toeslagen. Uw bewindvoerder weet waar deze lijst heen moet worden gestuurd.

Stap 5: Controle op kwijtschelden publieke schulden

De Belastingdienst/Toeslagen heeft met de publieke schuldeisers gedeeld dat u in een Wsnp-traject zit.

Stap 6: Beschikking opstellen voor openstaande schulden

De Belastingdienst/Toeslagen beslist over de aanvraag. Dit wordt opgeschreven in een beschikking. Deze beschikking wordt gestuurd naar de bewindvoerder.

Stap 7: Uitbetalen aan bewindvoerder

Uiterlijk 8 weken na ontvangst van de verificatielijst betaalt de Belastingdienst/Toeslagen het bedrag dat in die beschikking staat aan de bewindvoerder.

Het kan zijn dat er na het indienen van de verificatielijst en voor de uitbetaling, publieke schulden worden kwijtgescholden die op de verificatielijst stonden. Dit kan omdat we al bezig zijn met het kwijtschelden. Als dat het geval is stuurt de publieke uitvoeringsorganisatie een beschikking naar de bewindvoerder.

Stap 8: Bewindvoerder lost schulden af en betaalt boedelrekening aan ouder

Als de Wsnp wordt beëindigd door de rechtbank, krijgt u uw geld uit de boedel teruggestort op uw eigen rekening.

Niet alle situaties zijn hetzelfde. De bewindvoerders en de rechtbank moeten naar alle belangen kijken. Daarbij kan het zijn dat de bewindvoerder geen keuze heeft, en een deel van de €30.000 moet gebruiken om de Wsnp te beëindigen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er nog maar een klein bedrag openstaat. Dat deel van het geld betaalt Toeslagen dan later terug aan de ouder. Als er dingen onduidelijk zijn, adviseren we de ouder contact op te nemen met hun bewindvoerder. Toeslagen kan hen daarbij ondersteunen.

Ik zit in een Minnelijke schuldregeling

Voor gedupeerde ouders die in een minnelijke schuldregeling zitten doen we hetzelfde. Ook voor hen gaan we alle oorspronkelijke schulden afbetalen. Een schuldregeling komt in twee vormen: een schuldbemiddeling en een saneringskrediet.

Voor ouders in de schuldbemiddeling gaat het om de oorspronkelijke schulden. Voor ouders met een saneringskrediet gaat om het openstaande kredietbedrag. Daar staan we nu al voor garant.

De schuldhulpverlener of kredietbank bevriest de minnelijke schuldregeling tot de schuldeisers afbetaald kunnen worden. Dit betekent dat de reserveringen die de gedupeerde ouder normaal maandelijks moet doen voor zijn of haar schulden, per direct stopgezet kunnen worden. Bovendien hebben we enkele grote schuldeisers gevraagd om te stoppen met de (dwang)incasso van openstaande schulden. Dit is een soort vrijwillige pauzeknop, totdat Toeslagen de schulden gaat afbetalen.

Stap 1: Garantstellen

De Belastingdienst/Toeslagen stuurt uw schuldhulpverlener een garantstellingsbrief. Deze brief geeft hem of haar de garantie dat alle oorspronkelijke schulden worden betaald.

Stap 2: Lijst met schulden opstellen

Uw schuldhulpverlener stelt een lijst op van al uw schulden die onderdeel zijn van de schuldbemiddeling waarmee de schuldeisers akkoord zijn gegaan. U heeft misschien al geld gereserveerd voor de schulden. De schuldhulpverlener kan dit bedrag al betaald hebben aan de schuldeisers. Daarom wordt dit bedrag afgetrokken van de oorspronkelijke schuld. Bij een saneringskrediet wordt het openstaande kredietbedrag ingediend.

Niet alle schulden van gedupeerde ouders kunnen onderdeel zijn van een schuldregeling en door Toeslagen vergoed worden. Schulden die zijn ontstaan door misbruik, fraude of strafbaar gedrag mogen niet meegenomen worden op de lijst. Niet alle schulden worden meegenomen in de schuldsanering. Fraudevorderingen, strafbeschikkingen en boetes en maatregelen die een rechter heeft opgelegd, mogen niet worden meegenomen in het schuldentraject. Deze vorderingen moeten dus na het afronden van het schuldentraject nog door ouders worden betaald.

Stap 3: Insturen aanvraag compensatie

Uw schuldhulpverlener stuurt de lijst van al uw schulden in de boedel naar de Belastingdienst/Toeslagen. Uw schuldhulpverlener weet waar deze lijst heen moet worden gestuurd.

Stap 4: Controle op kwijtschelden publieke schulden

De Belastingdienst/Toeslagen heeft de publieke schuldeisers verteld dat u in een Msnp-traject zit.

Stap 5: Beschikking opstellen voor openstaande schulden

De Belastingdienst/Toeslagen beslist over de aanvraag die is ingediend door de schuldhulpverlener of de kredietbank. Dit wordt opgeschreven in een zogeheten beschikking. De beschikking wordt meestal gestuurd naar de schuldhulpverlener.

Stap 6: Uitbetaling

Uiterlijk 8 weken na ontvangst van de verificatielijst betaalt de Belastingdienst/Toeslagen het bedrag dat in die beschikking staat aan de schuldhulpverlener of de kredietbank.

Het kan zijn dat er na het indienen van de verificatielijst en voor de uitbetaling, publieke schulden worden kwijtgescholden die op de verificatielijst stonden. Dit kan omdat we al bezig zijn met het kwijtschelden. Als dat het geval is krijgt de schuldhulpverlener een kopie van de beschikking van de uitvoeringsorganisatie van de kwijtschelding in plaats van het bedrag dat openstond.

Stap 7: Schuldhulpverlener lost schulden af en betaalt wat de ouder al had gereserveerd aan ouder

Bij een saneringskrediet is het traject na stap 7 beëindigd. Bij een schuldbemiddeling kan de schuldhulpverlener het bedrag uitbetalen aan de schuldeisers. Zodra alle schulden betaald zijn, heeft u geen schulden meer en kunt u in overeenstemming met uw schuldhulpverlener het traject officieel ten einde brengen. De schuldhulpverlener betaalt vervolgens aan u het geld terug dat u heeft gereserveerd maar dat nog niet aan de schuldeisers was betaald.

Veelgestelde vragen

Terug naar Ik heb schulden, wat nu?

Deel deze pagina