Ga direct naar de inhoud
  • Home

Aantal aanmelders per gemeente

De Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) werkt met veel partijen samen om ouders die door de problemen met kinderopvangtoeslag getroffen zijn te helpen. Er zijn organisaties die helpen, meedenken of kritisch meekijken in het herstelproces.

Samenwerking Gemeenten

Een van de partijen waarmee UHT samenwerkt is de gemeenten. Samen hebben zij een overeenkomst getekend. De samenwerking zorgt ervoor dat ouders naast financiële compensatie ook andere hulp ontvangen om hun leven weer op orde te krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om hulp op het gebied van wonen, werk, gezin, gezondheid en schulden. Hulp die UHT zelf niet kan geven.

Contactgegevens ouders

Om te kunnen helpen, hebben de gemeenten de contactgegevens nodig van de gedupeerde ouders in hun gemeente. UHT deelt hiervoor gegevens van de gedupeerde ouders met de gemeente. De ouder mag de hulp van de gemeente afwijzen. Als ouders niet met de gemeente willen praten, dan heeft dat geen gevolgen voor de herbeoordeling door UHT. De gemeente neemt dan geen contact meer op.

Aantal aanmelders per gemeente

In onderstaande lijst staat per gemeente hoeveel ouders zich hebben gemeld vanwege de problemen met de kinderopvangtoeslag. Regelmatig vernieuwen we deze lijst. Soms weten we niet waar een ouder woont of wonen ouders in het buitenland. Deze ouders zijn niet meegenomen in de aantallen in dit bestand.

Msnp en Wsnp

Wilt u als gemeente weten hoeveel gedupeerde inwoners in een Wsnp- of Msnp-traject zitten? Dan kunt u dat zien in onderstaand overzicht. Hierin staan de wettelijke of minnelijke akkoorden van gedupeerde ouders en hun partners waarbij de Belastingdienst als schuldeiser partij is.

Schuldregelingen voor gedupeerde ouders (en hun partners) waarbij de Belastingdienst of Toeslagen géén partij is, vallen wel onder het Besluit Compensatie Schuldentrajecten, maar staan NIET in dit overzicht. De Belastingdienst/Toeslagen heeft immers geen zicht op deze groep vanuit haar eigen administratie.

Deel deze pagina