Ga direct naar de inhoud
 • Home

Kostenvergoeding voor bewindvoerders

Op 28 oktober 2021 is het beleidsbesluit private schulden gepubliceerd in de Staatscourant. In dit besluit is een kostenvergoeding beschermingsbewind geregeld. Hierin staat dat bewindvoerders één keer een kostenvergoeding mogen declareren. Bent u een bewindvoerder of curator? Lees wat dit voor u betekent.

Hoeveel krijgt u vergoed?

De eenmalige vergoeding bedraagt maximaal 4 uur à € 84,46 per uur inclusief btw. Dat wil zeggen dat de maximaal uit te keren vergoeding € 337,84 inclusief btw is. Deze vergoeding is per gedupeerde ouder die bijgestaan wordt.

Wat zijn de voorwaarden voor de kostenvergoeding?

Om voor de kostenvergoeding in aanmerking te komen, moet u voldoen aan twee voorwaarden:

 • De gedupeerde of toeslagpartner waarvoor u werkt, staat onder curatele of valt onder bewindvoering.
 • U hebt voor de gedupeerde of toeslagpartner een aanvraag op grond van het beleidsbesluit ingediend bij het loket private schulden (bij SBN).

Waar moet u rekening mee houden?

 • U moet kunnen aantonen dat u de huidige bewindvoerder bent van een gedupeerde. Ofwel, u moet een beschikking hebben van de rechtbank waaruit blijkt dat u als bewindvoerder bent aangesteld. In deze beschikking moet staan:
  • uw naam en adres
  • uw geboorteplaats en -datum
  • uw postcode
 • De gedupeerde moet in het register staan.
 • U moet een schuldenlijst hebben ingevoerd in het portaal van SBN. Dit kan alleen maar als de gedupeerde erkend gedupeerd is.

Hoe krijgt u de kosten vergoed?

Wilt u de kosten die u gemaakt heeft, laten vergoeden? Stuur een factuur naar het e-mailadres van SBN: bewindvoerders@sbn.nl
Voeg als bijlage een beschikking ‘vaststelling bewindvoerder van onder-bewindgestelde’ toe.

Hoe wordt uw factuur afgehandeld?

 • SBN ontvangt en verifieert de gegevens.
 • Bij onduidelijkheid of ontbrekende gegevens neemt SBN contact met u op.
 • Als de aanvraag akkoord is dan stelt SBN een beschikking op, op basis van de geverifieerde factuur.
 • U ontvangt de beschikking.
 • SBN probeert om de factuur binnen 2 weken te betalen. SBN betaalt in ieder geval binnen 6 maanden na de aanvraag.


Deel deze pagina