Ga direct naar de inhoud

Zesde voortgangsrapportage: waar staan we nu?

8 april 2021 20:10

Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Financiën, heeft op 8 april voor de zesde keer een voortgangsrapportage aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. In deze rapportage staat wat de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen de afgelopen maanden heeft gedaan voor de ouders die zijn getroffen door de problemen bij de kinderopvangtoeslag. Hieronder een kort overzicht van de stand van zaken op 8 april. 

Waar we nu staan
31.325 ouders hebben zich als gedupeerde gemeld, waarvan 3.373 nu een persoonlijk zaakbehandelaar hebben. 4.800 ouders hebben €30.000 gekregen. Daarnaast zijn 1.607 ouders integraal beoordeeld en uitbetaald. Op basis van de lichte toets zien wij voor 3.651 ouders nu geen aanwijzing op basis waarvan de ouder in aanmerking komt voor €30.000. 
Noodvoorziening
988 ouders hebben een betaling via de noodvoorziening ontvangen. In 706 situaties is een versnelde eerste betaling uitgevoerd om acute problemen weg te nemen.
Planning
15.000 ouders hebben een lichte toets gekregen. Voor de overgebleven 10.600 ouders is de lichte toets nu bijna klaar. In de komende 2 weken worden deze toetsen afgerond, zodat we deze ouders voor 1 mei kunnen bellen en uitbetalen. In april staan nog 3 betaalmomenten gepland. In het tweede kwartaal wordt 2.000 ouders een integrale beoordeling aangeboden.
Update commissies
De Commissie van Wijzen heeft tot nu 580 van de 609 aangemelde zaken afgerond. De Commissie Werkelijke Schade 12 van de tot nu toe 131 aangemelde zaken. De Bezwaarschriftenadviescommissie 7 van de 94 aangemelde zaken.
Actief op zoek naar gedupeerde ouders
We zoeken naar gedupeerde ouders via kanalen zoals de website, webinars en social media. Ook de gemeenten spelen een belangrijke rol bij het vinden én helpen van ouders. Daarnaast maken we veel gebruik van ons netwerk, zoals ouderorganisaties, koepels en andere publieke instellingen.
Oudergesprekken met de staatssecretaris
Op dit moment hebben 514 ouders zich aangemeld voor een gesprek. De staatssecretaris voerde inmiddels 294 individuele gesprekken.
Juridische bijstand
Op 1 maart 2021 is de Subsidieregeling rechtsbijstand gepubliceerd. Ouders kunnen via de Raad voor Rechtsbijstand gratis juridische hulp krijgen. 169 advocaten hebben zich aangemeld, hiervan zijn tot nu toe 136 getoetst. Zij voldoen aan de voorwaarden.
Schulden
Het is belangrijk dat ouders worden geholpen zodat zij uit de schulden komen. Zo is er ook gekozen de schulden van de partner te pauzeren en kwijt te schelden. Schuldenaanpak bestaat uit het pauzeren van publieke en private schulden, het kwijtschelden van publieke schulden en oplossingen zoeken voor de private en informele schulden.
Kindregeling
Voor kinderen wordt gewerkt aan een hulplijn, een online community en financiële compensatie (hiervoor is € 200 miljoen gereserveerd).
Discriminatie
Ouders die vinden dat ze zijn gediscrimineerd, kunnen terecht bij het College voor de Rechten van de Mens. Er zijn 72 meldingen van discriminatie gedaan en 25 verzoeken om een oordeel te doen.
Ouder- en kindpanel
De afgelopen 2 maanden is het ouderpanel 3 keer bij elkaar geweest. Op 16 april spreken zij met de minister president en staatssecretaris. Het ouderpanel gaat actief meewerken bij nieuwe regelingen, zoals de schuldenregeling. Het kindpanel is 4 keer bij elkaar geweest, zij denken mee over de invulling van de kindregeling. Wij vinden het belangrijk dat kinderen en jongeren met elkaar praten en hun behoeften en wensen delen.
Monitoring door de Nationale ombudsman
De Nationale ombudsman monitort de klachtafwikkeling bij UHT. Er zijn tot nu toe 24 dossiers aangeleverd.

Verder lezen