Ga direct naar de inhoud

Zorgverzekering en wanbetalersregeling

Publicatiedatum 13-09-2021 | Laatste update 09-08-2022

Door de problemen met de kinderopvangtoeslag kunnen veel ouders premies voor de zorgverzekering niet meer betalen. Aanvullende zorgverzekeringen zijn gestopt. Sommige ouders zijn hierdoor in een wanbetalersregeling terecht gekomen. Hierdoor moeten zij een hogere premie aan het CAK betalen. De Belastingdienst wil dat gedupeerde ouders snel weer de normale premie gaan betalen en weer een aanvullende verzekering af kunnen sluiten.

Hebt u schulden bij uw zorgverzekeraar?

U hebt schulden bij uw zorgverzekeraar als u de premie van uw zorgverzekering niet betaalt of een rekening van uw eigen risico of eigen bijdrage niet betaalt. Als u uw premie 1 tot 3 maanden niet betaalt, zet uw zorgverzekeraar eventueel uw aanvullende zorgverzekering stop. Betaalt u 6 maanden uw zorgpremie niet? Dan meldt uw zorgverzekeraar u automatisch aan bij het CAK voor de wanbetalersregeling. Op deze pagina leest u meer over deze regeling.

Houd u aan de afspraken met de zorgverzekeraar

Hebt u afspraken met uw verzekeraar gemaakt over afbetaling van uw schulden? Dan is het belangrijk dat u zich aan deze afspraken houdt.

Wat houdt de wanbetalingsregeling in?

Betaalt u 6 maanden uw zorgpremie niet? Dan meldt uw zorgverzekeraar u automatisch aan bij het CAK voor de wanbetalersregeling. U blijft wel verzekerd bij de zorgverzekeraar waar u uw zorgverzekering hebt afgesloten.

Als u bij het CAK bent aangemeld, betaalt u een extra premie van €147,80 per maand. Deze premie houdt het CAK in op uw inkomen, uitkering of pensioen. Als het CAK deze premie niet op uw inkomen, uitkering of pensioen kan inhouden, dan schakelt het CAK het CJIB in.

Krijgt u geen zorgtoeslag? Dan krijgt u van het CJIB een acceptgiro voor de hele premie. Krijgt u wel zorgtoeslag? Dan zorgt het CJIB ervoor dat deze toeslag rechtstreeks naar het CAK gaat. Is dat niet genoeg, dan stuurt het CJIB u een acceptgiro voor het bedrag dat nog over is.
Betaalt u de acceptgiro niet, dan geeft het CJIB dat door naar de Gerechtsdeurwaarder.

Hebt u uw schuld bij de zorgverzekeraar of deurwaarder afbetaald? Of hebt u een betalingsregeling getroffen met de zorgverzekeraar? De zorgverzekeraar meldt u dan af bij het CAK. U betaalt dan weer de normale premie aan de zorgverzekeraar. Hebt u uw schuld afbetaald, dan kunt u ook weer een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Veelgestelde vragen

Kan ik worden afgemeld voor de wanbetalersregeling?

Alleen uw zorgverzekeraar kan u afmelden als wanbetaler. Dit gebeurt als u

  • de schuld helemaal hebt afbetaald
  • afspraken over een betalingsregeling hebt gemaakt, of
  • in de Wsnp of Msnp zit.

Zodra de zorgverzekeraar u afgemeld hebt, betaalt u weer zorgpremie en eigen risico.
Als u zich 6 maanden niet houdt aan deze betalingsregeling en de premie niet betaalt, meldt de zorgverzekeraar u automatisch weer bij het CAK voor de wanbetalersregeling.

Ik heb een brief van het CAK gekregen dat ik voorlopig geen premie hoef te betalen. Moet ik deze premie nog achteraf betalen?

Hebt u zich vóór 15 februari 2021 gemeld voor de wanbetalersregeling? Dan hoeft u geen zorgpremie te betalen aan het CAK. Ook hoeft u deze premie niet achteraf te betalen.
Hebben we op basis van de eerste toets vastgesteld dat u nog geen recht hebt op herstel? Dan betaalt u weer premie aan het CAK. Het CAK stuurt u hierover een brief.

Als u het CAK geen premie meer hoeft te betalen, bent u nog steeds verzekerd.

Wat gebeurt er met de wanbetalersregeling onder het moratorium?

Het moratorium wordt ook wel pauzeknop genoemd. Dit houdt in dat de betalingsachterstanden van u en uw toeslagpartner op pauze worden gezet. U hoeft deze schulden voorlopig niet te betalen. De wanbetalersregeling wordt echter niet gepauzeerd. De zorgverzekeraar meldt u af bij het CAK nadat u de schulden hebt afbetaald of als u een betalingsregeling met de zorgverzekeraar afspreekt.

Ik betaal nu bij het CAK een hogere premie. Kan ik het verschil met de gewone premie later terugontvangen?

Nee, dat kan niet.

Kan ik de aanvullende verzekering weer opstarten?
  • Pas als u geen betalingsachterstand hebt bij de zorgverzekeraar, kunt u weer een aanvullende zorgverzekering afsluiten of opstarten.
  • Wanneer u de aanvullende zorgverzekering weer kunt opstarten, hangt af van de zorgverzekeraar. Soms al vanaf de eerste van de volgende maand. Soms pas vanaf het volgend jaar.
  • Of u de aanvullende zorgverzekering met terugwerkende kracht kunt herstarten, hangt ook af van de verzekeraar. Maar als dat wel kan, betaalt u met terugwerkende kracht ook de premie hiervoor.
Ik heb een brief gekregen van mijn zorgverzekeraar dat ik afgemeld ben bij het CAK. Wat gebeurt er nu?

De zorgverzekeraar meldt u dan af als wanbetaler bij het CAK. U hoeft zelf niets te doen. U gaat weer de normale premie voor de basisverzekering betalen vanaf de maand januari. De rekening voor uw nieuwe premie ontvangt u tussen half december en half januari.

Goed om te weten:

  • U kunt een aanvullende verzekering afsluiten.
  • U kunt tot het einde van het jaar (31 december 2021) ook overstappen naar een andere zorgverzekeraar.
Ik heb na 1 juni 2021 betalingsachterstanden bij de zorgverzekeraar. Wat gebeurt er nu?

Als u vanaf 1 juni 2021 nieuwe schulden hebt bij uw zorgverzekeraar, dan meldt deze u niet af bij het CAK. Dit doet de zorgverzekeraar pas al u de schulden betaalt of een betalingsregeling afspreekt.
Betaalt u de schuld niet en spreekt u ook geen betalingsregeling af? Dan betaalt u begin 2022 weer de hogere bestuursrechtelijke premie aan het CAK. Neem daarom contact op met uw zorgverzekeraar om een betalingsregeling af te spreken. Wilt u advies over het afspreken van een betalingsregeling? Dan kunt u contact opnemen met Zorgverzekeringslijn.

Mag de zorgverzekeraar mij voor het afspreken van een betalingsregeling verwijzen naar het incassobureau of de deurwaarder?

Ja, de zorgverzekeraar kan u voor het afspreken van een regeling ook doorverwijzen naar het incassobureau of de deurwaarder.

Deel deze pagina