Ga direct naar de inhoud
Toeslagen Ministerie van Financiën, onderdeel van de Rijksoverheid - Naar de homepagina

Zorgverzekering

Door de problemen met de kinderopvangtoeslag kunnen veel ouders premies voor de zorgverzekering niet meer betalen. Aanvullende zorgverzekeringen zijn hierdoor gestopt. Sommige ouders zijn hierdoor in een wanbetalersregeling terecht gekomen. Hierdoor moeten zij een hogere premie aan het CAK betalen. De Belastingdienst wil dat gedupeerde ouders snel weer de normale premie gaan betalen en weer een aanvullende verzekering af kunnen sluiten als zij dat willen.

Een zorgverzekering is wettelijk verplicht voor iedereen die in Nederland woont en/of werkt. Hiervoor betaalt u zorgpremie. Op het moment dat u uw premie 1 tot 3 maanden niet betaalt, wordt uw eventuele aanvullende zorgverzekering gestopt. Bij een premieachterstand van 6 maanden zorgpremie kan uw zorgverzekeraar u aanmelden voor de wanbetalersregeling bij het CAK. U blijft wel verzekerd voor de basisverzekering.

Hogere premie bij het CAK

Heeft u de premie van de basisverzekering 6 maanden of langer niet betaald? Dan wordt u aangemeld bij het CAK. U blijft verzekerd bij de zorgverzekeraar waar u uw zorgverzekering hebt afgesloten, maar u moet dan een bestuursrechtelijke premie van € 147,80 per maand gaan betalen. Deze premie wordt ingehouden op uw inkomen. Als dit niet kan, dan gaat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de premie proberen te innen. Het CJIB houdt de eventuele zorgtoeslag in bij de Belastingdienst.

Het CAK is een publieke dienstverlener die in opdracht van het ministerie van VWS regelingen uitvoert, zoals de wanbetalersregeling voor de zorgverzekering.

Als u uw schuld bij de zorgverzekeraar of deurwaarder hebt afbetaald of als u een betalingsregeling hebt getroffen met de zorgverzekeraar, dan rekent de zorgverzekeraar weer de normale premie. Hebt u uw schuld afbetaald, dan kunt u ook weer een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Schulden bij verzekeraar zo veel mogelijk oplossen

We hebben afgesproken dat we de publieke schulden van gedupeerde ouders zoveel mogelijk kwijtschelden en private schulden zoveel mogelijk oplossen. Dit geldt dus ook voor schulden bij een zorgverzekeraar. Zodra schulden bij een zorgverzekeraar zijn opgelost, wordt u afgemeld bij het CAK. U gaat dan weer de normale premie betalen en u kunt een aanvullende verzekering afsluiten als u dat wilt. De bestuursrechtelijke premie bij het CAK die u niet heeft betaald, wordt automatisch kwijtgescholden.

Dit najaar kunt u schulden bij private schuldeisers, zoals een zorgverzekeraar, bij ons melden. Zo kunnen wij deze schulden zoveel mogelijk oplossen. Als hier meer informatie over is, krijgt u daarover een brief van de Belastingdienst. Tot die tijd moet u met uw verzekeraar afspraken maken over betalingen.

Houd u aan de afspraken met het CAK

Hebt u afspraken met uw verzekeraar gemaakt over afbetaling van uw schulden? Dan is het belangrijk dat u zich aan deze afspraken houdt. Als u stopt met betalen, dan wordt u automatisch weer aangemeld bij het CAK. U moet dan weer bestuursrechtelijke premie betalen aan het CAK.

Hebt u zich vóór 15 februari 2021 aangemeld?

Hebt u zich vóór 15 februari 2021 bij Belastingdienst/Toeslagen gemeld? En zit u in de wanbetalersregeling? Dan is de inning van de bestuursrechtelijke premie door het CAK gestopt. U blijft wel verzekerd.

De gepauzeerde premie wordt niet met terugwerkende kracht door het CAK geïnd. Ook uw zorgverzekeraar zal niet met terugwerkende kracht zorgpremie innen. U hoeft deze premie dus niet meer terug te betalen.

Wanneer gaat u weer zorgpremie betalen?

Hebt u na de lichte toets een brief gekregen van Belastingdienst/Toeslagen waarin staat dat Belastingdienst/Toeslagen geen aanwijzingen heeft gevonden dat u recht hebt op herstel? Dan is dus nog niet gebleken dat u gedupeerd bent. U moet dan vanaf 1 september weer de bestuursrechtelijke zorgpremie aan het CAK betalen. De gepauzeerde premie hoeft u niet te betalen.

Hebt u een brief gekregen van Belastingdienst/Toeslagen waarin staat dat u gedupeerd bent? Dan krijgt u in het najaar een brief van het CAK waarin staat wanneer u weer zorgpremie moet betalen.

Veelgestelde vragen

Deel deze pagina