Ga direct naar de inhoud

Voortgang herstel: Waar staan we nu?

Publicatiedatum 14-04-2022, 15:59 | Laatste update 15-04-2022, 14:55

Hoe gaat het met het herstel van de problemen van de kinderopvangtoeslag? Wat gaat er goed en wat moet beter? De antwoorden op deze vragen staan in de 10e ‘voortgangsrapportage’. De 1e en 2e kamer ontvingen op 14 april deze rapportage van Aukje de Vries, staatssecretaris van Toeslagen en Douane. De belangrijkste onderwerpen van deze rapportage leest u hier.

Wat we hebben gedaan

Tot nu meldden circa 53.800 mensen zich bij UHT als mogelijke gedupeerde van de problemen met de kinderopvangtoeslag (KOT). De meeste aangemelde ouders hebben de eerste toets gehad (89%, ca 48.000). Voor ongeveer 11.000 ouders en aanvragers is de beoordeling afgerond. Zij hebben een integrale beoordeling gehad (ca. 7.000) of hebben aangegeven hiervan af te willen zien (ca. 4.000). In totaal hebben ruim 5.500 ouders zich gewend tot het acute noodteam en het brede hulpteam omdat ze in acute nood verkeren. Ouders hebben ruim 4.600 dossiers voorgelegd aan de Commissie van Wijzen (CvW) voor een onafhankelijke advies over de voorgenomen afwijzing voor compensatie. In 4,2% van de dossiers wijkt de mening van de CvW af van die van UHT.

Tot nu toe is voor ruim 25.000 ouders vastgesteld dat zij gedupeerde KOT zijn. Van deze ouders hebben ruim 23.000 ouders een betaling ontvangen van minimaal € 30.000.

Wat we gaan doen

We blijven ons inspannen om gedupeerde ouders en aanvragers zo snel mogelijk te helpen bij de eerste toets en de integrale beoordeling. Ouders willen graag weten wanneer zij aan de beurt komen bij de integrale beoordeling. UHT verwacht tot en met het 2e kwartaal 2022 de integrale beoordelingen te starten voor de aanmeldingen uit 2020 waarvoor deze beoordeling nog moet plaatsvinden. De planning voor de 2e helft van 2022 en verder is nu nog niet beschikbaar. Dit komt omdat de besluiten over de herijking hier nog van invloed op kunnen zijn. UHT verwacht in de 11e of 12e VGR meer informatie te kunnen over de verdere planning.

Herijking

We zijn continu in gesprek met ouders over hoe het gaat en wat beter kan. Uit deze gesprekken blijkt dat ouders meer persoonlijk contact willen en dat er meer aandacht is voor wat een ouder nodig heeft in het herstelproces. De situatie van iedere gedupeerde ouder is namelijk anders. Bovendien willen de ouders dat er helder is wat zij kunnen verwachten en dat er meer aandacht is voor wat zij emotioneel meegemaakt hebben.

Om het proces beter en voor sommige ouders sneller te kunnen afronden, hebben we een aantal oplossingen bedacht. Een van de oplossingen die we samen met de gemeenten onderzoeken, is het voeren van driegesprekken. Dit zijn gesprekken tussen de ouder, een persoonlijk zaakbehandelaar en een contactpersoon vanuit de gemeente. Door deze gesprekken kunnen UHT en gemeenten hun samenwerking versterken.

UHT en de gemeenten kijken wat er nodig is om deze oplossingen uit te kunnen voeren. De resultaten hiervan staan in zogenaamde uitvoeringstoetsen. Deze worden dit voorjaar opgeleverd, waarna hierover wordt besloten. Het streven is om de Tweede Kamer rond de zomer te informeren over de conclusies van de uitvoeringstoetsen, de te formuleren randvoorwaarden en het voorziene implementatietraject.

Brede ondersteuning

Naast financiële steun hebben gedupeerden ook behoefte aan andere hulp. Deze hulp bieden de gemeenten. Dat doen ze op 5 gebieden: wonen, werk, gezin, zorg en financiën. Uit een VNG-enquête blijkt dat veel gemeenten meestal passende hulp kunnen bieden en dat ouders veel steun van de gemeente ervaren. Maar volgens sommige ouders slagen niet alle gemeentes hier even goed in. Als we deze signalen krijgen, geven we dat door aan de gemeente waar het om gaat.

Er is een proef gestart met intensieve begeleiding aan circa 10 gezinnen, waar meerdere ernstige problemen spelen. De eerste ervaringen zijn positief. Mensen die eerder vastgelopen waren, lijken nu de juiste ondersteuning te krijgen.

Aanvullende regelingen

Het kabinet werkt aan wetgeving voor aanvullende regelingen, waaronder de kindregeling. Deze aanvullende regelingen worden opgenomen in een nieuwe herstelwet. Het streven is om dit wetsvoorstel rond de zomer naar de Tweede Kamer te sturen. De verwachting is dat de financiële compensatie voor kinderen vanaf begin 2023 kan starten. In de tussentijd kunnen kinderen al ondersteuning krijgen via de hulp van gemeenten aan gezinnen.

Bezwaarschriften

Als mensen het niet eens zijn met een besluit van UHT, kunnen ze bezwaar maken. In totaal heeft UHT 1529 bezwaarschriften ontvangen. Hierover geeft de Bezwaarschriftadviescommissie (BAC) advies, waarna UHT een besluit neemt. Het proces van bezwaar en de BAC kampen met grote uitdagingen. De doorlooptijden bij de behandeling van bezwaren zijn te lang, langer dan de wettelijke termijn. Om het proces te versnellen vindt een opschaling van de BAC plaats, daarnaast wordt het proces steeds verbeterd, zowel bij UHT als bij de BAC.

Schuldenaanpak

Vanaf 5 januari 2022 kunnen ouders hun private schulden doorgeven aan het loket private schulden, dat ingericht is door Sociale Banken Nederland (SBN). 6.285 ouders hebben hun schulden inmiddels doorgegeven. Als de schulden vallen onder het beleidsbesluit, duurt het gemiddeld 3 maanden voordat SBN de schulden aan de schuldeisers betaalt. Bij het betalen van de schulden houdt SBN rekening met de pauzeknop. SBN zorgt er zo snel mogelijk voor dat de schulden zijn aangepakt voordat de pauzeknop afloopt. Bovendien hebben we een noodprocedure opgesteld voor als ouders in acute problemen komen. Deze noodprocedure is tot nu toe bij 2 ouders gebruikt.

Ook in de 10e voortgangsrapportage

Verder lezen

Deel deze pagina